Skip to main content

Search

stärkt medicinsk forskning

Janssens vd Berkeley Vincent undertecknar debattartikel om stärkt medicinsk forskning

Det krävs politisk handlingskraft för att Sverige ska kunna bättre dra nytta av forskning och utveckling, både nu och inför nästa hälsohot. Därför har Forska!Sverige tagit fram en rapport en debattartikel för ökad konstruktiv dialog med politiken. En av undertecknarna är Janssens vd Berkeley Vincent.

Här är några av förslagen:

  • Investera i starka och hållbara forskningsmiljöer.

  • Möjliggör delning av hälso- och vårddata.

  • Stärk bemanning och kompetens inom vården.

  • Möjliggör patientnära studier även i krisläge.

Läs mer i debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 28 april, ”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa globala hälsohot”.