Skip to main content

Опазване на околната среда

Нашата работа е да подобряваме здравето и благосъстоянието на пациентите навсякъде по света. За да изпълним тази цел, ние трябва да пазим околната среда, в която работим и живеем.​

Ангажираност на Janssen за опазване на околната среда
 
Поставяме високи стандарти пред компаниите в групата по отношение на отговорността към околната среда – целим не просто да се спазват регулаторните изисквания, но и да се намали нашето влияние върху околната среда. Ние сме отговорни да се грижим за нашата планета и да съхраняваме нейната красота, ресурси и сила за сегашните и бъдещите поколения.​
 
Ясен пример за ангажираност към околната среда​

Примерът ни е от нашата изследователска база в Беерсе (Белгия), където центърът има своя собствена водопречиствателна станция. Това е само един пример за това как успяваме да превърнем проблемите в решения. За да допринесем допълнително за опазването на околната среда, нашата централа в Европа инвестира 13 милиона евро в грижа за околната среда.

Балансиране на целите

Нашето предизвикателство е да постигнем здравословен баланс между екологично съзнание, икономически успех и социална отговорност. И ние работим усилено да контролираме своето влияние върху околната среда като се грижим за природните ресурси, каквато е водата, като подобряваме енергийната ефективност и консумацията на суровини и също така като ограничим по най-добрия начин загубите.

Искате ли да научите повече за нашата ангажираност към околната среда? Свържете се с нас и задайте своя въпрос.