Skip to main content

Szukaj

Kurs na pracę

Kurs na pracę

Projekt Kurs na pracę ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Założeniem projektu jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu osoba chorująca psychicznie może się stać pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy. Chcemy pokazać pracodawcom korzyści wynikające z zatrudniania osób przewlekle chorych. Ważnym przesłaniem jest ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla których praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną jak odpowiednio dobrane leki.

Realizatorami projektu są Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Program stanowi kontynuację programu pilotażowego „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”, którego inicjatorem była Fundacja „Żyjmy Zdrowo”. Mecenasem projektu jest firma Janssen.

Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu, odwiedź portal: http://kursnaprace.org/