Skip to main content

Search

Policy för cookies

Policy för cookies
Välkommen

Välkommen till www.janssen.com/sweden som ägs av Janssen-Cilag AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få samtycke från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 1. Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.
 2. Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (i) ovan.
 3. Erbjudit "tydlig och heltäckande" information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.
 4. Beslutat om lämpliga sätt för att få besökarnas samtycke till cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.
   
Olika sätt för att inhämta samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om  inhämtande av föregående uttryckligt samtycke (så kallat "opt-in"-) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan det påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.

Som ett alternativ kan samtycke som lämnas genom en persons handlande göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilket sätt för att erhålla samtycke som är lämpligt för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
 • Vilka data som en cookie samlar in
 • Vilka syften den uppfyller
 • Hur länge den finns kvar
 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma sätt som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa inhämtar vi samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).
   
Där samtycke till cookies lämnas genom en persons handlande:

Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet:

Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:

Postadress: Janssen-Cilag AB, Box 4042, SE-16904 Solna.

Tel. +46-8-626 50 00

E-post: [email protected]

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 01.04.2016.

De cookies som listas i bilaga A nedan är sådana som kan komma att användas på denna hemsida.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

Typ av cookie

Källa

Syfte

Giltighetstid

Hur man blockerar

Cookies som placeras av Janssen-Cilag AB (förstapart-cookies)

Cookies nödvändiga för viktiga webbplatsers syften och funktioner

Johnson & Johnson

TDessa cookies är nödvändiga för en väl fungerande webbplats. De garanterar säkerheten och en effektiv leverans av vår webbplats.

Cookien för detta ändamål tas automatiskt bort från enhetenen månad efter att du senaste besökte vår hemsida.

 

OBS: Längre perioder (t.ex. 120 månader) ökar graden av intrång.

Du kan ändra inställningarna I din webbläsare för att acceptera eller avvisa dessa cookies. De kan variera mellan olika webbläsare och du bör därför besöka hjälpmenyn för din webbläsare för mer information.

Förbättrings cookies på webbplatser

Johnson & Johnson

Dessa cookies hjälper till att förbättra prestandan och användbarheten av vår hemsida. Till exempel kan det ge oss möjligheter att upptäcka om webbläsaren kan köra scripts som ger ytterligare funktionalitet eller möjlighet för oss att komma ihåg alla webbplatsinställningar (t.ex. textstorlek eller språkinställningar.

Cookien för detta ändamål tas automatiskt bort från enheten när du stänger din webbläsare.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller avvisa dessa cookies. De kan variera mellan olika webbläsare och du bör därför besöka hjälpmenyn för din webbläsare för mer information.

Cookies och andra spårningstekniker som placeras av tjänsteleverantörer till Janssen-Cilag AB och andra företag.

Analyscookies och teknologiska cookies

Google Analytics

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökarna använder webbplatsen. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättre webbplatsen. De olika cookies som finns samlar anonymt in informationen, inklusive antalet besökare på webbplatsen, där besökare har kommit till platsen från och vilka sidor de besökte.

Några av de cookies som fastställts för detta ändamål tas automatiskt bort från enheten när du stänger webbläsaren. Andra finns kvar längre, upp till 24 månader från ditt senaste besök på vår webbplats.

Du kan ta bort spårningen via Google Analytics genom att besöka:http://tools.google.com/

dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Analyscookies och teknologiska cookies

YouTube

Dessa cookies används för att tillgängliggöra tredje parts funktionalitet på vår hemsida. Utan dessa cookies, kan vissa av hemsidans funktioner utebli för sidans besökare. 

YouTube använder Adobe Flash filer (eller Flash cookies) i som en del i den tjänst de erbjuder. Dessa cookies sparas på obestämd tid på din enhet, men kan tas bort på samma sätt som tidsbestämda cookies.

Du kan välja att acceptera eller avstå Flash cookies genom att besöka Adobes gränssnitt för webb inställningar här:http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.