Skip to main content

Szukaj

Ruszamy z kampanią społeczną "Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi."

Ruszamy z kampanią społeczną "Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi."
Janssen jest współorganizatorem kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie na język stygmatyzujący osoby z zaburzeniami psychicznymi. Rozpoczynająca się w przede dniu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego kampania, ma zwrócić uwagę na narastający problem dyskryminacji osób dotkniętych chorobami psychicznymi, zainspirować do zmiany w sposobie mówienia i nadużywania określeń z obszaru psychiatrii.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są ofiarami silniejszego wykluczenia niż osoby z jakimikolwiek innymi chorobami. Brak zrozumienia specyfiki chorób, upraszczające, stereotypowe myślenie, a także dyskryminujący język nie pozostają bez wpływu na samopoczucie pacjentów, a także ich powrót do zdrowia i społeczeństwa. Walkę z krzywdzącymi stereotypami należy zacząć od zmiany języka i uwrażliwienia społeczeństwa na stygmatyzujące i błędne określenia w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi.


Kampania „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi” ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na temat nadużywania w negatywnym kontekście określeń związanych z chorymi i chorobami psychicznymi, a w konsekwencji ich stygmatyzację. W ramach kampanii psychiatrzy i językoznawcy opracowali publikację, której celem jest wskazanie kierunków i rekomendacji dotyczących niedyskryminującego osób z zaburzeniami psychicznymi. Planowane są działania skierowane do różnych środowisk, które mają wpływ na kształtowanie języka np. nauczycieli języka polskiego, dziennikarzy, agencji reklamowanych, a także warsztaty edukacyjne skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin uświadamiające rolę pozytywnego mówienia o swojej chorobie lub chorobie swoich bliskich.

Organizatorami kampanii „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi” są Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej Koniku, Rada Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Janssen.