Skip to main content

Search

Janssen bjuder in till digital paneldebatt:

Vem bär ansvar för att nya innovativa behandlingar tillgängliggörs – tjänstemän eller politiker?

Pre Folkhälsodalen – ett forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk hälso- och sjukvård i världsklass. Janssen bjöd in till digital paneldebatt på ämnet hur kan patienter få tillgång till nya innovativa läkemedel.  Missade ni paneldebatten? Här kan ni se hela debatten inspelad.

Om seminariet:

Janssen har kartlagt processen från EMA godkännande av ett nytt läkemedel fram till att patienter kan behandlas. Kartläggningen visar att läkemedel verkar vara en ickefråga för våra regionala folkvalda. Detta sätt att styra, eller rättare sagt brist på politisk styrning, utmanar och kanske till och med motverkar möjligheten för regeringen i ambitionen att Sverige ska bli en stark Life Science nation. Och inte minst, Sveriges patienter får inte snabb tillgång till de senaste behandlings-alternativen. Är det verkligen så vi önskar att det ska vara? Med denna paneldebatt vill vi belysa den utmaning patienter har för att få tillgång till nya innovativa läkemedel och vad det beror på.


Medverkande i panelen:

  • Anna-Lena Danielsson (S) Region Västerbotten

  • Christer Jonsson (C) Region Kalmar

  • Mats Eriksson (M) tidigare ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

  • Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets chefsförening

  • Freddie Henriksson, Market Access & Government Affairs Lead Janssen

  • Moderator: Göran Hägglund (KD) tidigare partiledare

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår för deltagande (arvode, resor och liknande).