Skip to main content

Search

Samarbeten med hälso- och sjukvården

Samarbeten med hälso- och sjukvården

Idag når Janssens produkter och tjänster cirka en miljon patienter i Norden. Janssen representeras av medarbetare i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige. Tillsammans arbetar vi för att skapa dialog och starka nätverk med patienter, vårdpersonal, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, politiker, akademien och näringslivet för att utveckla och tillhandahålla värdefulla, hållbara produkter och vårdlösningar till förmån för patienter och samhälle.

Janssen har också en etablerad och snabbt växande plattform för innovation och klinisk forskning som är en mycket viktig del av Janssens globala nätverk för forskning och utveckling.

Några av Janssens partnerskap och samarbeten kring innovation:
 
 • Medlemskap i läkemedelsindustriföreningarna i de Nordiska länderna.
 • Karolinska Institutet och Johnson & Johnson tillsammans med Janssen bedriver sedan maj 2015 två viktiga samarbeten för innovation och entreprenörskap samt ett forskningssamarbete kring Real World Evidence.
 • Lundabolaget Alligator Bioscience och Janssen Biotech samarbetar sedan juli 2015 kring solida tumörer.

Här hittar du mer information om Janssen i Norden.

Vår syn på hälso- och sjukvården

Viktiga frågor för oss i vår strävan att utveckla hälso- och sjukvården i Norden:

 • Vårt mål är att förändra sättet att behandla sjukdomar.
 • Det som betyder mest är resultatet av behandlingen för den enskilde patienten.
 • Klinisk forskning är en fundamentalt viktig del i framtagandet av nya och innovativa läkemedel. 
 • Jämlik tillgång till relevant behandling är viktigt. Tidig tillgång till effektiva läkemedel är avgörande för många patienter.
 • Patientens röst inom hälso- och sjukvården behöver fortsätta att stärkas.
 • Hög produktkvalitet är av yttersta vikt för patientsäkerheten.
 • Valet av läkemedel ska baseras på kvalitet, säkerhet och effektivitet.
 • Initiativ för att höja följsamheten till föreskriven behandling bidrar till att förbättra hälsan för patienter på individ- och gruppnivå. 
 • Vi förespråkar så kallad värdebaserad prissättning av läkemedel, baserat på förväntad nytta för patienten.

Här hittar du mer information om Janssen i Norden.