Skip to main content

Search

Janssen i Almedalen 2022

Janssen i Almedalen 2022
Vi vill vara med och ta tillvara den fantastiska utveckling som i dag sker inom life science, men för att komma framåt krävs att vi krokar arm och samverkar! Finns det något bättre ställe att dryfta tankar och idéer på hur det ska gå till än i #almedalen 2022. Vi är på plats och kommer prata psykisk ohälsa, hälsodata och prostatacancer. Hur vi ska få igång fler kliniska studier och snabbare och mer jämlik tillgång till nya läkemedel är två andra viktiga områden som vi också kommer att lyfta. Hoppas vi ses!