Skip to main content

Search

Patientlagenochpolitiker

Patientlagen från politiskt håll

Hur ser man på effekten av Patientlagen från politiskt håll? Vi bad Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna, att ge sin syn på saken. På bild: Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Fredrik Wennerlund.

Vad anser du är det största problemet med Patientlagen i sin nuvarande form?

Syftet med patientlagen som alliansregeringen införde vara att stärka patienternas rättigheter inom svensk hälso- och sjukvård. Tyvärr visar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport Lag utan genomslag att patientlagen hittills inte medfört att patientens ställning har stärkts. Moderaterna vill att patienten och patientsäkerheten ska sättas allra främst. Då krävs det bland annat att patienternas rättigheter stärks dels genom att nuvarande patientlag faktiskt genomförs fullt ut i verksamheterna. Dels att patienternas rättigheter måste stärkas exempelvis via en skärpt patientlag och ökad valfrihet att kunna välja även sluten specialistvård fritt i hela landet.

Vilken tycker du är den viktigaste åtgärden som behövs nu för att förbättra situationen för patienterna?

Att vårdköerna som fördubblats på bara tre år måste halveras skyndsamt och därefter minskas ned till ett minimum. Varje dag som patienter får vänta i vårdköer leder till att det tar längre tid att komma tillbaka till ett fullgott liv och arbetsliv igen. Att den lagstadgade vårdgarantin, löftet till patienterna att få vård i rätt tid av hög kvalitet, bryts varje dag är att lämna patienterna i sticket. Över 100 000 människor i Sverige står varje dag och väntar i vårdköer.

Detta är ett utdrag från Janssens nyhetsbrev som skickas ut till politiker och beslutsfattare var 4:e månad. Janssens nyhetsbrev fokuserar på patienter, innovationer och möjligheter. Vill du veta mer? Kontakta Anna Käll, Public Affairs Lead på Janssen Sverige.