Skip to main content

Search

Arbeta på Janssen | Forskning, Utveckling och Innovation | Janssen Sverige

Arbeta på Janssen i Norden

Vi som arbetar på Janssen är alla en viktig del av ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag. Våra medarbetare strävar efter att förbättra sjukvården och livskvaliteten för människor där vi arbetar.

Du hittar våra lediga tjänster här.

På Janssen Norden arbetar fler än 280 personer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. De lokala teamen samarbetar över gränserna - antingen via personliga möten eller med hjälp av moderna kommunikationsverktyg.

Samtidigt arbetar vi tillsammans i ett globalt nätverk som består av fler än 40 000 Janssen-medarbetare. Vi bidrar med våra olika kompentenser i en arbetskultur som är både stödjande och prestationsbaserad.

På Janssen är vi stolta över att kunna samarbeta med några av världens mest framstående forskare och företagsledare. Allt detta gör vi för att kunna förbättra hälsan och välbefinnandet för patienter och deras anhöriga.

En stödjande arbetsmiljö

Hos oss hittar du inga standardiserade karriärvägar. Istället uppmanar vi våra medarbetare att ta fram och följa personliga utvecklingsplaner som kombinerar individuella mål med företagets övergripande mål. En viktig orsak till vår framgång är att alla medarbetare löpande reviderar sina respektive utvecklingsplaner. Att hitta nya karriärvägar och bredda sina erfarenheter är grundläggande i vår arbetskultur. Därför erbjuder program inom ledarskap för chefer och professionell utveckling för både medarbetare och arbetsgrupper.

Därför gillar vi att jobba här

Janssen i Norden präglas av en gemensam inställning bland medarbetarna när det gäller öppenhet, samarbete och verksamhetsmål. Det bidrar till en trygghet och tillit som är speciell för vår arbetsmiljö. Det finns många anledningar till att man trivs med sitt arbete. Att hitta en bra balans mellan arbete och fritid är något som alla strävar efter.

Medarbetare i vårt företag arbetar inom många olika områden. Det kan handla om ekonomi, administration, administrativt ledarskap, regelefterlevnad och sekretess inom sjukvården, personalfrågor, informationsteknologi, juridik, marknadstillträde, hälsoekonomi, marknadsföring, opinonsbildning, kvalitetssäkring, regulatoriska frågor, forskning och utveckling, försäljning och strategisk planering.

Oavsett om våra medarbetare är nyutexaminerade eller om de är erfarna chefer har alla möjlighet att ta del av träning, utveckling och ledarskapsprogram. Det kan också handla om nya karriärvägar eller att delta i internationella arbetsgrupper. Vi är övertygande om att våra medarbetare är stolta över att vara en del av ett globalt nätverk. Ett nätverk av medarbetare som varje dag når mer än en miljard människor världen över.

Bli en del av vårt team

Vi vet hur viktigt det är med mångfald bland våra medarbetare. Det är en förutsättning för att kunna skapa en kultur som bidrar till nya innovationer. På Janssen anser vi att mångfald är grundläggande och därför tycker vi att skillnader i ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, fysisk förmåga och sätta att tänka berikar vår arbetsmiljö. Oavsett vilken roll våra medarbetare har drivs de av viljan att förbättra livskvaliteten för patienter och deras anhöriga. För oss är detta den största drivkraften i vårt arbete.