Skip to main content

Search

Kodėl reikalingas informacijos apie perleistas vertes atskleidimo kodeksas?

Kodėl reikalingas informacijos apie perleistas vertes atskleidimo kodeksas?

„Janssen“ yra žinoma kaip kompanija, teikianti pažangius, o kartais ir gyvybes gelbstinčius vaistus, pagrįstus mūsų moksliniais tyrimais ir mūsų bendradarbiavimu su gydytojais, medicinos mokslininkais, ligoninėmis ir kitais sveikatos priežiūros specialistais (SPS) bei sveikatos priežiūros organizacijomis (SPO). Šis bendradarbiavimas davė puikių rezultatų pacientams.

2013 m. birželio mėnesį, Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (angl. EFPIA) priėmė „Informacijos apie farmacijos įmonių perleistas vertes sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms atskleidimo kodeksą“ (toliau – Kodeksas), taip siekiant toliau aiškiai apibrėžti galimus farmacijos įmonių bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais ar jų organizacijomis, kai jo metu atliekamas vertės perleidimas (atlygių už konsultacines paslaugas ar stipendijų mokymuisi mokėjimas), būdus.

EFPIA vaizdo įrašas: Darbinių santykių tarp farmacijos pramonės ir sveikatos priežiūros supratimas

2016 m. birželio mėnesį „Janssen“ kartu su kitomis farmacijos bendrovėmis, kurios yra EFPIA narės, paskelbė informaciją apie 2015 m. atliktus verčių perleidimus, tokius kaip prisidėjimą prie išlaidų, susijusių su SPS dalyvavimu moksliniuose renginiuose padengimo, atlygių už kompanijai suteiktas paslaugas mokėjimą ar sveikatos priežiūros organizacijoms suteiktas paramas.

Mes aktyviai raginame SPS, su kuriais dirbame, sutikti atskleisti asmeninius duomenis individualiai ir labai džiaugiamės, kad didžioji dauguma tai padaro. Mūsų siekis – paraginti dar daugiau SPS prisijungti prie mūsų, kelionėje didesnio skaidrumo link, kadangi esame įsitikinę, kad atviras informavimas apie mūsų santykius yra naudingas visiems, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus, kadangi jis tiesiogiai tenkina visuomenės skaidrumo poreikį ir parodo šio bendradarbiavimo naudą pacientams, kuri lemia geriau informuotų klinikinių sprendimų priėmimą bei tinkamą vaistų vartojimą.

„Janssen“ pilnai palaiko informacijos apie perleistas vertes atskleidimą. EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksas (ir atitinkami šalių pramonės asociacijų kodeksai) turi reikšmingą poveikį didinant bendradarbiavimo tarp pramonės ir medicinos bendruomenės skaidrumą, atskleidžiant finansinius duomenis. Šie santykiai yra būtini nuolatinei medicinos pažangai, siekiant pagerinti pacientų gydymo rezultatus.