Skip to main content

Search

Investeren in België

Investeren in België

No

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, stelt in België zo’n 5000 mensen tewerk en is jaarlijks goed voor meer dan 1 miljard euro aan investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling. Daarmee is Janssen veruit de grootste privé-investeerder in R&D in ons land. Deze investeringen zijn noodzakelijk om nieuwe producten en technologieën te ontwikkelen voor dringende medische noden. Daarnaast investeert het bedrijf jaarlijks miljoenen in apparatuur, gebouwen en software. Bewust blijven investeren in België, ook in tijden van economische crisis, karakteriseert Janssen en J&J.

Aantrekkelijk investeringsklimaat

De jaarlijkse investeringsbedragen tonen aan dat Johnson & Johnson blijft geloven in België als vestigingsplaats. Geen toeval, want de farmaceutische industrie blijft één van de sterkhouders van de Belgische economie. Precies omdat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen zo duur en tijdrovend zijn, is het belangrijk dat de overheid een stabiel fiscaal en economisch klimaat creëert dat ons in staat stelt een gedegen langetermijnvisie te ontwikkelen en te ontplooien.

We kunnen enkel blijven investeren, als onze inspanningen ook beloond worden met een faire prijs voor geneesmiddelen die echt vernieuwend zijn en het verschil maken voor de patiënt. Samen met de overheid en andere partners zoals pharma.be hebben we recent een visie uitgetekend, waarbij de patiënt centraal staat. Dit Toekomstpact werd recent door alle betrokkenen, onder wie de minister van Volksgezondheid, ondertekend en is erg belangrijk voor de verankering van de farmaceutische industrie in België.

Voor zijn decennialange vertrouwen en consequente investeringspolitiek in België ontving ons moederbedrijf Johnson & Johnson in 2013 de Lifetime Achievement Award. Deze prijs van Flanders Investment & Trade (FIT) beklemtoont het belang van buitenlandse investeringen in de Vlaamse economie. FIT bestempelde J&J als rolmodel voor binnen- en buitenlandse investeringen en prees de focus op innovatie en groei.

Blijft de Belgische farma aan de wereldtop?

De Belgische farmaceutische industrie gooit hoge ogen op het internationale toneel. 29 van de 30 farmaceutische topbedrijven in de wereld hebben een vaste voet in België. Daartoe behoren Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Pfizer en UCB, vier sterkhouders van de Belgische economie.

België is de derde exporteur van geneesmiddelen in Europa, na Zwitserland en Ierland, goed voor een bedrag van 40 miljard euro in 2014. De farmaceutische sector in ons land stelt ruim 34.000 mensen tewerk, onder wie 4000 wetenschappelijke onderzoekers. België is ook koploper inzake de organisatie van klinisch onderzoek en de overheid bevestigde onlangs nog dat ze die positie wil bewaren. Maar concurrerende landen zijn bezig aan een inhaalbeweging. Het is daarom belangrijk dat de overheid inzet op stabiliteit, zodat de investeringsbedragen onder controle kunnen worden gehouden.