Skip to main content

Search

Koostöö patsiendiorganisatsioonidega

Koostöö patsiendiorganisatsioonidega

Patsiendid on Jansseni tegevuses kesksel kohal.

Koostöö patsiendiorganisatsioonidega aitab meil paremini mõista haigusega elavate inimeste vajadusi ja tingimusi, mille ennetamisele, katkestamisele, ravimisele ja leevendamisele oleme pühendunud.

  • Me teeme nendega koostööd, toetame nende tegevusi, et ennetada, mõista ja ravida haigusi. Lisaks sellele toetame patsiente ja hooldajaid, kes võitlevad parema ravi ja teenuse nimel.
  • Me kuulame neid, et saaksime pakkuda ravimeid, mis vastavad patsientide vajadustele.
  • Me oleme neile partneriks, loome suhteid, mis põhinevad vastastikusel austusel, avatud dialoogil, aususel ja sõltumatusel.

Janssen toetab täielikult nii patsiendiorganisatsioonide kui ka kõikide sidusrühmadega tehtava koostöö läbipaistvust.

Usume, et avatud suhtlus koostöös on kasulik kõigile, sest see vastab otseselt avalikkuse nõudmistele läbipaistvuse suhtes ja näitab, et koostööl on lõpuks üks eesmärk – edendada meditsiini ja tagada patsientidele parim ravi.