Skip to main content

Search

PRIVĀTUMA PAMATNOSTĀDNES

PRIVĀTUMA PAMATNOSTĀDNES

Pēdējā aktualizācija: 2016. gada aprīlis

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā rūpējas par jūsu privātumu un vēlas iepazīstināt jūs ar veidiem, kā mēs apkopojam, izmantojam un izpaužam informāciju.  Šajās Privātuma pamatnostādnēs ir izklāstīta mūsu prakse saistībā ar informāciju, ko mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēji ievāc mūsu pārvaldītajā un uzraudzītajā tīmekļvietnē vai interneta piekļuves punktā (tostarp, piemēram, mobilajā tīmekļvietnē vai lietojumprogrammā), ko izmantojat, lai piekļūtu šīm Privātuma pamatnostādnēm (turpmāk katrs vienums atsevišķi — Vietne).  Sniedzot mums personas datus vai izmantojot Vietni, jūs piekrītat šo Privātuma pamatnostādņu noteikumiem un nosacījumiem. 

INFORMĀCIJAS IEVĀKŠANA

Lūdzam ņemt vērā, ka noteiktiem personas datu apstrādes veidiem ir nepieciešama jūsu piekrišana. Šādos gadījumos mēs atsevišķi lūgsim jūsu piekrišanu.

Jūsu sniegtā informācija

Dažādos Vietnes apgabalos, iespējams, jums būs jāsniedz personas dati, lai efektīvāk izmantotu noteiktas iespējas (piemēram, informatīvo biļetenu abonementus, ieteikumus/norādes vai pasūtījumu apstrādi) vai piedalītos noteiktās aktivitātēs. Jūs tiksiet informēts, kura informācija ir obligāta un  kura ir sniedzama pēc izvēles.

Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, mēs varam apvienot jūsu sniegto informāciju ar citu informāciju, ko esam par jums apkopojuši tiešsaistē vai bezsaistē, tostarp, piemēram, jūsu pirkumu vēsturi.  Mēs varam apvienot šo informāciju arī ar informāciju, ko saņemam par jums no citiem avotiem, piemēram, no citiem Johnson & Johnson pārvaldītajiem uzņēmumiem, publiski pieejamiem informācijas avotiem (tostarp informāciju no jūsu publiski pieejamajiem sociālo mediju profiliem) un citām trešajām personām. Ja Jūs iesniedzat mums jebkādus personas datus attiecībā uz citu fizisku personu, jūs apliecināt, ka esat pilnvarots to darīt un atļaujat mums izmantot šos datus saskaņā ar šīm Privātuma pamatnostādnēm.

Pasīvā informācijas ievākšana un izmantošana

Jums pārvietojoties pa Vietni, noteikta informācija var tikt ievākta pasīvi (tas ir, ievākta jums aktīvi nesniedzot informāciju), izmantojot dažādas tehnoloģijas un līdzekļus, piemēram, Interneta protokola adreses, sīkdatnes, interneta tagus (birkas) un navigācijas datu ievākšanu, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.

Lūdzam izlasīt Sīkdatņu pamatnostādnes un izskatīt Pielikumu par sīkdatnēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkdatnēm un citām izsekošanas tehnoloģijām, kas tiek izmantotas mūsu Vietnē. Šajās pamatnostādnēs jūs tāpat atradīsiet informāciju, kā atslēgt jebkādas sīkdatnes vai izsekošanas tehnoloģijas, ja jūs nepiekrītat to izmantošanai. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, ja jūs neatslēdzat nekādas sīkdatnes vai citas izsekošanas tehnoloģijas, mēs secināsim, ka jūs esat piekritis to izmantošanai.

Kā mēs izmantojam un izpaužam informāciju

Mēs izmantojam un izpaužam jūsu sniegto informāciju, kā tas ir norādīts jums informācijas apkopošanas vietā. 

Tāpat mēs izmantojam informāciju no jums un par jums:

 • lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un izpildītu jūsu pieprasījumus, piemēram, nosūtītu jūsu pieprasītos dokumentus vai e-pasta ziņojumus ar brīdinājumiem;
 • lai nosūtītu jums svarīgu informāciju par mūsu attiecībām ar jums vai par šo Vietni, par grozījumiem mūsu noteikumos, nosacījumos un pamatnostādnēs un/vai citu administratīvo informāciju; un
 • mūsu uzņēmējdarbības nolūkos, piemēram, datu analīzei, revīzijām, jaunu produktu izstrādāšanai, mūsu tīmekļvietnes uzlabošanā, mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanā, Vietnes izmantošanas tendenču noteikšanai, jūsu pieredzes personalizēšanai, iepazīstinot ar jums piemērotiem produktiem un piedāvājumiem, un nosakot mūsu noieta veicināšanas kampaņu efektivitāti. 

Ar vietnes starpniecību ievākto informāciju mēs tāpat izpaužam: 

 • mūsu saistītajiem uzņēmumiem ar mērķi, kas ir norādīts šajās Privātuma pamatnostādnēs. Saistīto uzņēmumu saraksts ir pieejams šeit (noklikšķiniet uz saites, lai atvērtu Veidlapu 10K, 21. pielikumu, ar nosaukumu „SEC iesniegumi”).  UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā ir persona, kas ir atbildīga par kopīgi izmantoto Personas datu pārvaldību;
 • mūsu trešo pušu partneriem, ar kuriem kopā mēs piedāvājam kopīga zīmola vai kopīgas tirdzniecības veicināšanas pasākumus;
 • mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz tādus pakalpojumus kā tīmekļvietņu izmitināšana un uzraudzība, mobilo lietojumprogrammu izmitināšana, datu analīze, maksājumu apstrāde, pasūtījumu izpilde, infrastruktūras nodrošināšana, IT pakalpojumi, klientu apkalpošana, e-pasta ziņojumu un pasta ziņojumu piegādes pakalpojumi, kredītkaršu apstrāde, revīzijas pakalpojumi un citi pakalpojumi, lai ļautu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem sniegt pakalpojumus;
 • trešajai personai reorganizācijas, apvienošanās, pārdošanas, kopuzņēmuma, cesijas, nodošanas vai citādas visa vai daļas mūsu uzņēmuma, aktīvu vai akciju atsavināšanas gadījumā (tai skaitā saistībā ar jebkādu bankrotu vai līdzīgu procesu).

Turklāt mēs izmantojam un izpaužam ar Vietnes starpniecību ievākto atbilstoši mūsu uzskatiem par nepieciešamību vai piemērotību: a) saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp ārpus jūsu mītnes zemes piemērojamajiem tiesību aktiem; b) lai izpildītu tiesas procesa prasības; c) lai atbildētu uz valsts iestāžu, tostarp ārpus jūsu mītnes valsts esošo valsts iestāžu, pieprasījumiem, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ; d) lai īstenotu mūsu noteikumus un nosacījumus; e) lai aizsargātu mūs vai mūsu saistīto uzņēmumu komercdarbību; f) lai aizsargātu mūsu un/vai mūsu saistīto uzņēmumu, kā arī jūsu un citu personu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu; un g) lai nodrošinātu mums tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai ierobežotu mūsu iespējamos zaudējumus.  Ar jūsu atļauju mēs tāpat varam citādā veidā izmantot un atklāt ar Vietnes starpniecību ievākto informāciju.

Mēs arī izmantojam un izpaužam informāciju, ko ievācam pasīvā veidā, kā tas ir iepriekš norādīts sadaļā “Pasīvās informācijas ievākšana un izmantošana”, kā arī jebkādiem citiem nolūkiem, izņemot gadījumus, kad piemērojamos tiesību aktos ir noteikts citādi (piemēram, ja mums ir pienākums šo informāciju apstrādāt kā personas datus). Turklāt mēs varam jebkādam nolūkam izmantot un izpaust informāciju, kas nav personiski identificējamā veidā. Ja mēs apkoposim informāciju, kas nav personību identificējamā formā, ar informāciju, pēc kuras var atpazīt personību (piemēram, jūsu vārdu un ģeogrāfisko atrašanās vietu), mēs apstrādāsim šo informāciju kā personas datus, kamēr vien tā būs apkopota.  

TREŠO PERSONU VIETNES UN PAKALPOJUMI

Privātuma pamatnostādnes neattiecas uz un mēs neesam atbildīgi par jebkādu trešo personu privātumu, informāciju vai praksi, ieskaitot jebkādu trešo personu, kas pārvalda vietni vai tīmekļvietņu kopu (tostarp, bet ne tikai, jebkuru lietojumprogrammu), kam var piekļūt ar šīs Vietnes starpniecību, vai uz kuru šajā Vietnē ir ietverta saite. Šādas saites uz jebkādu šādu vietni vai piekļuves punktu pieejamība vai iekļaušana Vietnē, nenozīmē, ka mēs vai mūsu saistītie uzņēmumi ir to atļāvuši. 

DROŠĪBA

Mēs īstenojam pamatotus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus, lai aizsargātu mūsu pārvaldītos personas datus.  Diemžēl neviena datu pārraide internetā vai datu glabāšanas sistēma nevar būt garantēti simtprocentīgi droša.  Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka saziņa ar mums vairs nav droša (piemēram, ja jums liekas, ka jebkura jūsu pie mums izveidotā konta aizsardzība ir uzlauzta), lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par šo problēmu, sazinoties ar mums atbilstoši sadaļai “Sazināšanās ar mums”.

IZVĒLES UN PIEKĻUVE

Jūsu izvēle saistībā ar jūsu personas datu izmantošanu un izpaušanu no mūsu puses

Mēs piedāvājam jums izvēles iespēju attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu un izpaušanu tirgvedības nolūkos.  Jūs varat izvēlēties:

 • Saņemt tirgvedības paziņojumu no mums: ja vairs nevēlaties saņemt regulārus tirgvedības paziņojumus, varat atteikties no to saņemšanas, sazinoties ar mums ar nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected] starpniecību.  Savā atbildē mums, lūdzu, norādiet vārdu, identificējiet tirgvedības paziņojumu(-us), ko nevēlaties vairs saņemt, un pievienojiet adresi(-es), uz kuru(-ām) paziņojums(-i) tiek sūtīts(-i).].  Piemēram, ja nevēlaties saņemt mārketinga e-pasta ziņojumus vai pasta vēstules no mums, ziņojiet to mums, norādot vārdu un e-pasta vai pasta adresi.    
 • Saņemt atgādinājumus no mums: ja vairs nevēlaties saņemt medikamentu lietošanas atgādinājumus, varat atteikties no to saņemšanas, sazinoties ar mums nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected].  Savā atbildē mums, lūdzu, norādiet vārdu un e-pasta adresi vai telefona numuru, uz kuru jūs saņemat atgādinājumus no mums.
 • Mūsu īstenoto jūsu personas datu nodošanu saistītajiem uzņēmumiem un trešo personu partneriem: ja turpmāk nevēlaties koplietot personas datus ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem un/vai trešo personu partneriem viņu mārketinga nolūkos, varat atteikties no šīs koplietošanas, sazinoties ar mums nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected].  Atbildē, lūdzu, norādiet, ka mēs vairs nedrīkstam koplietot jūsu personas datus ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem un/vai trešo personu partneriem viņu tirgvedības nolūkos, un norādiet savu vārdu un e-pasta adresi.

Mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu(-us), cik ātri vien iespējams un saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteikto laika periodu.  Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja jūs atsakāties atbilstoši iepriekš aprakstītajam, mēs nevarēsim dzēst jūsu personas datus no to saistīto uzņēmumu datubāzēm, ar kurām jau esam koplietojuši jūsu informāciju (t.i., sākot no dienas, kad esam izpildījuši jūsu atteikšanās pieprasījumu), ja vien saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nav noteikts citādi.  Ņemiet vērā arī to, ka, atsakoties no tirgvedības ziņojumu saņemšanas, mēs joprojām varam jums sūtīt svarīgus darījuma un administratīvos ziņojumus, no kuriem jūs nevarat atteikties.

Kā jūs varat piekļūt, mainīt vai dzēst savus personas datus

Ja vēlaties izskatīt, labot, aktualizēt vai dzēst personas datus, ko esat iesniedzis ar Vietnes starpniecību, lūdzu, sazinieties ar mums nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected].  Mēs izskatīsim jūsu lūgumu, cik ātri vien tas ir praktiski iespējams saprātīgā laikā un piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā termiņā.

GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai izpildītu šajās Privātuma pamatnostādnēs noteiktos mērķus, ja vien tiesību aktos vai nolūkā izpildīt juridisku saistību nav pieprasīts vai atļauts ilgāks termiņš. 

nepilngadīgajiem lietojot vietni

Vietne nav paredzēta personām, kas nav 18 gadu vecumu, un mēs lūdzam šīm fiziskajām personām ar Vietnes starpniecību nesniegt Personas datus.

PĀRROBEŽU PĀRSŪTĪŠANA

Jūsu personas datus var glabāt un apstrādāt jebkurā valstī, kurā ir mums ir aprīkojums vai pakalpojumu sniedzēji, un, izmantojot mūsu Vietni vai dodot mums piekrišanu (ja to paredz tiesību akti), jūs piekrītat datu pārsūtīšanai uz valstīm ārpus jūsu mītnes zemes, tai skaitā uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kurās datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valsts noteikumiem. Tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu personas datus, kad tie tiek pārsūtīti mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām personām ārvalstīs.

SENSITĪVA INFORMĀCIJA

Ja vien  mēs īpaši nepieprasām vai neaicinām, mēs lūdzam jūs nesūtīt mums un neizpaust sensitīvus personas datus (piemēram, informāciju, kas ir saistīta ar rasi vai etnisko izcelsmi, politisko nostāju, reliģiju vai citiem uzskatiem, veselības stāvokli, kriminālo pagātni vai piederību kādai arodbiedrībai) Vietnē vai ar Vietnes starpniecību vai citā veidā. Tajos gadījumos, kad mēs pieprasīsim vai aicināsim jūs sniegt sensitīvus datus, mēs to darīsim ar jūsu tiešu piekrišanu. 

Šo privātuma pamatnostādņu aktualizācijA

Mēs varam veikt izmaiņas šajās Privātuma pamatnostādnēs.  Lūdzu, apskatiet apzīmējumu “PēdējĀ aKtualizācija” šīs lapas augšdaļā, lai noskaidrotu, kad šīs Privātuma pamatnostādnes tika pēdējo reizi mainītas.  Šo Privātuma pamatnostādņu izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas Vietnē.  Izmantojot Vietni, pēc šo izmaiņu publikācijas, jūs piekrītat Privātuma pamatnostādņu  izmaiņām.

SAZINāšanās AR MUMS

Ja rodas jautājumi par šīm Privātuma pamatnostādnēm, lūdzam sazināties ar nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected] vai lūdzam rakstīt mums uz šo adresi:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā
Mūkusalas iela 101
LV-1004 Rīga,
Latvija

Privacy Policy

Last Update: April 2016

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā is concerned about privacy issues and wants you to be familiar with how we collect, use, and disclose information.  This Privacy Policy describes our practices in connection with information that we or our service providers collect through the Web site or Web property (including, for example, a mobile Web site or application) operated and controlled by us from which you are accessing this Privacy Policy (each, the “Site”).  By providing personal information to us or by using the Site, you agree to the terms and conditions of this Privacy Policy.

INFORMATION COLLECTION

Information You Provide

Some areas of the Site may ask you to submit personal information in order for you to benefit from the specified features (such as newsletter subscriptions, tips/pointers, or order processing) or to participate in a particular activity (such as sweepstakes or other promotions).  You will be informed what information is required and what information is optional.

We may combine the information you submit with other information we have collected from you, whether on- or offline, including, for example, your purchase history.  We may also combine it with information we receive about you from other sources, such as other Johnson & Johnson Operating Companies, publicly available information sources (including information from your publicly available social media profiles), and other third parties.

Passive Information Collection and Use

As you navigate through a Site, certain information can be passively collected (that is, gathered without your actively providing the information) using various technologies and means, such as Internet Protocol addresses, cookies, Internet tags, and navigational data collection.

Please read the Cookie Policy and review the Cookie Settings Panel for detailed information about cookies and other tracking technologies used on our Site. In this policy you will also find information on how to disable any cookies and tracking technologies if you do not agree with their use. If you do not disable any cookies or other tracking technologies we will infer your consent to their use.

How We Use and Disclose Information

We use and disclose information you provide to us as described to you at the point of collection.

We also use information from or about you:

 • to respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you documents you request or e-mail alerts;
 • to send you important information regarding our relationship with you or regarding the Site, changes to our terms, conditions, and policies and/or other administrative information; and
 • for our business purposes, such as data analysis, audits, developing new products, enhancing our website, improving our products and services, identifying Site usage trends, personalizing your experience on the Site by presenting products and offers tailored to you, and determining the effectiveness of our promotional campaigns.

We also disclose information collected through the Site:

 • to our affiliates for the purposes described in this Privacy Policy.  A list of our affiliates is available here (click on the link for Form 10K, Exhibit 21, under “SEC Filings”).  UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiale Latvija is the party responsible for the management of the jointly-used Personal Information;
 • to our third party partners with whom we offer a co-branded or co-marketed promotion;
 • to our third party service providers who provide services such as website hosting and moderating, mobile application hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, infrastructure provision, IT services, customer service, e-mail and direct mail delivery services, credit card processing, auditing services, and other services, in order to enable them to provide services; and
 • to a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer, or other disposition of all or any portion of our business, assets, or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).

In addition, we use and disclose information collected through the Site as we believe to be necessary or appropriate:  (a) as permitted by applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety, or property, and/or that of our affiliates, you, or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.  We may also use and disclose information collected through the Site in other ways, with your consent.

We also use and disclose information we collect passively as described above, under “Passive Information Collection and Use,” and for any other purpose, except where we are required to do otherwise under applicable law (for example, if we are required to treat such information as personal information).  In addition, we may use and disclose information that is not in personally identifiable form for any purpose.  If we combine information that is not in personally identifiable form with information that is (such as combining your name with your geographical location), we will treat the combined information as personal information as long as it is combined.

THIRD PARTY SITES AND SERVICES

This Privacy Policy does not address, and we are not responsible for, the privacy, information, or other practices of any third parties, including any third party operating any site or web property (including, without limitation, any application) that is available through this Site or to which this Site contains a link.  The availability of, or inclusion of a link to, any such site or property on the Site does not imply endorsement of it by us or by our affiliates.

security

We use reasonable organizational, technical, and administrative measures to protect personal information under our control.  Unfortunately, no data transmission over the Internet or data storage system can be guaranteed to be 100% secure.  If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you have with us has been compromised), please immediately notify us of the problem by contacting us in accordance with the “Contacting Us” section below.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your personal information

We give you choices regarding our use and disclosure of your personal information for marketing purposes.  You may opt in for:

 • Receiving marketing communications from us:  If you no longer want to receive marketing communications from us on a going-forward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via [email protected]. In your response to us, please provide your name, identify the form(s) of marketing communications that you no longer wish to receive, and include the address(es) to which it/they are sent.  For example, if you no longer wish to receive marketing e-mails or direct mail from us, tell us that, and provide your name and e-mail or postal address.
 • Receiving reminders from us:  If you no longer want to receive medical reminders from us on a going-forward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via [email protected].  In your response to us, please provide your name and the e-mail address or phone number at which you receive reminders from us.
 • Our sharing of your personal information with affiliates and third-party partners:  If you would prefer that we not share your personal information on a going-forward basis with our affiliates and/or third-party partners for their marketing purposes, you may opt out of this sharing by contacting us [email protected].  In your response to us, please state that we should no longer share your personal information with our affiliates and/or third-party partners for their marketing purposes, and include your name and e-mail address.

We will seek to comply with your request(s) as soon as reasonably practicable.  Please note that if you opt out as described above, we will not be able to remove your personal information from the databases of our affiliates with which we have already shared your information (i.e., as of the date that we implement your opt-out request).  Please also note that if you opt out of receiving marketing-related messages from us, we may still send you important transactional and administrative messages, from which you cannot opt out.

How you can access, change, or delete your personal information

If you would like to review, correct, update, or delete the personal information that you have provided via the Site, please send an e-mail with your request [email protected].  We will try to comply with your request as soon as reasonably practicable. 

We will seek to comply with your request(s) as soon as reasonably practicable. Please note that if you opt out as described above, we will not be able to remove your personal information from the databases of our affiliates with which we have already shared your information (i.e., as of the date that we implement your opt-out request). Please also note that if you opt out of receiving marketing-related messages from us, we may still send you important transactional and administrative messages, from which you cannot opt out.

RETENTION PERIOD

We retain your personal information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or allowed by law or to otherwise fulfill a legal obligation.

use of site by MINORS

The Site is not directed to individuals under the age of 18, and we request that these individuals not provide Personal Information through the Site.

CROSS-BORDER TRANSFER

Your personal information may be stored and processed in any country where we have facilities or service providers, and by using our Site or by providing consent to us (where required by law), you agree to the transfer of information to countries outside of your country of residence, including to the United States, which may provide for different data protection rules than in your country.

SENSITIVE INFORMATION

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information (e.g., information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, health, criminal background or trade union membership) on or through the Site or otherwise to us.  In those cases where we may request or invite you to provide sensitive information, we will do so with your express consent.

UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY

We may change this Privacy Policy.  Please take a look at the “Last Updated” legend at the top of this page to see when this Privacy Policy was last revised.  Any changes to this Privacy Policy will become effective when we post the revised Privacy Policy on the Site.  Your use of the Site following these changes means that you accept the revised Privacy Policy.

CONTACTING US

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by e-mail at [email protected], or please write to the following address:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā
Mukusalas str. 101
LV-1004 Riga,
Latvia