Skip to main content

Szukaj

Onkologia i hematoonkologia

Choroby onkologiczne i hematoonkologiczne

Mimo znacznych postępów w medycynie i farmakoterapii, jakie się dokonały na przestrzeni ostatnich lat, co roku miliony ludzi na świecie przegrywają walkę z chorobą nowotworową. Wciąż więc istnieją w onkologii obszary, które wymagają opracowania skuteczniejszych rozwiązań.

By sprostać temu wyzwaniu, Janssen we współpracy z najwybitniejszymi specjalistami i najlepszymi ośrodkami akademickimi na świecie od wielu lat prowadzi badania, które mają na celu dostarczenie jak najmniej inwazyjnych, a jednocześnie coraz efektywniejszych terapii służących wydłużeniu życia osób chorych i poprawie jego jakości.

Szczególne sukcesy na tym polu firma odnotowuje w obszarze hematoonkologii oraz w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Najnowszej generacji produkty lecznicze nie tylko ratują zdrowie i życie pacjentów, ale wpływają także na zmianę społecznego postrzegania chorób nowotworowych. Wykorzystując wyniki prowadzonych przez nas badań, tworzymy innowacje i opracowujemy rozwiązania zmieniające oblicze onkologii.

W trosce o dobro chorych Janssen inicjuje też i prowadzi zakrojone na dużą skalę projekty i programy edukacyjne, które poszerzają wiedzę specjalistów na temat chorób onkologicznych i przyczyniają się do lepszego wsparcia pacjentów i ich rodzin w walce z nowotworami.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu JANSSEN4PATIENTS.PL – kompendium wiedzy dla chorych na choroby hematoonkologiczne i pacjentów z rakiem prostaty.