Skip to main content

Search

positionspapper

#Vi forskar för livet - för patienternas bästa
Janssen vill vara en tydlig röst och ledande aktör som bidrar till utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling. Som ett led i det arbetet har vi tagit fram vårt positionspapper #vi forskar för livet – för patienternas bästa som bidrar till att tydliggöra hur regionala och nationella beslut kan överbrygga vissa gap och leda till ökad måluppfyllelse av delar i life science-strategin.

Janssen har genomfört ett antal dialogmöten och enskilda samtal med ledande politiker, myndighets- och tjänstepersoner, professionsföreträdare och patientorganisationer på nationell och regional nivå. Syftet med det har varit att göra positionspapperet användbart för diskussion på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

Positionspapperet bidrar till att:
• Tydliggöra vissa gap för genomförandet av life science-strategin
• Ge underlag för beslut samt visa hur Janssen kan bidra till en positiv utveckling och måluppfyllelse av delar i life science-strategin
• Vara relevant på både nationell och regional nivå

Läs hela positionspapperet här.

Om ni vill veta mer om de samtal som vi har haft eller har frågor gällande positionspapperet. Vänligen kontakta Erika Siljebrand Kruse, External Affairs Lead vid Janssen via email [email protected].