Skip to main content

Search

Stora forskningsframsteg med precisionsmedicin

Stora forskningsframsteg med precisionsmedicin
- Precisionsmedicin riktar sig mot sjuka celler och inte mot friska, vilket gör behandlingen mer effektiv och biverkningarna färre. Förhoppningsvis kan den nya behandlingen börja bota sjukdomar som tidigare inte var möjligt. Det är stora forskningsframsteg inom cancerbehandling, säger Markus Hansson, professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Bild: Markus Hansson

- Precisionsmedicin har precis börjat introducerats och kommer inom de närmsta åren förändra behandlingen för flera tumörsjukdomar. Behandlingarna är effektiva, vårdbesöken blir färre, behandlingarna lindrigare och återfall kan undvikas. Vi får friskare patienter, säger Markus Hansson.

Hinder för att behandlingen ska nå alla

Sverige har kommit långt inom precisionsmedicin och deltar i många internationella studier inom till exempel hematologi.

- Genom studierna får patienterna en möjlighet att testa nya mediciner i ett tidigt skede. I takt med att nya cancermediciner godkänns går informationen ut till all vårdpersonal. Nationella vårdprogram för cancer, kunskapsspridningskampanjer och möjlighet till rådgivning från universitetssjukhusen säkerställer att nya behandlingar kan nyttjas, säger Markus Hansson.

Markus Hansson menar dock att det finns ett antal kritiska hinder för att precisionsmedicin ska bli tillgängligt för alla:

1. Läkemedlen behöver godkännas, det är en byråkratisk och tidskrävande process.

2. Trots kostnadseffektivitet kan investeringskostnaden bli hög, detta kan påverka användarmöjligheten.

3. Nya behandlingar innebär alltid en upplärningstid för vården. Universitetssjukhusen blir snabbt vana, men även mindre sjukhus kommer lära sig. All kunskapsspridning tar tid.

Cancerbehandling i framkant

Behandling vid blodcancer har kommit långt i utvecklingen och införandet av precisionsmedicin.

- Jag är övertygad om att det kommer gå att behandla vissa andra cancersorter på liknande sätt. Nya studier visar också på möjligheten att använda precisionsmedicin som första behandling. Eftersom behandlingen är så effektiv är vinsterna stora om den kan sättas in så tidigt som möjligt. Framtiden är minst sagt spännande – cancervården kan förändras i grunden, säger Markus Hansson.

Av: Sanna Bergling .