Skip to main content

Search

Kāpēc pastāv Informācijas izpaušanas kodekss par finansiālo un nefinansiālo atbalstu?

Kādēļ nepieciešams finansiālā un nefinansiālā atbalsta atklātības Kodekss?

Janssen ir pieredze saistībā ar inovatīvu un dažkārt arī dzīvības glābjošu zāļu nodrošināšanu sabiedrībai, pamatojoties uz mūsu pētījumiem un sadarbību ar ārstiem, zinātniekiem-mediķiem, slimnīcām, veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO). Šī sadarbība ir ļāvusi sasniegt lieliskus pacientu ārstēšanas rezultātus.

2013.  gada jūnijā Eiropas Farmaceitisko uzņēmumu un asociāciju federācija (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA) oficiāli pieņēma “Kodeksu par informācijas izpaušanu saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmācijas uzņēmumi ir snieguši veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām”, lai censtos vēl labāk pašregulēt veidu, kādā farmaceitiskie uzņēmumi sadarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem vai viņu organizācijām, kad ir iesaistīti finanšu līdzekļu pārskaitījumi (piemēram, konsultācijām vai izglītības atbalstam).

Izprotot zāļu ražotāju un veselības aprūpes speciālistu sadarbību

2016.  gada jūnijā Janssen kopā ar citiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem, kas ir EFPIA dalībnieki, publicēja informāciju par 2015. gadā sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu, piemēram, par VAS sniegto finansiālo atbalstu dalībai izglītojošās sanāksmēs, maksu par VAS sniegtajiem pakalpojumiem Janssen vai VAO piešķirto mācību finansējumu.

Mēs aktīvi aicinājām VAS, ar kuriem sadarbojāmies, piekrist viņu individuālo datu izpaušanai, un bijām ļoti gandarīti, ka vairums piekrita. Mūsu nolūks ir aicināt VAS vēl vairāk pievienoties mūsu ceļā uz lielāku caurskatāmību, jo uzskatām, ka atklāta informācija par šo sadarbību nāk par labu ikvienam, arī veselības aprūpes speciālistiem, jo tas tieši apmierina sabiedrības prasību par caurskatāmību un apliecina, ka pacienti tikai iegūst no šīs sadarbības – ārsts var pieņemt profesionālāku lēmumu par ārstēšanu un pareizu zāļu lietošanu.

Janssenno visas sirds tiek atbalstīta informācijas izpaušana par finansiālo un nefinansiālo atbalstu. EFPIA Atklātības kodeksam (un attiecīgajiem valstu rūpniecības ētikas kodeksiem) ir nozīmīga ietekme uz caurskatāmības uzlabošanu saistībā ar ražotāju un mediķu sabiedrības sadarbības finansiālo pusi. Šī sadarbība ir būtiski svarīga medicīnas nozares attīstībai ar mērķi uzlabot pacientu ārstēšanas rezultātus.