Skip to main content

Search

JC-080626 - Du är klok som en bok, Lina

I boken berättar Lina om hur hon upplever sin vardag och de utmaningar som hon ställs inför. Boken vänder sig till barn med ADHD, deras familjemedlemmar eller andra personer i barnets närhet.

Ladda ner

JC-080626 - Du är klok som en bok, Lina