Skip to main content

Szukaj

Onkologia i hematoonkologia

Choroby onkologiczne i hematoonkologiczne

Odkrycia naukowe

Choroby onkologiczne każdego roku są przyczyną milionów zgonów na całym świecie. Mimo regularnych postępów farmakoterapii w tej dziedzinie wciąż istnieją obszary wymagające opracowania skutecznych rozwiązań dla lekarzy, pacjentów i ich bliskich.

Wyobrażamy sobie świat, w którym choroby nowotworowe są możliwe do uniknięcia, mają przewlekły charakter lub są całkowicie wyleczalne. By urzeczywistnić tę wizję, prowadzimy badania oraz rozwijamy terapie wydłużające życie pacjentów i poprawiające jego jakość. Za pomocą naszych produktów zmieniliśmy oblicze leczenia zawansowanego raka prostaty oraz nowotworów hematologicznych. Realizujemy również projekty i programy edukacyjne, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat chorób onkologicznych.

Rak prostaty

Gruczoł krokowy (nazywany też sterczem lub prostatą) należy do układu męskich narządów płciowych. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pęcherza moczowego i otacza bliższy (sterczowy) odcinek cewki moczowej. Dlatego większość objawów i dolegliwości towarzyszących schorzeniom tego narządu dotyczy oddawania moczu. 

Można wyróżnić trzy grupy chorób prostaty: zapalenie ostre lub przewlekłe, łagodny rozrost gruczołu krokowego oraz nowotwory złośliwe. Przyczyny zachorowania na raka gruczołu krokowego nie są dokładnie znane. Jako główne można jednak wymienić uwarunkowania genetyczne, rasę oraz otyłość.

Rak prostaty jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w Europie. Obecnie na Starym Kontynencie cierpi na niego ok. 3 mln pacjentów, a roczny stopień wykrywalności kształtuje się na poziomie 400 tys. przypadków.

W Polsce tylko w 2013 roku zdiagnozowano 12 162 przypadki zachorowań oraz 4281 zgonów1. Statystycznie z powodu raka prostaty umiera 1 na 36 mężczyzn. Nowotwór gruczołu krokowego dotyka głównie starszych mężczyzn (powyżej 65. roku życia), jednak coraz częściej obserwujemy jego występowanie w grupie osób poniżej 50. roku życia.

Fizyczne objawy mają bardzo negatywny wpływ na codzienne życie pacjentów i, jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie firmy Janssen, aż 80% chorych nie jest w stanie zachować poziomu aktywności sprzed zdiagnozowania u nich raka. Choroba wpływa także na relacje intymne, ponieważ 85% chorych nie jest w stanie współżyć2.

Naszym celem jest udostępnienie pacjentom z nowotworem gruczołu krokowego terapii, które nie tylko pozwolą na wydłużenie życia czy opóźnienie progresji choroby, ale przede wszystkim zwiększą komfort codziennego funkcjonowania, a także pozwolą na pełne uczestniczenie w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. 

Hematoonkologia

Hematoonkologia obejmuje ponad 140 różnego rodzaju nowotworów krwi, które można sklasyfikować w 3 grupach:

  • białaczki, czyli nowotwory krwinek białych,

  • chłoniaki, czyli nowotwory układu limfatycznego,

  • nowotwory wywodzące się z układu chłonnego, a zlokalizowane w szpiku.

Przewlekła białaczka limfocytowa jest najczęściej diagnozowanym typem białaczki u dorosłych3. Roczna zapadalność w krajach zachodnich wynosi około 4 przypadków na 100 tys. osób4.

W 2012 roku w Polsce odnotowano 8364 zachorowania na nowotwory hematoonkologiczne. Największa liczba dotyczyła białaczki limfatycznej, chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego oraz białaczek szpikowych5.

W leczeniu nowotworów układu krwionośnego cały czas dokonuje się postęp, dzięki któremu pacjenci mają zwiększone szanse z jednej strony na wyleczenie, z drugiej zaś na większy komfort w życiu z chorobą. Wykorzystując wyniki prowadzonych przez nas badań, tworzymy innowacje i opracowujemy rozwiązania zmieniające oblicze hematoonkologii. Skutkiem takiego podejścia było zatwierdzenie na przestrzeni zaledwie dziesięciu lat trzech rewolucyjnych produktów stosowanych w nowotworach krwi.

 

1 Za: Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_nowotwor [dostęp: 14. 04.2016].
2 Raport Prostate Cancer: Living, not Just Surviving, op. cit.
3 Warzocha K., Przewlekła białaczka limfocytowa, Onkol. Prak. Klin. 2009, 5(2): 37-46.
4 SEER. Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. Disease Information, http://seer.cancer.gov/seertools/hemelymph/51f6cf59e3e27c3994bd5447/ [dostęp 13.04.2015].
5 Gierczyński J., Lech-Marańda E., Warzocha K., Gałązka-Sobotka M., Gryglewicz J., Wyzwania stojące przed hematologią onkologiczną w Polsce w aspekcie starzejącego się społeczeństwa, Instytut Zrządzania w Ochronie Zdrowia.

1 Za: Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_nowotwor [dostęp: 14. 04.2016].

2 Raport Prostate Cancer: Living, not Just Surviving, op. cit.

3 Warzocha K., Przewlekła białaczka limfocytowa, Onkol. Prak. Klin. 2009, 5(2): 37-46.

4 SEER. Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. Disease Information, http://seer.cancer.gov/seertools/hemelymph/51f6cf59e3e27c3994bd5447/ [dostęp 13.04.2015].

5 Gierczyński J., Lech-Marańda E., Warzocha K., Gałązka-Sobotka M., Gryglewicz J., Wyzwania stojące przed hematologią onkologiczną w Polsce w aspekcie starzejącego się społeczeństwa, Instytut Zrządzania w Ochronie Zdrowia.