Skip to main content

Search

Se kommande debatter och seminarier

Se kommande debatter och seminarier
För oss på Janssen är samverkan med politiker, myndigheter, patientföreträdare, akademin och andra aktörer nödvändig då det är endast så vi kan hitta nya sätt att skapa värde för svenska patienter och det svenska samhället. Ta del av kommande debatter och seminarier som är initierade av Janssen eller där vi kommer att medverkat. Se tidigare debatter och seminarier. 

Janssen bjuder in till digifysisk paneldebatt:

Patientmakt eller vanmakt – vill vi verkligen öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling?

Tidpunkt: 6 december 2021 kl 13:00-13:30

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys presenterade tidigare i år rapporten ”Vården ur befolkningens perspektiv 2020” och konstaterar att en fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet. Undersökningen visar att Sverige har lägst personlig kontinuitet i kontakterna mellan patient och vårdpersonal. Den samlade bilden för svensk del, är nedslående. Resultatet visar att det finns stora brister i den svenska sjukvården som: långa väntetider, brister i information mellan sluten och öppen vård, personer med psykisk ohälsa har dålig tillgång till stödsamtal och behandling. Samordning och stöd till personer med komplexa sjukdomsbilder fungerar dåligt, och i vissa fall saknas den helt. Sammantaget har patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan patientlagen infördes 2015 utan istället försvagats inom de flesta ovanstående områden.

Samtal mellan Maria Arroyo, Margareta Haag och Göran Hägglund om en förinspelad videopodd ”Vi forskar för livet” avsnitt 6: Åhörare eller medverkande? – vikten av personcentrerad vård som underlag.

Medverkande i podden är Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, den största yrkesföreningen i Läkarförbundet och som tidigare under många år varit 1:e vice ordförande i Sveriges Läkarförbund samt Hans-Inge Persson som är författare och närståenderepresentant inom hälso- och sjukvården. Han är också är engagerad i GPCC, Centrum för personcentrerad vård i Göteborg

Anmälan till paneldebatten sker här

Deltagande är kostnadsfritt. 

Medverkande:

  • Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer

  • Maria Arroyo, samhällspolitisk chef på Janssen

Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen Välkommen!

Maria Arroyo Samhällspolitisk chef, Janssen e-mail: [email protected]

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår till paneldeltagare (arvode, resor och liknande).

Läkemedelsföretaget Janssen verkar inom flera diagnosområden. I Sverige bedriver vi verksamhet från tidig forskning och utveckling av läkemedel till marknadsföring av godkända produkter. Vi har under flera år drivit frågan om hur patienternas inflytande kan tas tillvara på ett bra sätt

IMR: EM-80147, november 2021


Janssen bjuder in till digifysisk paneldebatt:

Är patienten till nytta i hälso- och sjukvårdens utveckling eller är man bara ett ont måste?

Tidpunkt: 6 december 2021 kl 13:40-14:10

National Institute for Health and Care Excellence, NICE (UK) har utarbetat en modell för hur patienter kan involveras i utvecklingsarbetet hos både läkemedelsbolag och vårdgivare.

De resultat och nyttor man har konstaterat för både patienter, bolag och vårdgivare är bland annat: Ger nya och bekräftar tidigare bevis/resultat, ger ökad trygghet, framhäver viktiga aspekter för patienten som företagen inte tidigare förstått, ger sammanhang, ökad livskvalitet, utvecklar ekonomiska modeller samt ger bevis som inte är tillgängliga från andra källor. Arbetar vi så här i Sverige? Kan detta vara något för oss att ta efter? Hur kan vi ta steg i denna riktning för att öka patientens involvering och inflytande i hälso- och sjukvårdens utveckling?

Anmälan till paneldebatten sker här

Deltagande är kostnadsfritt.

Medverkande:

  • Lise-lott Eriksson , ordförande i Blodcancerförbundet

  • Anna Åström , kommunikatör ILCO , tarm- uro- och stomiförbundet

  • Lise Lidbäck , ordförande i Neuroförbundet

  • Pär Källmark, sr. Public Affairs Manager på Janssen

Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

Välkommen!

Pär Källmark sr. Public Affairs Manager , Janssen e-mail: [email protected]

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår till paneldeltagare (arvode, resor och liknande). Läkemedelsföretaget Janssen verkar inom flera diagnosområden. I Sverige bedriver vi verksamhet från tidig forskning och utveckling av läkemedel till marknadsföring av godkända produkter. Vi har under flera år drivit frågan om hur patienternas inflytande kan tas tillvara på ett bra sätt

IMR: EM-80557, november 2021


Tillbaka till Vi tycker