Skip to main content

Search

podcast-avsnitt-18

Avsnitt 18: Identifiera behandlingsresistens tidigt vid depression

Gäster: Gäster: Martin Rödholm, specialistläkare inom psykiatri och verksam inom psykisk hälsa och Nära Vård vid Sveriges Kommuner och Regioner, och Mikael Själin som är Medical Lead inom neuroscience vid Janssen.

Om podd-avsnittet: De flesta kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen om man själv upplever det eller genom att en närstående gör det. Psykisk ohälsa innefattar ett brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser. Får man rätt behandling behöver en diagnos inte påverka vardagen i större utsträckning, medan vissa psykiska besvär kan påverka vardagen väldigt mycket även om det är relativt kortvarigt.
Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Vad innebär egentligen en svår depression och vad kan SKR bidra med för att personer ska hamna på rätt vårdnivå och få en mer strukturerad uppföljning och tydlig behandlingsplan?

Kan du inte se podcastspelaren? Klicka här!

Tillbaka till alla avsnitt

EM-127264