Skip to main content

Search

Privaatsusavalduse

Privaatsusavalduse

 

UAB „Johnson & Johnson“ Eesti filiaal pöörab tähelepanu privaatsusega seotud küsimustele ja me soovime, et te teaksite, kuidas me andmeid kogume, kasutame ning avalikustame. See privaatsusavaldus kirjeldab meie praktikat seoses andmetega, mida meie või meie teenusepakkujad koguvad selle veebisaidi või rakenduse kaudu (edaspidi: „teenus“), mida me haldame ja kontrollime ning millel teil on juurdepääs sellele privaatsusavaldusele.  Kui te edastate meile oma isikuandmeid või kasutate teenust, siis te nõustute, et olete lugenud privaatsusavaldust ja sellest aru saanud.

KASUTAMINE: ALAEALISED

Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele ja me nõuame, et need isikud ei edastaks teenuse kaudu oma isikuandmeid. Kui teie laps on edastanud isikuandmeid ja te soovite nende eemaldamist, võtke meiega ühendust, nagu selgitatud allpool jaotises Kontaktandmed.

ANDMETE KOGUMINE

Me võime paluda, et edastaksite isikuandmeid teatud funktsioonide (nt teabelehe tellimused, nõuanded/punktid või tellimuse töötlemine) või konkreetses tegevuses osalemise jaoks (nt loteriid või muud kampaaniad).  Teid teavitatakse sellest, millised andmed on vajalikud ja millised valikulised.

Me võime kombineerida teie edastatud andmeid muude teilt internetis või väljaspool seda kogutud andmetega, näiteks teie ostutehingute ajaloo andmetega.  Me võime kombineerida neid ka andmetega, mida saame teie kohta teistelt Johnson & Johnson sidusettevõtjatelt ja järgmistest allikatest: kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt, avalikest teabeallikatest (sealhulgas avalikest suhtlusvõrgustike profiilidest) või kolmandatelt isikutelt kogutud andmetega.

Kui te edastate kellegi isikuandmeid, eeldame, et teil on selleks volitus ja te lubate meil kasutada andmeid privaatsusavalduse alusel.

TUNDLIK TEAVE

Kui me ei küsi konkreetselt, siis ärge edastage ega avalikustage meile teenuse kaudu või muul viisil tundlikke isikuandmeid (näiteks sotsiaalkindlustusnumbrit, teavet, mis puudutab rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi arvamusi, religiooni või filosoofilisi arvamusi, tervist või meditsiinilisi diagnoose, seksuaalelu või seksuaalset orientatsiooni, kriminaalset tausta või ametiühingu liikmelisust, biomeetrilisi või geeniandmeid).

ANDMETE AUTOMAATNE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Meie ja meie teenusepakkujad võivad teenuses navigeerimise ajal koguda automaatselt teatud andmeid.  Lugege küpsiste eeskirju ​täpsema teabe saamiseks teenuse osutamisel kasutatavate küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kohta. Kui kehtivate õigusaktidega ei ole lubatud teisiti, siis rakendame küpsiseid pärast seda, kui oleme küpsisebänneri või eelistuskeskuse kaudu saanud teie nõusoleku.  Küpsiste eeskiri sisaldab teavet nendest tehnoloogiatest keeldumise kohta.  

Meie ja meie teenusepakkujad võivad automaatselt koguda ning kasutada andmeid järgmiselt.

Brauseri kaudu:  teatud andmeid kogutakse enamiku brauserite kaudu, nagu teie meediumipöörduse aadress (MAC), arvuti tüüp (Windows või Mac), ekraani lahutusvõime, operatsioonisüsteemi nimi ja versioon ning veebibrauseri tüüp ja versioon.  Kui te kasutate teenust mobiilseadmes, võime koguda samuti selliseid andmeid, nagu seadme tüüp ja identifikaator.  Me kasutame neid andmeid teenuse funktsioonide nõuetekohase toimimise tagamiseks.

IP-aadress:  teie IP-aadress on arvutile automaatselt Interneti-teenuse pakkuja eraldatud identifikaator.  IP-aadress tuvastatakse ja logitakse automaatselt meie serveri logifailidesse koos külastusaja ning külastatud lehtedega, kui kasutaja siseneb võrguteenusesse.  IP-aadresside kogumine on standardne Interneti kasutamise praktika ja paljud võrguteenused teevad seda automaatselt.  Me kasutame IP-aadresse teenuse külastatavuse hindamiseks, serveri probleemide lahendamiseks ja teenuse haldamiseks.  Samuti võime määrata teie IP-aadressi järgi teie ligikaudse asukoha.

Seadme andmed:  me võime koguda andmeid teie mobiilseadme, näiteks seadme unikaalse identifikaatori kohta, et paremini aru saada, kuidas te kasutate teenust.

KUIDAS ME ANDMEID KASUTAME JA AVALIKUSTAME

Me kogume ja kasutame teilt meile edastatud andmeid nii, nagu on kirjeldatud vastavas jaotises.  Tutvuge allpool jaotises Valikud ja juurdepääs teabega selle kohta, kuidas te võite andmete kogumisest ning avalikustamisest keelduda. 

Kui see on kohaldatava õiguse alusel nõutud, võtame teilt nõusoleku isikuandmete kogumisel.  Samuti võime kasutada teie edastatud või teie andmeid vajaduse korral lepingu täitmiseks, selleks et pidada kinni juriidilistest kohustustest (näiteks ravimiohutusega seotud kohustused) või meie õigustatud ärihuvi korral.  Samuti võime toetuda teistele õiguslikele alustele, konkreetselt allnimetatud eesmärkidel.

 • Teenuse funktsionaalsuse tagamiseks ja teie päringute rahuldamiseks.
  • Teenuse funktsionaalsuse tagamiseks ja klienditeenuse osutamiseks.
  • Teie päringutele vastamiseks ja nende rahuldamiseks, teie nõutud dokumentide või meiliteadete edastamiseks.
  • Teile olulise teabe edastamiseks kliendisuhte või teenuse, meie tingimuste muudatuste ning eeskirjade ja/või muu administratiivse teabe kohta.

 

Teeme neid toiminguid lepingulise suhte haldamiseks teiega ja/või juriidilisest kohustusest kinnipidamiseks.

 

 • Meie ärieesmärkide elluviimiseks.
  • Andmeanalüüsi tegemiseks, nt teenuse tõhusamaks muutmiseks.
  • Auditite tegemiseks, et kinnitada, et meie ettevõttesisesed menetlused toimivad kavandatult ja vastavad juriidilistele, regulatiivsetele või lepingulistele nõuetele.
  • Pettuse ärahoidmise ja turvalise järelevalve tagamiseks, nt selleks, et tuvastada ja ennetada küberrünnakuid või identiteedivarguse katseid.
  • Uute toodete ja teenuste arendamiseks.
  • Meie veebisaidi või toodete ja teenuste ajakohastamiseks, parandamiseks või muutmiseks.
  • Teenuse kasutustrendide identifitseerimiseks, nt et aru saada, millised meie teenuse osad huvitavad kasutajaid kõige rohkem.
  • Meie müügikampaaniate tõhususe kindlakstegemiseks, et saaksime kohandada neid vastavalt kasutajate vajadustele ja huvidele.

 

Kasutame neid tegevusi teiega lepingulise suhte haldamiseks, juriidilisest kohustusest kinnipidamiseks ja/või seepärast, et meil on selleks õigustatud huvi.

 

 • Isikuandmete analüüs isikupärastatud teenuste võimaldamiseks.
  • Teie parema mõistmise huvides võime isikupärastada teiega suhtlemise viise ning edastada teavet ja/või pakkumisi, mis on kohandatud teie huvide järgi.
  • Teie eelistuste parema mõistmise huvides võime edastada teavet teenuse kaudu, mida peame teile asjakohaseks ja huvipakkuvaks.

 

Osutame isikupärastatud teenuseid kas teie nõusolekul või seepärast, et meil on selleks õigustatud huvi.

 

Me avalikustame teenusega seoses kogutud andmeid järgmiselt.

 • Meie sidusettevõtjatele selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel.  Sidusettevõtjate nimekiri on saadaval aadressil https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings  (klõpsake linki SEC Filings, vorm 10K, eksponaat 21). UAB „Johnson & Johnson“ Eesti filiaal vastutab ühiselt kasutatavate isikuandmete haldamise eest nagu allpool mainitud.
 • Meie kolmandatest osapooltest partneritele, kellega koos pakume sama kaubamärki või teeme koosturustamiskampaaniaid.
 • Meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele, kes osutavad veebimajutuse ja haldamise, mobiilirakenduste hostingu, andmeanalüüsi, maksete töötlemise, tehingute sooritamise, infrastruktuuri seadistamise, IT-teenuseid, klienditeenindust, meili- ning otseposti, auditeerimise jm teenuseid.
 • Kolmandale poolele meie äri, vara või aktsiate kogu või osalise reorganiseerimise, liitumise, müügi, ühisettevõtluse, loovutamise, üleandmise või muu toimingu korral (k.a pankrot või sarnased toimingud).

Peale selle võime koguda ja avalikustada teie andmeid nii, nagu me peame vajalikuks või asjakohaseks: a) et täita õiguslikke nõudeid või kohalduvat õigust, k.a teie asukohariigivälist õigust; b) nagu lubatud kohalduva õiguse alusel, et vastata ameti- ja valitsusasutuste päringutele, k.a ameti- ning valitsusasutused väljaspool teie asukohariiki; c) et jõustada meie tingimusi ja d) et kaitsta meie ja/või meie sidusettevõtjate jt õigusi, privaatsust, turvalisust või vara.  Samuti võime teie nõusolekul kasutada ja avalikustada teie andmeid muul viisil.

Me võime koguda ja avalikustada automaatselt kogutud andmeid, nagu on eespool kirjeldatud jaotises Andmete automaatne kogumine ja kasutamine.

​Peale selle, kui kohaldatava õiguse alusel lubatud, võime kasutada ja avalikustada isikut mitte tuvastatavaid andmeid mistahes eesmärkidel.  Kui me kombineerime isikut mitte tuvastatavaid andmeid tuvastatavate andmetega (näiteks, kombineerides teie nime teie geograafilise asukohaga), siis me töötleme kombineeritud andmeid isikuandmetena nii kaua kui need andmed on kombineeritud.

VALIKUD JA JUURDEPÄÄS

Teie valikud seoses isikuandmete kasutamise ja avalikustamisega meie poolt

Me anname teile valikud seoses isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avalikustamisega turunduseesmärkidel.  Võite keelduda järgmisest.

 • Turundusalase teabe saamisest.  Kui te ei soovi enam saada turundusalast teavet, võite sellest keelduda. Võtke meiega ühendust [email protected]  Meile vastamisel edastage oma nimi, identifitseerige turundusalase teabe vormid, mida te ei soovi enam saada, ja lisage aadress(id), millele need edastati.  Näiteks, kui te ei soovi enam saada turundusalaseid meile või otseposti, teavitage meid, edastades oma nimi ja meili- või postiaadress. Võite keelduda turundusalase teabe saamisest, kui külastate teenust ja ajakohastate oma Interneti-profiili.  Samuti võite keelduda turundusalase teabe saamisest, kui järgite tühistamise juhiseid igas sellises sõnumis.
 • Meie meeldetuletuste saamisest.  Kui te ei soovi enam saada meditsiinialaseid meeldetuletusi, võite nendest keelduda, võttes meiega ühendust [email protected].  Meile vastamisel edastage oma nimi, meiliaadress või telefoninumber, millele meeldetuletused edastati.
 • Teie isikuandmete jagamisest sidusettevõtjate ja kolmandatest osapooltest partneritega.  Kui te eelnevalt otsustasite, et soovite saada turundusalast teavet meie tütarettevõtjatelt või kolmandatest osapooltest partneritelt, võite edaspidi keelduda isikuandmete jagamisest nende kolmandate osapooltega. Võtke meiega ühendust [email protected].  Oma vastuskirjas öelge, et me ei jagaks enam teie isikuandmeid meie tütarettevõtjate ja/või kolmandate poolte partneritega turundusalastel eesmärkidel ning lisage oma nimi ja meiliaadress.

Me püüame vastata teie päringu(te)le esimesel võimalusel.  Võtke arvesse, et kui te keeldute teabest nagu ülal kirjeldatud, siis me ei saa kustutada teie isikuandmeid nendest meie tütarettevõtjate andmebaasidest, kellega oleme juba teie andmeid jaganud (näiteks, teie keeldumise jõustumise kuupäevani). Me astume siiski mõistlikke samme, et teavitada oma sidusettevõtjaid teie soovist.  Samuti võtke arvesse, et kui te keeldute turundusalaste sõnumite saamisest, võime siiski edastada teile olulisi tehinguid käsitlevaid ja administratiivalaseid sõnumeid, millest te ei saa keelduda.

Kuidas saada isikuandmetele juurdepääsu, neid muuta või kustutada

Kui te soovite esitatud isikuandmeid üle vaadata, parandada, ajakohastada, piirata või kustutada või kui te soovite isikuandmetest elektroonilist koopiat (teie õigused kohaldatava seaduse alusel), võtke meiega ühendust [email protected].  Me vastame teie päringule esimesel võimalusel ja vähemalt ühe kuu jooksul päringu saabumisest. Põhjendatud asjaoludest tingitud viivituse korral teavitame teid sellest kohe ja lisame vastamise kuupäeva. Samuti võite külastada teenust ja ajakohastada oma profiili Internetis.

PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Teie isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda igas riigis, kus meil on osakondi või teenusepakkujaid, ning teenuse kasutamisel ja nõusoleku andmisel (kui seaduse poolt nõutud) võidakse teie andmeid edastada väljapoole teie asukohariiki, k.a Ameerika Ühendriikidesse, kus võidakse rakendada teie riigist erinevaid andmekaitse-eeskirju. Sellele vaatamata  kasutame me vastavaid lepingulisi ja muid meetmeid isikuandmete edastamisel meie tütarettevõtjatele või kolmandatele pooltele teistes riikides.

Euroopa Komisjoni andmetel pakuvad mõned Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspool asuvad riigid EMP standarditele vastavat andmekaitset (siin on esitatud nende riikide täielik nimekiri).  Andmete edastamisel Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, kus Euroopa Komisjoni andmetel puudub nõuetekohane andmekaitse, oleme taganud, et andmesaaja kasutab adekvaatseid meetmeid isikuandmete kaitseks ELi standardsed andmekaitseklauslid.  Võtke ühendust andmekaitseametnikuga, et saada koopia nendest meetmetest (vt allpool jaotist Kontaktandmed).

TURVALISUS

Me püüame kasutada meie kontrolli all olevate isikuandmete kaitseks mõistlikke organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid.  Kahjuks ei saa ükski Internetis andmete edastamise või salvestamise süsteem tagada täielikku turvalisust.  Kui teil on põhjust arvata, et meiega suhtlemine ei ole enam turvaline (näiteks arvate, et teie konto turvalisus on ohustatud), teavitage meid sellest kohe. Võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises Kontaktandmed esitatud teavet.

SÄILITAMISPERIOOD

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud ettenähtud eesmärgi (eesmärkide) täitmiseks.  Säilitamisperioodi kriteeriumid on järgmised:  i) teiega suhtlemise ja teenuste osutamise periood; ii) seoses juriidilise kohustusega, millest me peame kinni; iii) kas säilitamine on soovitatav lähtuvalt meie seaduslikust positsioonist (nagu kohaldatavad nõuete tähtajad, kohtumenetlus või seaduslikud juurdlused).

Kui kogume teie isikuandmeid näiteks lepingu sõlmimise eesmärgil, säilitatakse kogutud isikuandmeid 15 aastat pärast lepingu lõpetamise kuupäeva. Kui me aga kogume teie isikuandmeid selleks, et võiksime paluda teie nõusolekut turundusteadaannete saatmiseks, säilitatakse teie nõusolekut kuni nõusolekust taganemiseni ja perioodiks viis aastat. Kui olete tervishoiutöötaja (HCP) ja olete andnud meile nõusoleku vara ülekandmiseks, säilitatakse teie isikuandmeid viis aastat pärast esmakordset andmete esitamist.

Pidage meeles, et see ei ole täielik säilitamisperioodi tingimuste nimekiri.  Teie andmeid võidakse säilitada pikema perioodi jooksul, võttes aluseks selle jaotise esimese lõike, eriti punktid ii) ja iii).

KOLMANDATE POOLTE SAIDID JA TEENUSED

See teenus võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. See privaatsusavaldus ei käsitle ja me ei vastuta privaatsuse, teabe ega tegevuste eest mistahes kolmandate isikute poolt, k.a kui kolmas isik haldab veebisaiti või -teenust (k.a ilma piiranguta, iga rakendus), mis on saadaval selle teenuse kaudu või millele sellel teenusel on link.  Juurdepääs või seos lingile, saidile või atribuudile ei tähenda meie või meie sidusettevõtjate heakskiitu sellele.

KONTAKTANDMED

UAB „Johnson & Johnson“ Eesti filiaal asukohaga Lõõtsa 2, EE-11415 Tallinn, Eesti, on ettevõte, mis vastutab selle privaatsusavalduse alusel teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise eest.

Küsimuste korral, mis puudutavad seda privaatsusavaldust, pöörduge meie poole [email protected], või saatke kiri järgmisel aadressil:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa str. 2

EE 11415 Tallinn

Eesti

Samuti võite pöörduda (võimaluse korral) oma riigi või regiooni andmekaitseametniku poole aadressil [email protected].

KAEBUSE ESITAMINE VASTAVALE AMETIASUTUSELE

Võite esitada kaebuse oma riigi või regiooni vastavale ametiasutusele.  Klõpsake siin nende ametiasutuste kontaktandmete saamiseks.

PRIVAATSUSAVALDUSES TEHTAVAD MUUDATUSED

Me võime seda privaatsusavaldust muuta.  Privaatsusavalduse muudatus jõustub, kui me postitame muudetud privaatsusavalduse teenusel.  Kui te kasutate teenust pärast privaatsusavalduses tehtud muudatusi, tähendab see, et te nõustute privaatsusavalduses tehtud muudatustega.  Me soovitame, et vaataksite aeg-ajalt privaatsusavalduse üle, kui kasutate teenust. Privaatsusavaldust uuendati viimati 17.12.2020