Skip to main content

Szukaj

Relacje z organizacjami pacjenckimi

Relacje z organizacjami pacjenckimi

W firmie Janssen pacjenci znajdują się w sercu wszystkich aktywności.

Współpraca z organizacjami pacjenckimi pomaga nam lepiej zrozumieć potrzeby pacjentów i obszary leczenia, w których diagnostyka, wczesne wykrywanie i leczenie powinny zostać usprawnione.

  • Współpracujemy z nimi, wspierając ich działania w celu zapobiegania, zrozumienia oraz pomocy w aktywnościach związanych z chorobami, a także wspieramy pacjentów i opiekunów w celu poprawy leczenia i usług.
  • Słuchając pacjentów jesteśmy w stanie dostarczyć im leki spełniające ich potrzeby
  • Współpracujemy z nimi, budując relacje w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie, otwarty dialog, niezależność i konsolidacje.

Janssen z całego serca popiera przejrzyste podejście do naszej współpracy z organizacjami pacjenckimi, jak również ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Uważamy, że otwarta komunikacja na temat tych interakcji jest dobra dla wszystkich, będąc bezpośrednią odpowiedzią na publiczne zapytanie o przejrzystość działania. Powyższe Interakcje mają jeden cel: rozwój medycyny i zapewnienie najlepszej opieki nad pacjentem.