Skip to main content

Безопасност на пациентите и качество на продуктите​

Безопасността на пациентите, които използват нашите лекарства, е наш приоритет. Политиките за качество и безопасност ръководят всяка стъпка по създаването, производството и маркетинга на продукта.​

Безопасността на пациентите и качеството на продуктите са фундамента на това, което правим​
 
Нашата ангажираност към безопасността на пациентите продължава и след като лекарственият продукт излезе на пазара. Провеждат се допълнителни проучвания, за да се изучат дълготрайните ефекти на лекарствения продукт, всеки рядък страничен ефект и други заболявания, които той може да лекува.
 
Janssen доставя лекарства с най-високо качество​

Работим непрестанно, за да минимизираме рисковете и да увеличим ползите от всеки наш продукт. Нашият контрол по качеството е ангажиран да гарантира, че нашите лекарствени продукти са безопасни и ефикасни и са съобразени изцяло с всички регулаторни изисквания.​

Безопасност на суровините и продуктите​

Качеството и безопасността на продуктите са оценявани непрекъснато през целия цикъл на производство на лекарствения продукт: от формулата до производството, анализа, пакетирането и разпространението. Материалите и съставките се проверяват, за да се гарантира чистота, безопасност и ефикасност. Нашите лаборатории старателно проверяват качеството и стабилността на завършените продукти, преди те да бъдат разпространени към клиентите.​

Вродено качество​

Близкото сътрудничество между Janssen и външни производствени партньори осигурява още по-високо качество на развойната и производствената дейност. Стандартите на Johnson & Johnson за отговорно външно производство ни помагат да избираме партньори, а на партньорите ни – да разберат нашите очаквания.​

Безопасност на продуктите на пазара​

Целим да осигурим безопасна употреба на нашите продукти, като информираме и обучаваме членовете на медицинската общност. Информацията в листовките за пациента също помага на пациентите да разберат как да използват нашите продукти по възможно най-добрия начин.​

Нуждаете ли се от повече информация? Не се колебайте да се свържете с нас. Също така, ако бихте желали да докладвате за нежелано събитие (страничен ефект от лекарството) или да направите оплакване от качеството на продукт (проблем с някой от нашите продукти), използвайте имейл адреса, съответстващ на държавата, в която се намирате. Вижте този документ в PDF с информация за всяка държава.