Skip to main content

Szukaj

Przekażemy ponad 1 mln zł na walkę z epidemią COVID-19 w Polsce

Przekażemy ponad 1 mln zł na walkę z epidemią COVID-19 w Polsce
Spółki Johnson & Johnson (J&J) działające w Polsce – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. oraz Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. przekażą łącznie ponad 1 mln złotych na wsparcie wysiłków w walce z dotykającą Polaków od ponad miesiąca epidemią koronawirusa. Środki trafią do szpitali i będą przeznaczone m.in. na finansowanie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Firma przekaże także ponad 35 000 opakowań środków higienicznych i pielęgnacyjnych.

W ramach pomocy charytatywnej Janssen-Cilag przekaże 500 000 zł na rzecz dedykowanego Funduszu Interwencyjnego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ramach zgromadzonych środków Fundacja dokona zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników medycznych, łóżek dla oddziałów intensywnej terapii czy kardiomonitorów dla szpitali, które w związku z sytuacją epidemiologiczną znalazły się teraz w trudnej sytuacji. Chcemy realizować nasze zobowiązania wobec pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych na wielu płaszczyznach w sposób ciągły i transparentny. Głęboko wierzę, że przekazane przez nas środki przynajmniej częściowo wesprą pracę lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych znajdujących się na pierwszym froncie walki z wirusem – mówi Tomasz Skrzypczak, Interim Managing Director, Janssen Polska.

Z kolei spółki Johnson & Johnson Poland przekażą darowizny pieniężne i rzeczowe sześciu szpitalom jednoimiennym w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim. Tym samym, do szpitali tych trafi blisko 400 tys. zł darowizny pieniężnej przeznaczonej na zakup m.in. środków ochrony osobistej, a także ponad 35 000 opakowań środków higienicznych i pielęgnacyjnych o wartości blisko 105 tys. złotych.

Nasze zaangażowanie w walkę z Covid-19 to świadectwo, że zobowiązania wynikające z Credo Johnson & Johnson - wobec pacjentów, personelu medycznego i społeczności, w których żyjemy i pracujemy - traktujemy poważnie; odwierciedlają one bowiem nie tylko filozofię firmy, ale wartości, którym wszyscy hołdujemy – dodaje Katarzyna Branny, reprezentująca uczestniczące w akcji pomocy charytatywnej sektory J&J Poland: konsumencki, wyrobów medycznych i Vision Care, oraz działający w firmie zespół koordynujący ds. Covid-19.

Dodatkowo, w odpowiedzi na apel Fundacji Alivia, Janssen Polska przekaże także środki finansowe na rzecz wsparcia pacjentów onkologicznych. W ramach otrzymanego wsparcia Fundacja organizuje bezpłatne indywidualne dowozy pacjentów onkologicznych na leczenie w placówkach służby zdrowia. Firma przeznaczyła na ten cel 50 000 zł.