Skip to main content

Нашите революционни открития​

"Ние се стремим да променим очакванията за това какво означава диагнозата рак и нашите усилия ще продължат дотогава, докато има хора, които се нуждаят от нови възможности за лечение."

Крис Стеркенс​

Председател на Управителния съвет на Johnson & Johnson Европа, Близкия изток и Африка​

Разполагаме с пет революционни метода за лечение, вече въведени в употреба в Европа, и още четири, които са в последните етапи на клинично тестване.​

В Janssen, ние изследваме типовете и подтиповете рак, които най-добре познаваме, злокачествените хематологични заболявания, рак на простатата, рак на пикочния мехур и рак на белия дроб, където нашето разбиране за развитието на болестта и за нуждите на пациентите е най-голямо и където можем да постигнем най-голям напредък в намирането на лечение.

Janssen e в процес на разработка на редица онкологични молекули, включително осем в етап на клинична разработка и още седем в етап на предклинична. Много от молекулите в нашето портфолио, са резултат на споразумения за сътрудничество.​

С многобройни разрешения за употреба, няколко подадени заявления за одобрение на нови лекарствени вместо приложения - молекули и за нови революционни терапии от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), ние сме все по-убедени в очакванията си, че нашето портфолио ще бъде допълнено с 11 нови фармацевтични продукта в периода между 2015 и 2019 г.​

Намерете повече информация за работата в областта на онкологията в Janssen.​

Променете коренно своята кариера в областта на онкологията и кандидатствайте за работа в Janssen тук.