Skip to main content

Search

Multipel myeloom maand 2024

Multipel myeloom maand 2024

Multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler, treft jaarlijks ongeveer 1500 mensen in Nederland.1 Daarmee is multipel myeloom een van de drie meest voorkomende bloedkankers.2 Tijdens de multipel myeloom maand besteden we extra aandacht aan deze ziekte en iedereen die ermee geconfronteerd wordt.

Maart is multipel myeloom maand

Iedere persoon heeft plasmacellen, een type witte bloedcellen, die normaalgezien een belangrijke rol spelen in het afweersysteem van het lichaam. Multipel myeloom is een vorm van bloedkanker die ontstaat wanneer die plasmacellen ongecontroleerd beginnen te groeien. Die kwaadaardige plasmacellen nestelen zich in het beenmerg en verdringen daarbij de bloedstamcellen waaruit alle cellen worden gemaakt die je in je bloed kunt vinden: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Omdat zich vaak meerdere (multipel) kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg nestelen, wordt de ziekte ook wel multipel myeloom genoemd.

MMagazine

Multipel myeloom is misschien minder bekend bij het algemene publiek, maar het heeft wereldwijd een belangrijke impact op het leven van de 187.000 patiënten die jaarlijks de diagnose krijgen.3 Omdat de patiënt en zijn omgeving bij de diagnose overspoeld worden met vragen, emoties en onzekerheden, ontwikkelden we in samenwerking met patiënten, artsen en verpleegkundigen het MMagazine. Dit magazine biedt betrouwbare informatie dat antwoord kan geven op die vragen. Aan de hand van interviews duiken we in de diagnose en behandelingen, gespreksvoering, leefstijl en nog veel meer. Ontdek het MMagazine hier:

CRAB-criteria helpen bij de herkenning 

Beginnende multipel myeloom is niet gemakkelijk te herkennen. De symptomen zijn meestal algemeen of niet duidelijk aanwezig, wat vaak leidt tot een late diagnose. We werken aan een betere en snellere herkenning van de symptomen van deze bloedkanker, in de hoop dat we er in de toekomst een geneesbare aandoening van kunnen maken.

Ik ben al jaren bloeddonor. Vorig jaar werd ik gebeld door de donorarts met het bericht dat mijn eiwitgehalte te hoog was. Zij adviseerde me om mijn bloed te laten onderzoeken. Ik had helemaal geen klachten, dus ging zonder zorgen dit onderzoek in.

Karin, multipel myeloom patiënt (pagina 6)

Om voor arts en patiënt de symptomen herkenbaarder te maken, wordt gebruik gemaakt van de CRAB-criteria. De CRAB-criteria verwijzen naar vier symptomen waarmee patiënten met multipel myeloom te maken kunnen krijgen:

  • Calcium (kalk), oftewel een verhoogd calciumgehalte in het bloed

  • Renal (nieren), oftewel nierfunctiestoornis

  • Anemia (anemie), oftewel bloedarmoede

  • Bone (bot), oftewel botaantasting

Janssen in Nederland 

Lees meer over onze activiteiten op het gebied van bloedkanker, prostaatkanker en onze andere expertisegebieden. Je kan ook meer te weten komen over de activiteiten van Janssen in Nederland. Volg ons via sociale media op X, FacebookLinkedIn en Instagram om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

©Janssen-Cilag – EM-149250 – Approval date: 02-2024