Skip to main content

Szukaj

Choroby metaboliczne oraz choroby układu sercowo-naczyniowego

Choroby metaboliczne oraz choroby układu sercowo-naczyniowego

Badania i rozwój

Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne to jedne z najczęstszych schorzeń XXI wieku. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) schorzenia układu sercowo-naczyniowego i choroby metaboliczne wraz z chorobami onkologicznymi odpowiadają za 82% zgonów wynikających z chorób niezakaźnych na świecie.

Rozumiejąc, jak wielkim wyzwaniem są te choroby dla systemu opieki zdrowotnej oraz pacjentów i ich najbliższych, firma Janssen na przestrzeni ostatnich lat wprowadziła rewolucyjne terapie, które przyczyniają się do znaczącej modyfikacji metod leczenia cukrzycy typu 2 i zakrzepicy. Mimo że te ważne rozwiązania rzeczywiście zmieniają podejście lekarzy do leczenia pacjentów, wciąż nie ustajemy w poszukiwaniu nowych terapii. Nieprzerwanie pracujemy nad metodami, które umożliwiają postęp w leczeniu cukrzycy typu 2 i zakrzepicy, pozwalają zapobiegać tym chorobom i zmniejszać liczbę powikłań.

Cukrzyca

Cukrzyca to grupa przewlekłych chorób metabolicznych wynikających z upośledzenia sekrecji insuliny i/lub obniżenia wrażliwości tkanek na jej działanie, co skutkuje podwyższonym stężeniem glukozy we krwi (hiperglikemia). Przewlekły stan hiperglikemii w przebiegu cukrzycy prowadzi do zaburzenia czynności różnych narządów lub ich uszkodzenia, zwłaszcza nerek, oczu, serca i naczyń krwionośnych.

Cukrzyca w większości krajów rozwiniętych jest czwartą z kolei przyczyną zgonów zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Ogromna liczba pacjentów, ich problemy zdrowotne i psychologiczne, koszty społeczne związane z leczeniem i świadczeniami socjalnymi powodują, że cukrzyca stanowi poważne wyzwanie nie tylko dla chorych, ale także dla systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Około 382 mln osób na całym świecie cierpi z powodu cukrzycy¹. W Polsce natomiast żyje 3,082 mln pacjentów dotkniętych tą chorobą.

Prognozy na przyszłość są niepokojące – Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom w USA opisuje obecny stan zachorowalności jako epidemię, a według szacunków do 2035 roku liczba chorych może się nawet podwoić.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, jednak przyjmując leki i prowadząc właściwy tryb życia, można nad nią zapanować. Właściwe leczenie, oparte na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta, polega na utrzymywaniu prawidłowych poziomów glikemii, ciśnienia tętniczego i parametrów gospodarki lipidowej oraz na dążeniu do redukcji masy ciała.

Cukrzycę typu 2 od innych chorób przewlekłych odróżnia to, że pacjent może wpływać na jej przebieg poprzez własne działania wchodzące w zakres samoopieki i samokontroli. Nieleczona lub źle kontrolowana cukrzyca może prowadzić do występowania poważnych powikłań − problemów ze wzrokiem, nerkami, sercem czy zaburzeń neurologicznych.

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Edukacja w cukrzycy. Brakujące ogniwo do osiągnięcia sukcesu”, który stanowi diagnozę aktualnej sytuacji, problemów i barier w dostępie do edukacji w cukrzycy. Jest to pierwsze tego typu opracowanie przedstawiające poziom dostępności dla pacjentów do edukacji w tym zakresie.

Zapraszamy również na stronę www.oddajcukier.pl, na której znajdują się informacje na temat objawów i rozpoznawania cukrzycy typu 2 oraz dostępnych terapii. Strona jest tworzona we współpracy z ekspertami z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.