Skip to main content

Search

Varför en öppen rapportering av värdeöverföringar? En öppen inställning till vårt samarbete med sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården

Varför en öppen rapportering av värdeöverföringar?

Janssen har lång erfarenhet av att förse samhället med innovativa och i vissa fall livräddande läkemedel utifrån vår forskning och vårt samarbete med läkare, medicinska forskare och sjukhus samt annan sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården. Den här typen av samarbete har lett till goda resultat för patienterna.

I juni 2013 antog den europeiska branschföreningen för forskande läkemedelsindustri (EFPIA) officiellt en ny ”Uppförandekod om öppen rapportering av värdeöverföring från läkemedelsföretag till sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården”, i syfte att öka självregleringen av hur läkemedelsföretag kan samarbeta med hälso- och sjukvårdspersonal och deras organisationer i sammanhang där det är aktuellt med så kallad värdeöverföring (utbetalning av arvoden, bidrag till utbildningskostnader med mera).

Video EFPIA: Arbetsrelationen mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården.

I juni 2016 publicerade Janssen, tillsammans med andra läkemedelsföretag som är medlemmar i EFPIA, värdeöverföringar från 2015, till exempel ekonomiskt stöd till hälso- och sjukvårdspersonal för deltagande i seminarier, arvoden för tjänster för Janssens räkning tillhandahållna av hälso- och sjukvårdspersonal eller utbildningsstipendier till hälsovårdsorganisationer. Vi uppmuntrade aktivt den hälso- och sjukvårdspersonal vi arbetade med att ge sitt samtycke till publicering av personliga uppgifter och kunde nöjt konstatera att en övervägande majoritet av dem valde att göra det. Vårt mål är att uppmuntra ännu fler som arbetar inom sjukvården att delta i vår strävan efter ökad transparens. Detta eftersom vi anser att öppen kommunikation gällande de här interaktionerna gynnar alla, även hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom det besvarar allmänhetens begäran om transparens och visar att patienter gynnas av dessa interaktioner genom mer informerade kliniska beslutsprocesser och lämplig medicinering.

Janssen stödjer helhjärtat den öppna rapporteringen av värdeöverföringar. EFPIA:s uppförandekod om öppen rapportering (och motsvarande landsspecifika riktlinjer från nationella branschorganisationer) har en positiv inverkan på transparensen gällande den finansiella interaktionen mellan läkemedelsindustrin och sjukvården. Dessa relationer är avgörande för att uppnå medicinska framsteg som leder till goda resultat för patienterna.