Skip to main content

Search

Janssen metode

Janssen metode

Janssen galvenais uzdevums ir izstrādāt inovatīvas zāles pacientiem ar neatrisinātajām medicīniskām vajadzībām, garantējot to pareizu lietošanu un pieejamību, kā arī nodrošinot izcilus rezultātus pacientiem un sabiedrībai. Lai sasniegtu vairāk, mēs sadarbojamies ar daudzām citām sabiedrības grupām un organizācijām, kam ir tāds pats mērķis kā mums. Ar mūsu pieredzi un zināšanām farmācijas jomā mums ir īpaši svarīga loma medicīnas attīstībā, un ne tikai tāpēc, ka nodarbojamies ar jaunu zāļu izpēti un izstrādi, bet arī tāpēc, ka nodrošinām pastāvīgu izglītošanu un drošuma uzraudzību. Sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un cieņa ir neaizstājama, lai pacienti un sabiedrība saņemtu tai nepieciešamās vērtības.

Mūsu sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS)  – Janssen metode

Mūsu sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem pirmkārt reglamentē likums, kā arī valstīs spēkā esošie Nozares standarti un Korporatīvās ētikas kodeksi, ko parasti izdod valstu farmaceitisko uzņēmumu asociācijas. Turklāt Janssen ir pašam savi uzņēmējdarbības ētikas principi sadarbībai ar VAS, un šos principus var saukt par “Janssen metodi”.

Godprātība darbā ar mediķiem un veselības aprūpes speciālistiem

Veselības aprūpes speciālista (VAS) godprātība, izrakstot vai iesakot zāles, ir viens no veselības aprūpes pīlāriem. Mēs saprotam, ka sadarbība starp farmācijas uzņēmumiem un VAS var radīt potenciālus interešu konfliktus, un mēs nekādā gadījumā nevēlamies kompromitēt viņu profesionālo godīgumu.

Mums ir stingri iekšējie principi, kas līdz ar visiem spēkā esošajiem regulējumiem un mūsu ētisko pieeju veido pamatu mūsu sadarbībai ar VAS un veselības aprūpes organizācijām (VAO). Mūsu iekšējie procesi, kuru pamatā ir mūsu uzņēmuma Kredo iekļautās vērtības, ietver visaptverošu apmācības sistēmu visiem mūsu darbiniekiem, standartizētas sistēmas darījumu pārbaudei un apstiprināšanai, pastāvīgu uzraudzību un auditus.

Kā Eiropas Farmaceitisko uzņēmumu un asociāciju federācijas (EFPIA) biedrs, Janssen publisko visu informāciju par finansiālo un nefinansiālo atbalstu VAS un VAO, kas vienmēr norādīts saskaņā ar rakstisku vienošanos.

Finansiālais un nefinansiālais atbalsts, par kuru tiek sniegta informācija, var tikt iedalīts šādās trīs galvenajās kategorijās: 1) izglītības atbalsts; 2) maksa par pakalpojumiem; 3) finansiālais un nefinansiālais atbalsts izpētei un attīstībai saistībā ar pētījumu plānošanu un veikšanu.

1. Izglītības atbalsts

Janssen sponsorē un atbalsta Nepārtrauktas profesionālas attīstības programmu (t. i., kongresus, izglītojošas sanāksmes utt.), kuras laikā VAS mācās un var ar kolēģiem apmainīties ar informāciju par slimībām un jauniem to ārstēšanas veidiem, un tā vairot zināšanas par to, kā palīdzēt pacientiem.

Mēs nodrošinām nepārprotamas un līdzsvarotas mācību programmas, ievērojot Eiropas akreditācijas iestādēs definētus principus un pamatojoties uz medicīnas mācību vajadzībām, un šīs programmas realizē neatkarīgas ekspertu komitejas.

Uzņēmuma Janssen sniegtais mācību programmu finansiālais atbalsts ir stingri reglamentēts un caurskatāms:

  • mēs sniedzam finansiālu ieguldījumu subsidēšanas vai sponsorēšanas formā, lai atbalstītu apmācību un kongresus, ko organizē cienījamas medicīnas biedrības un citas zinātniskās trešās puses vietējā un Eiropas līmenī.
  • Mēs saskaņā ar stingriem Janssen nosacījumiem atbalstām neatkarīgu ekspertu organizētas medicīniskās izglītības programmas.
  • Mēs atbalstām atsevišķus ārstus, lai viņi, pamatojoties uz medicīnas mācību vai aktīvas iesaistes vajadzībām, varētu piedalīties kongresos un izglītojošās sanāksmēs.

Attiecīgie loģistikas pasākumi atbilst EFPIA un vietējo kodeksu pamatnostādnēm, to izmaksas vienmēr ir pieticīgas un VAS stingri ierobežotas, turklāt tie attiecas tikai un vienīgi uz galveno pasākuma mērķi.

Janssen noieta veicināšanas programmās, kuru laikā mēs sniedzam detalizētu informāciju par mūsu izstrādājumiem, tiek ievēroti tie paši ētikas principi un netiek iekļauts nekāds finansiālais un nefinansiālais atbalsts, jo mēs nesedzam šādu pasākumu dalībnieku ceļa vai izmitināšanas izdevumus. Ja nepieciešams, mēs piedāvājam vienkāršas maltītes, kuru izmaksas nepārsniedz valsts Farmācijas asociāciju noteiktās robežas, un EFPIA to neuzskata par “finansiālu un nefinansiālu atbalstu”.

2. Maksa par pakalpojumiem
 
  • VAS un VAO sniedz Janssen neatkarīgas un specializētas zināšanas, kas iegūtas viņu klīniskajā un vadības praksē, un Janssen par šādiem sniegtajiem pakalpojumiem nodrošina taisnīgu atlīdzību.
  • Janssen izmaksātā atlīdzība atbilst godīgām tirgus cenām un tiek noteikta, pamatojoties uz laiku, ko VAS patērējis attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (stundas likmes tiek noteiktas neatkarīgi katrā valstī atsevišķi). Janssen respektē VAS autonomiju un nodrošinās, ka viņa rīcība atbilst visām uzņēmējdarbība ētikas prasībām, lai novērstu iespējamu interešu konfliktu.
 
3. Finansiālais un nefinansiālais atbalsts izpētei un attīstībai saistībā ar pētījumu plānošanu un veikšanu.
 
  • Zāļu izstrādē galvenā prasība ir klīnisko pētījumu veikšana, kas prasa ārstu un viņu pacientu iesaisti.
  • Mēs taisnīgi atlīdzinām veselības aprūpes darbiniekiem un slimnīcām par vajadzīgo pētījumu veikšanai nepieciešamo laiku, pieredzi un resursiem.
  • Klīnisko pētījumu datu caurskatāmība: mēs kā uzņēmums esam pārliecināti, ka plašāka klīnisko pētījumu datu apmaiņa ir pareizais ceļš zinātnes un medicīnas tālākai attīstībai. To apliecina mūsu vienošanās ar Jēlas Universitāti par iesaisti tās Atklātās datu piekļuves projektā (YODA), kas nodrošina piekļuvi mūsu klīnisko pētījumu datiem. Tā ir pirmā reize, kad kāds uzņēmums ir sadarbojies ar pilnībā neatkarīgu akadēmisku trešo pusi, lai izskatītu un pieņemtu galalēmumus par jebkuru klīnisko datu pieprasījumu.

Medicīnas sasniegumi, farmācijas inovācijas un daudzu slimību ārstēšanas iespēju paplašināšana nebūtu iespējama bez iepriekšminētās sadarbības ar VAS un VAO. Veicot jaunus pasākumus caurskatāmības palielināšanai, mēs gribam parādīt, ka šī sadarbība ir likumīga un ar mērķi uzlabot pacientu ārstēšanas rezultātus. Mēs esam stingri pārliecināti, ka iepriekšminēto jautājumu skaidrošana sabiedrībai ir kopīga farmācijas nozares un medicīnas darbinieku atbildība, lai nodrošinātu šīs sadarbības turpināšanos arī nākotnē.