Skip to main content

Search

Multipel myeloom maand 2023

Multipel myeloom maand 2023

Multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler, kanker van plasmacellen of bloedkanker, treft jaarlijks ongeveer 1500 mensen in Nederland.1 Daarmee is multipel myeloom een van de drie meest voorkomende bloedkankers.2 Tijdens de multipel myeloom maand besteden we aandacht aan omgaan met deze ziekte.

Multipel myeloom is een vorm van bloedkanker. Deze kanker ontstaat wanneer een bepaald type witte bloedcellen, de plasmacellen, ongecontroleerd beginnen te groeien. Deze kwaadaardige plasmacellen nestelen zich in het beenmerg, de plaats waar alle soorten bloedcellen worden aangemaakt. Daarbij verdringen deze plasmacellen de normale bloedvormende cellen. Omdat zich vaak meerdere (multipel) kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg nestelen, wordt de ziekte multipel myeloom genoemd.

CRAB-criteria helpen bij de herkenning

Beginnende multipel myeloom is niet gemakkelijk te herkennen. De symptomen zijn vaak algemeen of zijn niet duidelijk aanwezig. Dit leidt vaak tot een late diagnose van multipel myeloom. Om multipel myeloom voor arts en patiënt herkenbaarder te maken, wordt gebruik gemaakt van de CRAB-criteria. De CRAB-criteria verwijzen naar vier symptomen waarmee patiënten met multipel myeloom te maken kunnen krijgen:

Calcium (kalk), oftewel een verhoogd calciumgehalte in het bloed

Renal (nieren), oftewel nierfunctiestoornis

Anemia (anemie), oftewel bloedarmoede

Bone (bot), oftewel botaantasting

 

Meer grip op je eigen zorgpad

Multipel myeloom is een complexe ziekte. Dat brengt ook een complex behandelplan met zich mee. Voor iedereen die met multipel myeloom in aanraking komt is het belangrijk om zelf de regie te houden over de zorg die je krijgt. Een eerste stap is om goed voorbereid het gesprek met je arts in te gaan. Met de 3 Goede Vragen heb je direct een goed begin van het gesprek. Dit is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar het helpt de arts ook om jouw behoeften beter te begrijpen. Ook worden er sinds kort in enkele ziekenhuizen handige infographics gebruikt. Daarmee krijg je direct een helder overzicht over het complexe behandelplan.

Gevolgen voor patiënten

Multipel myeloom is misschien minder bekend bij het algemene publiek, maar het heeft zeker een belangrijke impact op het leven van de 176.000 patiënten die wereldwijd jaarlijks de diagnose krijgen.3 Hans Scheurer, multipel myeloom patiënt:

"De diagnose multipel myeloom verandert je complete leven. Het is van belang dat de familie daarin ook meegenomen wordt. Wat is het voor ziekte en hoe moet je daarmee omgaan? Je herdefinieert in feite als patiënt je eigen leven. Je moet het integreren in je lijf om de diagnose te accepteren en daar vervolgens mee verder te leven, maar dat geldt ook voor de familie."

Bij Janssen zetten we ons elke dag in om van multipel myeloom een behandelbare ziekte te maken. Tegelijkertijd werken we aan een betere en snellere herkenning van de symptomen van deze bloedkanker, in de hoop dat we er in de toekomst een geneesbare aandoening van kunnen maken.

Janssen in Nederland

Lees meer over onze activiteiten op het gebied van bloedkanker, prostaatkanker en over onze andere expertisegebieden. Je kan ook meer te weten komen over de activiteiten van Janssen in Nederland. Volg ons via social media op Twitter, Facebook en LinkedIn om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

 

©Janssen-Cilag – EM-90910 – Approval date: 02-2023