Skip to main content

Search

Title

Vi Tycker

Välkommen till vår sida Vi tycker som tar upp vårt engagemang. För oss på Janssen är det viktigt med gränsöverskridande samarbete. Det är enbart då vi kan skapa förändringar som gör skillnad för patienterna. Vi önskar vara med och bidra till förändring och utveckling i samarbete med hälso-och sjukvården, branchorganisationen (Lif) och andra aktörer. Janssen är stolta medlemmar ibland annat Forska!Sverige, SWECARNET, och Kommissionen för innovativa särläkemedel.

 

Vi har tre fokusområden:

  • Forskning 

  • Snabb och jämlik tillgång till läkemedel 

  • Patientinflytande