Skip to main content

Search

Sadarbība ar pacientu organizācijām

Sadarbība ar pacientu organizācijām

Uzņēmumā Janssen mūsu darbs ir veltīts pacientiem.

Darbs ar pacientu organizācijām, palīdz mums labāk izprast pacientu vajadzības un to slimību norises, kuras mēs esam apņēmušies novērst, ārstēt un uzlabot aprūpi.

  • Mēs sadarbojamies un atbalstam pacientu organizāciju aktivitātes, lai novērstu, saprastu un palīdzētu vadīt slimības izpausmes, kā arī lai atbalstītu pašus pacientus un aprūpētājus labākam ārstēšanas iznākumam un pacienta aprūpei.
  • Mēs uzklausām, lai nodrošinātu labākus un pacientu vajadzībām atbilstošākus medikamentus.
  • Mūsu sadarbība ir balstīta uz savstarpējas cieņas, atklāta dialoga, godīguma un neatkarības principiem.

Janssen sadarbībā ar pacientu organizācijām, kā arī ar visām citām iesaistītajām pusēm vislielākajā mērā atbalsta atklātu pieeju.

Mēs esam pārliecināti, ka atklāta komunikācija par šo sadarbību ir labvēlīga visiem, jo tā atbilst sabiedrības interesēm par atklātību, norādot uz galveno mērķi- -medicīnas attīstību un vislabāko pacientu aprūpi.