Skip to main content

Search

Privatumo politika

Privatumo politika 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 m. gegužės mėn.

UAB "JOHNSON & JOHNSON"  yra suinteresuota privatumo klausimais ir nori jus supažindinti su mūsų įmonės vykdomu informacijos rinkimu, jos naudojimu ir atskleidimu. Ši Privatumo politika apibūdina mūsų taikomą praktiką, susijusią su informacija, kurią mes ar mūsų paslaugų teikėjai surenka interneto svetainėje ar naudojantis mūsų valdoma ir kontroliuojama internetine nuosavybe (įskaitant, pavyzdžiui, interneto svetainę ar aplikaciją mobiliesiems telefonams), kuria naudodamiesi skaitote šią Privatumo politiką (kiekviena atskirai vadinama „Svetaine“). Suteikdami mums asmeninę informaciją ar naudodamiesi Svetaine, sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sąlygomis.

INFORMACIJOS RINKIMAS

Prašome atkreipti dėmesį, jog dėl kai kurių jūsų asmens duomenų tvarkymo yra būtinas jūsų sutikimas. Šiais atvejais mes paprašysime atskiro išankstinio jūsų sutikimo.

Jūsų teikiama informacija

Kai kur Svetainėje gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją, siekiant suteikti tam tikras paslaugas (pavyzdžiui, naujienlaiškių prenumerata, patarimai/rodyklės ar užsakymų vykdymas) arba dalyvauti tam tikroje veikloje. Jūs būsite informuoti apie tai, kuri informacija yra būtina, o kurią galite suteikti pasirinktinai.

Kaip leidžiama pagal taikytiną teisę, jūsų pateiktą informaciją galime apjungti su kita jūsų pateikta informacija, tiek surinkta internete, tiek ir kitur, pavyzdžiui, remiantis jūsų pirkimo istorija. Taip pat galime apjungti šią informaciją su informacija apie jus, gauta iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų „Johnson & Johnson“ veikiančių įmonių, taip pat viešai prieinamų informacijos šaltinių (įskaitant informaciją iš jūsų viešai prieinamų paskyrų socialiniuose tinkluose) ir kitų trečiųjų šalių. Tuo atveju, kai jūs mums pateikiate bet kokią asmeninę informaciją, susijusią su kitu asmeniu, jūs patvirtinate, kad turite visas teises tą padaryti ir suteikiate mums teisę naudoti pateiktą informaciją laikantis Privatumo Politikoje nustatytų sąlygų.

Pasyvus informacijos rinkimas ir naudojimas

Kaip leidžiama pagal taikytiną teisę,  jums naršant Svetainėje, gali būti pasyviai surenkama tam tikra informacija (t.y. surinkta jums aktyviai jos neteikiant), naudojant įvairias technologijas ir priemones, tokias kaip IP adresai, slapukai, interneto žymės ir navigacinių duomenų rinkimą. 

Detalesnę informaciją apie slapukus ir kitas informacijos rinkimo technologijas, naudojamas Svetainėje, galite rasti perskaitę Slapukų politiką ir peržiūrėję Slapukų priedą (Cookie Annex). Šioje Privatumo politikoje jūs taip pat rasite informaciją, kaip išjungti slapukų ir kitų informacijos rinkimo technologijų veikimą, jei nesutinkate su jų naudojimu. Kaip leidžiama pagal taikytina teisę, jei jūs neišjungsite slapukų ar kitų informacijos rinkimo technologijų, mes laikysime, kad jūs davėte sutikimą jų naudojimui.

Kaip naudojame ir atskleidžiame informaciją

Naudojame ir atskleidžiame jūsų mums pateiktą informaciją taip, kaip nurodoma jos surinkimo metu.

Atsižvelgiant į taikytiną teisę, mes naudojame informaciją iš jūsų arba apie jus:

 • norėdami atsakyti į jūsų užklausas ir išpildyti prašymus, pavyzdžiui, siunčiant jūsų prašomus dokumentus ar el. pašto pranešimus;
 • teile olulise teabe saatmiseks meievahelise suhte või meie veebilehe, tingimuste ja põhimõtete muutmise ja/või muu haldusteabe kohta ning
 • meie ärilistel eesmärkidel, näiteks andmete analüüsimiseks, audititeks, uute toodete väljatöötamiseks, veebilehe parandamiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks, veebilehe kasutussuundumuste tuvastamiseks, selleks, et isikustada teie veebilehe kasutuskogemust , esitledes teile sobivaid tooteid ja pakkumisi, ning meie reklaamikampaaniate tulemuslikkuse kindlakstegemiseks.

Kaip leidžiama pagal taikytiną teisę, mes taip pat atskleidžiame šioje Svetainėje surinktą informaciją:

 • mūsų filialams dėl šioje Privatumo politikoje aprašomų tikslų. Mūsų filialų sąrašas pateikiamas čia (paspauskite ant nuorodos ir rasite Formą 10K, Pavyzdys 21, skyriuje „SEC Filings“).UAB "JOHNSON & JOHNSON" yra šalis, atsakinga už bendrai naudojamos Asmeninės informacijos valdymą;
 • savo trečiųjų šalių partneriams, su kuriais vykdome bendrų prekės ženklų ar bendros rinkodaros reklamas;
 • savo trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, teikiantiems tokias paslaugas, kaip svetainių talpinimas ir tarpininkavimas, mobiliųjų aplikacijų talpinimas, duomenų analizė, mokėjimų apdorojimas, užsakymų vykdymas, infrastruktūros aprūpinimas, IT paslaugos, klientų aptarnavimas, pristatymo el. paštu ir tiesioginiu paštu paslaugos, kreditinių kortelių apdorojimas, audito paslaugos ir kitos paslaugos, siekdami įgalinti juos teikti paslaugas; ir
 • trečiajai šaliai, reorganizuojant, susijungiant, parduodant, vykdant jungtinę veiklą, perduodant, perkeliant ar bet kaip kitaip perduodant visą ar dalį mūsų verslo, turto arba išteklių (įskaitant bankroto ir panašius procesus).

Be to, naudojame ir atskleidžiame šioje Svetainėje surinktą informaciją taip, kaip mums atrodo būtina ar tinkama: (a) kaip leidžia galiojantys įstatymai, įskaitant įstatymus už šalies, kurioje gyvenate, ribų; (b) laikantis teisinių  procesų; (c) siekiant atsakyti į valstybės ir savivaldybių valdžios institucijų prašymus, įskaitant valdžios ir kitas institucijas už šalies, kurioje gyvenate, ribų; (d) įgalinant mūsų nuostatų ir sąlygų laikymąsi; (e) saugant mūsų ar bet kurio mūsų filialo operacijas; (f) ginant mūsų ir (arba) mūsų filialų, jūsų ar kitų teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę; ir (g) leidžiant mums imtis priemonių galimai žalai atlyginti arba ribojant jos atsiradimą. Taip pat galime naudoti ir atskleisti šioje Svetainėje surinktą informaciją ir kitais būdais, su jūsų leidimu.

Naudojame ir atskleidžiame informaciją, surinktą pasyviai, kaip apibūdinta aukščiau skyriuje „Pasyvios informacijos rinkimas ir naudojimas“, ir bet kokiam kitam tikslui, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai reikalauja elgtis kitaip (pavyzdžiui, kai reikalaujama tokią informaciją laikyti asmenine). Be to, galime bet kokiam tikslui naudoti ir atskleisti informaciją, kuri pateikta ne asmenine forma. Jei apjungiame ne asmenine forma pateiktą informaciją su asmenine (kaip, pavyzdžiui, apjungdami jūsų vardą su jūsų geografine padėtimi), su šia apjungta informacija elgsimės kaip su asmenine tol, kol ji bus apjungta. 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS IR PASLAUGOS 

Privatumo politika neapima ir mes nesame atsakingi už bet kokių trečiųjų šalių privatumo, informacijos ar kitą praktiką, įskaitant bet kokią trečiąją šalį, valdančią bet kokią svetainę ar internetinę nuosavybę (įskaitant, be apribojimų, bet kokią aplikaciją), prieinamą šioje Svetainėje, ar į kurią ši Svetainė pateikia nuorodą. Nuorodos į bet kokią svetainę ar nuosavybę pasiekiamumas ar patalpinimas šioje Svetainėje nereiškia, kad mes ar mūsų filialai joms pritaria.

APSAUGA

Naudojame pakankamas organizacines, technines ir administracines priemones, saugodami asmeninę mūsų valdomą informaciją. Deja, joks duomenų perdavimas internetu ar duomenų laikymo sistema negali garantuoti 100 % saugumo. Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų sąveika su mumis nebėra saugi (pavyzdžiui, jei manote, kad bet kokios pas mus esančios jūsų paskyros apsaugai iškilo pavojus), prašome nedelsiant informuoti mus apie problemą, susisiekdami su mumis žemiau esančiame skyriuje „Susisiekimas su mumis“ pateiktais kontaktais.

PASIRINKIMAI IR PRIEIGA

Jūsų pasirinkimai, susiję su jūsų asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu

Pasirinkimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu, jums suteikiame rinkodaros tikslais. Galite sutikti:

 • gauti mūsų rinkodaros pranešimus. Jei daugiau nenorite gauti mūsų siunčiamų rinkodaros pranešimų, galite jų atsisakyti, susisiekdami su mumis siunčiant el. laišką adresu [email protected]. Savo atsakyme prašome pateikti savo vardą, rinkodaros pranešimų formą (-as), kurių nebenorite gauti, ir nurodykite adresą (-us), kuriuo jie yra siunčiami. Pavyzdžiui, jei nebenorite gauti iš mūsų rinkodaros el. laiškų ar tiesioginių laiškų, praneškite tai ir nurodykite savo vardą, el. paštą ar pašto adresą;
 • gauti priminimus. Jei nebenorite gauti mūsų siunčiamų medicininių priminimų, galite jų atsisakyti, susisiekdami su mumis siunčiant el. laišką adresu [email protected]. Savo atsakyme prašome pateikti savo vardą ir el. pašto adresą ar telefono numerį, kuriuo gaunate mūsų priminimus;
 • mūsų dalinimuisi jūsų informacija su filialais ir trečiosiomis šalimis partneriais. Jei norite, kad nesidalintume jūsų asmenine informacija, persiųsdami ją savo filialams ir (arba) trečiosioms šalims partneriams jų rinkodaros tikslais, galite atsisakyti tokio dalinimosi susisiekdami su mumis siunčiant el. laišką adresu [email protected]. Savo atsakyme prašome nurodyti mums nebesidalinti jūsų asmenine informacija su savo filialais ir (arba) trečiosiomis šalimis partneriais jų rinkodaros tikslais, ir nurodyti savo vardą bei el. pašto adresą.

Stengsimės įgyvendinti jūsų prašymą (-us), kai tik pagrįstai bus įmanoma tai padaryti ir laikantis taikytinuose įstatymuose nustatytų terminų. Prašome atkreipti dėmesį, kad, jums atsisakius aukščiau išdėstytų dalykų, mes negalėsime pašalinti jūsų asmeninės informacijos iš mūsų filialų, su kuriais jau esame pasidalinę jūsų informacija, duomenų bazių (t.y. nuo jūsų atsisakymo įvykdymo dienos), nebent taikytinuose įstatymuose numatyta kitaip. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad jums atsisakius gauti mūsų rinkodaros pranešimus, vis tiek galime siųsti jums svarbius transakcijų ir administracinius pranešimus, kurių atsisakyti negalit.

Kaip jūs galite prieiti, keisti ar ištrinti savo asmeninę informaciją

Jei norėtumėte peržiūrėti, pataisyti, atnaujinti ar ištrinti Svetainėje pateiktą savo asmeninę informaciją, prašome susisiekti su mumis siunčiant el. laišką adresu [email protected]. Stengsimės įgyvendinti jūsų prašymą (-us), kai tik bus pagrįstai įmanoma tai padaryti ir laikantis taikytinuose įstatymuose nustatytų terminų.

SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmeninę informaciją saugome tiek laiko, kiek būtina, siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje pateikiamus tikslus, nebent ilgesnis saugojimo terminas reikalingas ar leidžiamas įstatymų, ar reikalingas vykdyti kitus teisinius įsipareigojimus.

NEPILNAMEČIŲ NAUDOJIMASIS SVETAINE

Svetainė nėra skirta asmenims, jaunesniems nei 18 metų, todėl  prašome, kad šie asmenys nepateiktų savo asmeninės informacijos šioje Svetainėje.

TARPTAUTINIS PERDAVIMAS

Jūsų asmeninė informacija gali būti saugoma ir apdorojama bet kurioje šalyje, kur turime tinkamus įrenginius ar paslaugų teikėjus, todėl naudodamiesi mūsų Svetaine ar duodami mums sutikimą (kur reikalauja įstatymai), jūs sutinkate su savo informacijos perdavimu kitoms šalims, nei kurioje jūs gyvenate, įskaitant Jungtines Valstijas, kur gali galioti kitokios nei jūsų šalyje duomenų apsaugos taisyklės. Tinkamos priemonės yra naudojamos, siekiant apsaugoti asmeninę informaciją jos perdavimo metu mūsų filialams ar trečiosioms šalims kitose valstybėse. 

YPATINGA INFORMACIJA

Prašome mums nesiųsti ir neatskleisti jokios ypatingos asmeninės informacijos (pavyzdžiui, informacijos, susijusios su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religija ar kitais įsitikinimais, sveikata, kriminaline istorija ar dalyvavimu profesinėse sąjungose) šioje Svetainėje ar per ją, ar kitokiu būdu. Tais atvejais, kai prašysime ar kviesime jus pateikt ypatingą informaciją, tai darysime su aiškiu jūsų sutikimu.

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAI

Galima keisti šią Privatumo politiką. Norėdami pamatyti, kada paskutinį kartą buvo peržiūrėta ši Privatumo politika, prašome pažiūrėti šio puslapio viršuje esantį įrašą „Paskutinį kartą atnaujinta“. Bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalios mums paskelbus Svetainėje atnaujintą Privatumo politiką. Jei naudositės Svetaine po šių pakeitimų, tai reikš, kad sutinkate su atnaujinta Privatumo politika.

SUSISIEKIMAS SU MUMIS

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, prašome susisiekti su mumis siunčiant el. laišką adresu [email protected] arba parašyti šiuo adresu:

UAB „Johnson & Johnson”

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius,

Lietuva

Privacy Policy

Last Update: May 2016

UAB "JOHNSON & JOHNSON” is concerned about privacy issues and wants you to be familiar with how we collect, use, and disclose information.  This Privacy Policy describes our practices in connection with information that we or our service providers collect through the Web site or Web property (including, for example, a mobile Web site or application) operated and controlled by us from which you are accessing this Privacy Policy (each, the “Site”).  By providing personal information to us or by using the Site, you agree to the terms and conditions of this Privacy Policy.

INFORMATION COLLECTION

Information You Provide

Some areas of the Site may ask you to submit personal information in order for you to benefit from the specified features (such as newsletter subscriptions, tips/pointers, or order processing) or to participate in a particular activity (such as sweepstakes or other promotions).  You will be informed what information is required and what information is optional.

We may combine the information you submit with other information we have collected from you, whether on- or offline, including, for example, your purchase history.  We may also combine it with information we receive about you from other sources, such as other Johnson & Johnson Operating Companies, publicly available information sources (including information from your publicly available social media profiles), and other third parties.

Passive Information Collection and Use

As you navigate through a Site, certain information can be passively collected (that is, gathered without your actively providing the information) using various technologies and means, such as Internet Protocol addresses, cookies, Internet tags, and navigational data collection.

Please read the Cookie Policy and review the Cookie Settings Panel for detailed information about cookies and other tracking technologies used on our Site. In this policy you will also find information on how to disable any cookies and tracking technologies if you do not agree with their use. If you do not disable any cookies or other tracking technologies we will infer your consent to their use.

How We Use and Disclose Information

We use and disclose information you provide to us as described to you at the point of collection.

We also use information from or about you:

 • to respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you documents you request or e-mail alerts;
 • to send you important information regarding our relationship with you or regarding the Site, changes to our terms, conditions, and policies and/or other administrative information; and
 • for our business purposes, such as data analysis, audits, developing new products, enhancing our website, improving our products and services, identifying Site usage trends, personalizing your experience on the Site by presenting products and offers tailored to you, and determining the effectiveness of our promotional campaigns.

We also disclose information collected through the Site:

 • to our affiliates for the purposes described in this Privacy Policy.  A list of our affiliates is available here (click on the link for Form 10K, Exhibit 21, under “SEC Filings”).  UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiale Latvija is the party responsible for the management of the jointly-used Personal Information;
 • to our third party partners with whom we offer a co-branded or co-marketed promotion;
 • to our third party service providers who provide services such as website hosting and moderating, mobile application hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, infrastructure provision, IT services, customer service, e-mail and direct mail delivery services, credit card processing, auditing services, and other services, in order to enable them to provide services; and
 • to a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer, or other disposition of all or any portion of our business, assets, or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).

In addition, we use and disclose information collected through the Site as we believe to be necessary or appropriate:  (a) as permitted by applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety, or property, and/or that of our affiliates, you, or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.  We may also use and disclose information collected through the Site in other ways, with your consent.

We also use and disclose information we collect passively as described above, under “Passive Information Collection and Use,” and for any other purpose, except where we are required to do otherwise under applicable law (for example, if we are required to treat such information as personal information).  In addition, we may use and disclose information that is not in personally identifiable form for any purpose.  If we combine information that is not in personally identifiable form with information that is (such as combining your name with your geographical location), we will treat the combined information as personal information as long as it is combined.

THIRD PARTY SITES AND SERVICES

This Privacy Policy does not address, and we are not responsible for, the privacy, information, or other practices of any third parties, including any third party operating any site or web property (including, without limitation, any application) that is available through this Site or to which this Site contains a link.  The availability of, or inclusion of a link to, any such site or property on the Site does not imply endorsement of it by us or by our affiliates.

SECURITY

We use reasonable organizational, technical, and administrative measures to protect personal information under our control.  Unfortunately, no data transmission over the Internet or data storage system can be guaranteed to be 100% secure.  If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you have with us has been compromised), please immediately notify us of the problem by contacting us in accordance with the “Contacting Us” section below.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your personal information

We give you choices regarding our use and disclosure of your personal information for marketing purposes.  You may opt in for:

 • Receiving marketing communications from us:  If you no longer want to receive marketing communications from us on a going-forward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via [email protected]In your response to us, please provide your name, identify the form(s) of marketing communications that you no longer wish to receive, and include the address(es) to which it/they are sent.  For example, if you no longer wish to receive marketing e-mails or direct mail from us, tell us that, and provide your name and e-mail or postal address.
 • Receiving reminders from us:  If you no longer want to receive medical reminders from us on a going-forward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via l[email protected].  In your response to us, please provide your name and the e-mail address or phone number at which you receive reminders from us.
 • Our sharing of your personal information with affiliates and third-party partners:  If you would prefer that we not share your personal information on a going-forward basis with our affiliates and/or third-party partners for their marketing purposes, you may opt out of this sharing by contacting us [email protected].  In your response to us, please state that we should no longer share your personal information with our affiliates and/or third-party partners for their marketing purposes, and include your name and e-mail address.

How you can access, change, or delete your personal information

If you would like to review, correct, update, or delete the personal information that you have provided via the Site, please send an e-mail with your request [email protected].  We will try to comply with your request as soon as reasonably practicable. 

We will seek to comply with your request(s) as soon as reasonably practicable. Please note that if you opt out as described above, we will not be able to remove your personal information from the databases of our affiliates with which we have already shared your information (i.e., as of the date that we implement your opt-out request). Please also note that if you opt out of receiving marketing-related messages from us, we may still send you important transactional and administrative messages, from which you cannot opt out.

RETENTION PERIOD

We retain your personal information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or allowed by law or to otherwise fulfill a legal obligation.

USE OF SITE BY MINORS

 

The Site is not directed to individuals under the age of 18, and we request that these individuals not provide Personal Information through the Site.

 

CROSS-BORDER TRANSFER

Your personal information may be stored and processed in any country where we have facilities or service providers, and by using our Site or by providing consent to us (where required by law), you agree to the transfer of information to countries outside of your country of residence, including to the United States, which may provide for different data protection rules than in your country.

SENSITIVE INFORMATION

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information (e.g., information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, health, criminal background or trade union membership) on or through the Site or otherwise to us.  In those cases where we may request or invite you to provide sensitive information, we will do so with your express consent.

UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY

We may change this Privacy Policy.  Please take a look at the “Last Updated” legend at the top of this page to see when this Privacy Policy was last revised.  Any changes to this Privacy Policy will become effective when we post the revised Privacy Policy on the Site.  Your use of the Site following these changes means that you accept the revised Privacy Policy.

CONTACTING US

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by e-mail at [email protected], or please write to the following address:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

UAB „Johnson & Johnson”

Geležinio Vilko str. 18A

LT-08104 Vilnius,

Lithuania