Skip to main content

Search

Slapukų politika

Slapukų politika

Sveiki atvykę


Sveiki! Ši svetainė priklauso UAB “JOHNSON & JOHNSON”. Ši Slapukų politika pristato mūsų praktiką, kaupiant jūsų informaciją, surinktą jums lankantis mūsų svetainėje ir naudojant slapukus bei kitas informacijos rinkimo technologijas.

Slapukų leidimo taisyklių apžvalga


ES teisės aktai reikalauja, kad įmonės, per savo svetaines patalpinančioms slapukus lankytojų kompiuteriuose, gautų šių lankytojų „sutikimą“, prieš tai pateikus aiškią ir išsamią informaciją apie tai, kaip svetainėse naudojami slapukai.

Siekdami laikytis šių reikalavimų, atlikome keturis žingsnius:

 1. identifikavome šioje svetainėje naudojamus slapukus ir kitas informacijos rinkimo technologijas, kokius tikslus jie įgyvendina, ir su jais susijusią informaciją, pavyzdžiui, jų naudojimo terminus, taip pat ar jie yra pirmosios ar trečiosios šalies slapukai;
 2. įvertinome landumo lygį, atsižvelgiant į lankytojų privatumo lūkesčius, remiantis aukščiau pateiktu būdu (i) surinkta informacija;
 3. pateikėme aiškią ir išsamią informaciją apie svetainės slapukus su tinkamu kiekvieno slapuko landumo lygio atskleidimu (Žr. „Slapukų priedą“);
 4. panaudojome tinkamą strategiją, siekiant gauti sutikimą naudoti svetainės slapukus, atsižvelgiant į jų paskirtį ir landumą. Tam tikri slapukų tipai gali būti laikomi teisinėmis išimtimis ir  tokiais atvejais šių slapukų naudojimui nereikės gauti jūsų sutikimo.

Šioje svetainėje naudotos sutikimo strategijos


Europiniai standartai, leidžiantys naudoti slapukus ir panašias informacijos rinkimo technologijas (tokias kaip sekimo pikselius ir svetainių kodus) („slapukus“), toliau vystomi ir nors išankstinio, aiškaus sutikimo strategijos (arba „opt-in“ strategijos) atitinka teisiškai labiausiai pagrįstą sutikimo gavimą, tačiau jos gali apsunkinti lankytojų naudojimąsi svetaine ir neigiamai paveikti teisėtą svetainės duomenų rinkimą.

Kaip alternatyva, numanomo sutikimo strategijos įgalina mus numatyti, kad lankytojai duoda sutikimą, jei neatsisako slapukų (arba „opt-out“), prieš tai jiems gerai matomoje vietoje pateikiant reikiamą informaciją ir paprastą, lengvai suprantamą slapukų valdymą (žr. „Slapukų priedą“). Tai leidžia lankytojams priimti arba atmesti svetainėje naudojamus slapukus.

Tinkama pritarimo strategija priklausys nuo slapuko landumo, atsižvelgiant į:

 • kas prižiūri slapuką (t.y. pirmoji ar trečioji šalis);
 • kokius duomenis slapukas renka;
 • kokiu tikslu jis veikia;
 • kaip ilgai jis veikia;
 • svetainės, kurioje jis naudojamas, pobūdį.

Slapukus, kuriems reikia sutikimo, mes skirstome į tris kategorijas:

 • nedidelio landumo slapukai: pateikiame išplėstinę informaciją Slapukų politikoje ir sudarome galimybę lengvai jų atsisakyti, taip pat numatome, kad lankytojai duoda sutikimą, jei slapukų neatsisako;
 • vidutinio landumo slapukai: naudojame tą pačią strategiją, kaip ir nedidelio landumo slapukams, tik dar papildomai atskleidžiame informaciją apie slapukų naudojimą atitinkamose svetainės vietose (pvz., atskleidžiame tokią informaciją šalia nukreipiamųjų reklamų ar kitų svetainės funkcijų);
 • aukšto landumo slapukai: įgyvendiname išankstinio sutikimo strategiją (pavyzdžiui, naudojant tam skirtą skydelį / iššokantį langą, prašantį lankytojus iš anksto sutikti su tokių slapukų naudojimu).

Šioje svetainėje naudojami slapukai yra tik žemo arba vidutinio landumo.

Duomenų apie slapukus atskleidimas pagal jų tipą, o ne pagal tapatybę. Atsižvelgiant į didelį svetainėse naudojamų slapukų kiekį, slapukai grupuojami į kategorijas (pavyzdžiui, „reklamos slapukai“, „analitiniai slapukai“). Tai leidžia vartotojams lengviau suprasti apie slapukus atskleidžiamą informaciją.

PASTABA. Slapukų priede pateikiama informacija apie jų tikslą (-us), veikimo terminą ir nuorodas, kur jų galima atsisakyti.

Nuorodos į kitas svetaines


Šioje svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines arba jų paminėjimai. Prašome, būkite atidūs, nes mes nekontroliuojame kitose svetainėse naudojamų slapukų / informacijos rinkimo technologijų. Ši Slapukų politika negalioja toms svetainėms.

Kaip susisiekti su mumis


Jei turite klausimų, komentarų ar kitų interesų dėl šios Slapukų politikos ar informavimo praktikos šioje svetainėje, prašome susisiekti su mumis žemiau pateiktais kontaktais:

UAB “JOHNSON & JOHNSON”

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104, Vilnius, Lietuva

+370 5278 6888

[email protected]

Šios Slapukų politikos pakeitimai

Jei ši Slapukų politika pasikeis, pataisytos jos nuostatos bus paskelbtos šioje svetainėje. Paskutinį kartą ši Slapukų politika buvo atnaujinta 2016 m. gegužės 2 d.

Slapukų priede žemiau išvardyti slapukai gali būti naudojami šioje svetainėje.

Slapukų tipas

Šaltinis

Tikslas

Veikimo terminas

Kaip atsisakyti slapukų

Slapukai/ stebėjimo technologijos, naudojamos UAB „JOHNSON & JOHNSON“ (pirmosios šalies slapukai)

Slapukai, reikalingi esminėms svetainės funkcijoms ir tikslams

Johnson & Johnson

Šie slapukai yra griežtai reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Jie leidžia mums užtikrinti saugumą ir efektyvų svetainės pateikimą.

Šiam tikslui įdiegti slapukai yra automatiškai šalinami iš jūsų įrenginio po mėnesio, kai paskutinį kartą buvotę apsilankę mūsų svetainėje.

Galite keisti naršyklės nustatymus, sutikdami arba atsisakydami šių slapukų. Atsižvelgiant į tai, kad skirtingose priemonėse naudojamos skirtingos naršyklės, norėdami gauti daugiau informacijos turėtumėte aplankyti savo naudojamos naršyklės Pagalbos (Help) meniu.

Svetainės tobulinimo slapukai

Johnson & Johnson

Šie slapukai padeda pagerinti mūsų svetainės veikimo ir naudojimo savybes. Pavyzdžiui, jie gali mums leisti nustatyti, ar jūsų naršyklė gali paleisti mažas svetainės programas (vadinamus „skriptus“), kurie suteikia papildomas svetainės funkcijas arba įgalina mus prisiminti bet kokius svetainės nustatymus, kuriuos esate pasirinkę (tokius, kaip šrifto dydis ar kalbos pasirinkimas).

Šiam tikslui įdiegti slapukai yra automatiškai šalinami iš jūsų įrenginio, kai tik uždarote naršyklę.

Galite keisti naršyklės nustatymus, sutikdami arba atsisakydami šių slapukų. Atsižvelgiant į tai, kad skirtingose priemonėse naudojamos skirtingos naršyklės, norėdami gauti daugiau informacijos turėtumėte aplankyti savo naudojamos naršyklės Pagalbos (Help) meniu.

Slapukai/ stebėjimo technologijos, naudojamos UAB „JOHNSON & JOHNSON“ paslaugų teikėjų ir kitų įmonių (trečiosios šalies slapukai)

Analitiniai slapukai ir technologijos

Google Analytics

Šie slapukai naudojami informacijai apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę, rinkti. Mes naudojame šią informaciją tam, kad sudarytume ataskaitas ir galėtume gerinti svetainę. Slapukai renka informaciją anonimine forma, įskaitant svetainės lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo į šią svetainę ir puslapius, kuriuose apsilankė.

Kai kurie šiam tikslui įdiegti slapukai yra automatiškai šalinami iš jūsų įrenginio, kai tik uždarote naršyklę. Kiti gali būti saugojami iki 24 mėnesių nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje.

Galite atsisakyti Google Analytics sekimo apsilankydami šiuo adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Svetainės funkcionalumo slapukai ir technologijos

YouTube

Šie slapukai naudojami mūsų svetainės funkcionalumui, kuris užtikrinamas trečiųjų šalių. Be šių slapukų, tam tikros svetainės funkcijos bus neprieinamos mūsų lankytojams. Mūsų paslaugų teikėjų šiam tikslui surinktais duomenimis gali būti dalinamasi su trečiosiomis šalimis anonimiškumo pagrindu ir jie gali būti naudojami tikslinės reklamos tikslais.

YouTube šiam tikslui naudoja Adobe Flash failus (ar “Flash slapukus”). Jie saugomi jūsų įrenginyje neterminuotai, tačiau gali būti pašalinti vadovaujantis atsisakymo instrukcijomis. Kiti šiam tikslui YouTube nustatyti slapukai gali būti saugomi iki 8 mėnesių nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje.

Jūs galite pasirinkti sutinkate naudoti Flash slapukus ar atsisakote jų apsilankydami Adobe žiniatinklio nustatymų vadove, adresu: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. Jūs galite atsisakyti YouTube sekimo apsilankydami šiuo adresu: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.

Cookie Policy

Welcome


Welcome! This site is owned by UAB "JOHNSON & JOHNSON". This Cookie Policy is designed to tell you about our practices regarding the collection of information from you when visiting our website through Cookies and other tracking technologies.

Overview of Cookie Consent Rules


EU law requires organisations placing cookies through websites onto visitors’ computers to obtain their “consent” after providing clear and comprehensive information about how cookies are used on the websites. 

In order to comply with this, we have taken four steps:

 1. Identified cookies and other tracking technologies served through this website, the purposes they fulfill, and related information such as their expiry and whether they are first or third party cookies.
 2. Assessed the intrusiveness of these cookies on visitors’ expectations of Privacy, based on the information collected in (i) above.
 3. Provided ‘clear and comprehensive’ information about website cookies with the appropriate level of disclosure corresponding with the intrusiveness of each cookie (See Cookie Settings Panel).
 4. Used an appropriate strategy for obtaining consent for website cookies, taking into account their use and intrusiveness.  Certain types of cookie may qualify for legal exemptions and, where this is the case, consent will not be required for these cookies.

Consent Strategies Used on This Website


European standards for obtaining consent to use cookies and similar tracking technologies (such as tracking pixels and website scripts) ("cookies") continue to evolve and while prior, express consent strategies (or 'opt-in' strategies) represent the most legally robust solution for obtaining consent, they can impair visitor experience and adversely impact legitimate website data collection. 

As an alternative, implied consent strategies enable us to infer consent where visitors do not refuse cookies (or 'opt-out'), after providing prominent cookie disclosures and simple, readily-available cookie controls at a granular level (Consult the Cookie Settings Panel).  This enables visitors to accept or refuse cookies used on the website.

The appropriate consent strategy will depend on the intrusiveness of the cookie, taking into account:

 • who serves the cookie (i.e. a first or third party)
 • what data the cookie collects
 • what purposes it fulfils
 • how long it endures
 • nature of the website through which it is served. 

For cookies requiring consent, we follow a three-tiered approach:

 • for cookies of low intrusiveness:  we make enhanced disclosures in the Cookie Policy and provide an easy means to opt out of cookies, and infer visitors' consent where they do not refuse cookies
 • for cookies of medium intrusiveness: we use the same strategy as for low intrusiveness cookies and also make contextual disclosures about cookie use at appropriate points on the websites (e.g. making cookie disclosures around targeted adverts or other website functionality relies on these cookies)
 • for cookies of high intrusiveness:  we implement a prior consent strategy (for example, the use of a banner / pop-up requiring visitors to consent to these cookies before they are served).

Cookies deployed through this websites are of low to medium intrusiveness only. 

Cookie disclosures by type, rather than by identity:  Given the substantial number of Cookies served through websites, cookies are grouped by category (for example, 'advertising cookies', 'analytics cookies').  This enables cookie disclosures that are simpler and clearer for consumers to understand.

NOTE: The Cookie Settings Panel provides information about purpose(s), expiry and links to refuse cookies.

Links to Other Web Sites


This site may contain links or references to other websites. Please be aware that we do not control the cookies / tracking technologies of other websites and this Cookie Policy does not apply to those websites.

How to Contact Us


If you have any questions, comments, or concerns about this Cookie Policy or the information practices of this site, please contact us as follows:

UAB “JOHNSON & JOHNSON”

Geležinio Vilko str 18A

LT-08104, Vilnius, Lithuania

+370 5278 6888

[email protected]

Changes to This Cookie Policy


If this Cookie Policy changes, the revised policy will be posted on this site. This Cookie Policy was last updated May 2, 2016.

The cookies listed in the cookie annex below are cookies that may be deployed through this website

 

Type of Cookie

Source

Purpose

Expiry

How to Block

Cookies / tracking technologies served by UAB "JOHNSON & JOHNSON" or one of its affiliated companies (first party cookies)

Cookies necessary for essential website purposes and functions

Johnson & Johnson

These cookies are strictly necessary for the proper operation of our site. They allow us to ensure the security and efficient delivery of our site.

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device one month after you last visited our website.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's Help menu for more information

Website enhancement cookies

Johnson & Johnson

These cookies help enhance the performance and usability of our website. For example, they may allow us to detect whether your browser can run small website programs (called 'scripts') that provide additional website functionality or enable us to remember any website preferences you set (such as font size or language preferences).

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device once you close your browser.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's help menu for more information.

Cookies / tracking technologies served by UAB "JOHNSON & JOHNSON" service providers and other companies (third party cookies)

Analytics cookies and technologies

Google Analytics

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Some of the cookies set for this purpose are automatically removed from your device once you close your browser. Others may last for a period of up to 24 months from your last visit to our site.

You can opt out of tracking by Google Analytics by visiting: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Website functionality cookies and technologies

YouTube

These cookies are used to provide functionality on our website that is supplied by third parties. Without these cookies, certain website functionality will be unavailable to our visitors. The data collected by our service providers for this purpose may be shared on an anonymised basis with third parties, and may be used for targeted advertising purposes.

YouTube uses Adobe Flash files (or "Flash cookies") for this purpose. These are stored indefinitely on your device, but can be removed by following the instructions for blocking. Other cookies set by YouTube for this purpose may last for a period of up to 8 months from your last visit to our site.

You can choose to accept or refuse Flash cookies by visiting Adobe's web settings manager at: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. You can opt out of tracking by YouTube by visiting: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.