Skip to main content

Search

positionspapper

#Vi forskar för livet - för patienternas bästa
Janssen vill vara en tydlig röst och ledande aktör som bidrar till utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling. Som ett led i det arbetet har vi tagit fram vårt positionspapper #vi forskar för livet – för patienternas bästa som bidrar till att tydliggöra hur regionala och nationella beslut kan överbrygga vissa gap och leda till ökad måluppfyllelse av delar i life science-strategin.

Janssen har genomfört ett antal dialogmöten och enskilda samtal med ledande politiker, myndighets- och tjänstepersoner, professionsföreträdare och patientorganisationer på nationell och regional nivå. Syftet med det har varit att göra positionspapperet användbart för diskussion på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

Positionspapperet bidrar till att:
• Tydliggöra vissa gap för genomförandet av life science-strategin
• Ge underlag för beslut samt visa hur Janssen kan bidra till en positiv utveckling och måluppfyllelse av delar i life science-strategin
• Vara relevant på både nationell och regional nivå

Läs hela av positionspappret här.

Läs kortversion av positionspappret här.

Om ni vill veta mer om de samtal som vi har haft eller har frågor gällande positionspapperet. Vänligen kontakta Maria Arroyo, Samhällspolitisk chef vid Janssen via email [email protected].


Så utvecklar vi morgondagens hälso- och sjukvård

Datum: 22 november 2023

Med den nationella life science-strategin i fokus har Janssen försökt att förstärka och fördjupa beslutsfattarnas kunskap om värdet av en effektiv process för tillgång till nya terapier, fler kliniska studier och inte minst behovet att höja blicken och spana i omvärlden.

Detta arbete har genomförts genom ett antal dialogmöten med ledande politiker, tjänstemän och patienter.  Baserat på dessa samtal, olika rapporter och genomlysning av aktuell life science-omvärld har Janssen tagit fram ett positionspapper, #vi forskar för livet – för patienternas bästa. 

Mycket har hänt, och nu är Janssen redo att ta nästa steg och fortsätta arbetet med att bidra till den nationella life science-strategin, så att vi kan nå målet om att Sverige ska vara en ledande life science-nation.

Idag har vi fokus på

  • Kliniska studier – fler företagsinitierade studier i svensk hälso- och sjukvård

  • Effektiv och jämlik tillgång – verka för mer jämlik implementering av precisionsmedicin

  • Patientengagemang – stärka patienternas inflytande i beslutsprocesser

Medverkande:
Maria Arroyo, samhällspolitisk chef på Janssen
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare på RCC
Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer
Richard Rosenquist Brandell, överläkare och professor i genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska sjukhuset samt föreståndare för GMS (Genomic Medicin Sweden)

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

IMR: EM-146130