Skip to main content

Szukaj

Credo Janssen Polska: zobowiązania wobec pacjentów

Nasze credo

Wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec lekarzy i pielęgniarek, a także wobec pacjentów i ich bliskich, a więc wszystkich ludzi korzystających z naszych produktów i usług. Aby zaspokoić ich potrzeby, wszystko, co robimy, musi być wysokiej jakości. Musimy nieustannie dokładać starań, aby obniżyć ceny i utrzymać je na rozsądnym poziomie.

Zamówienia klientów powinny być realizowane szybko i dokładnie. Nasi dostawcy i dystrybutorzy powinni mieć szansę na dobry zysk.

Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych pracowników − mężczyzn i kobiet, którzy pracują dla nas na całym świecie. Każdy z nich musi być traktowany podmiotowo. Musimy szanować ich godność i uznawać ich zasługi. Musimy im zapewnić poczucie bezpieczeństwa w pracy. Wynagrodzenie musi być odpowiednie i uczciwe, a warunki pracy powinny zapewniać czystość, porządek i bezpieczeństwo. Musimy pamiętać o obowiązkach, jakie nasi pracownicy mają wobec swoich rodzin, i starać się dopomóc im w ich wypełnianiu. Powinniśmy umożliwiać pracownikom swobodne zgłaszanie uwag czy zażaleń. Wykwalifikowanym pracownikom powinniśmy zagwarantować równe szanse zatrudnienia, rozwoju i awansu. Powinniśmy zapewnić kompetentne kierownictwo działające sprawiedliwie i etycznie.

Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczeństw, w których żyjemy i pracujemy, i wobec społeczności międzynarodowej. Musimy być dobrymi obywatelami − popierać akcje dobroczynne, uczciwie wypełniać nasze zobowiązania podatkowe. Musimy popierać postęp społeczny, rozwój lecznictwa i edukacji. Musimy utrzymać w dobrym stanie majątek, którego mamy przywilej używać, chronić środowisko i bogactwa naturalne.

Naszym końcowym obowiązkiem jest odpowiedzialność wobec akcjonariuszy. Działalność firmy musi przynosić znaczne zyski. Powinniśmy wprowadzać nowe rozwiązania, prowadzić badania naukowe, opracowywać innowacyjne programy, ale również płacić za błędy. Trzeba inwestować w nowy sprzęt, wprowadzać nowe urządzenia i nowe produkty. Trzeba tworzyć rezerwy, aby zapewnić dostawy w niepomyślnych okresach. Jeśli będziemy działać zgodnie z tymi zasadami, nasi udziałowcy powinni osiągnąć godziwe zyski.