Skip to main content

Szukaj

Johnson & Johnson najbardziej podziwianą firmą farmaceutyczną na świecie

Johnson & Johnson najbardziej podziwianą firmą farmaceutyczną na świecie

Johnson & Johnson najbardziej podziwianą firmą farmaceutyczną na świecie

W rankingu magazynu „Fortune” firma Johnson & Johnson uplasowała się na 1. miejscu wśród najbardziej podziwianych firm farmaceutycznych na świecie. Jednocześnie zajęła 16. miejsce w ogólnym zestawieniu wszystkich najbardziej podziwianych spółek.

Ranking został opracowany przez magazyn „Fortune” we współpracy z firmą konsultingową The Hay Group. Badanie przeprowadzono w formie ankietowej wśród członków kierownictwa, dyrektorów i analityków firm, którzy zostali poproszeni o sporządzanie rankingu spółek swojej branży oraz wskazanie 10 najbardziej podziwianych spośród nich. Łącznie oceniono 692 firmy z 30 państw.

Zestawienie jest dostępne pod poniższym łączem.