Skip to main content

Search

Janssen draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 16

Hoe we ons inzetten voor ethiek en transparantie

Bij Janssen vinden we het belangrijk om rechtvaardig en transparant te handelen. Het is dan ook de taak van onze Health Care Compliance afdeling ervoor te zorgen dat iedere actie van Janssen ethisch en integer is: wat we doen, waarom we dat doen, wat we betalen en aan wie we betalen. Dat is niet alleen belangrijk voor het vertrouwen van patiënten, maar ook voor gerechtigheid wereldwijd. Health Care Compliance Manager Evgenia Taratynova en Health Care Compliance Officer Revital Hoek lichten toe hoe we dit in de praktijk brengen.

Eerlijkheid en transparantie

Als farmaceutisch bedrijf werken wij samen met gezondheidsprofessionals – zoals artsen en apothekers – en zorgorganisaties, om kennis en informatie over onze producten te delen, of om professioneel advies en andere diensten te ontvangen. Soms roept dit kritische vragen op, zoals 'Wat zit er áchter die samenwerking? Wat is het zakelijk belang? Wat staat daar tegenover?'. ''Om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan de gezondheid van de bevolking en het vertrouwen van onze patiënten behouden, moeten wij kunnen garanderen dat we zorgprofessionals en -organisaties niet ongepast beïnvloeden in hun keuze voor producten en behandelingen. Hier zetten wij ons dagelijks voor in'', aldus Revital.

Bij Janssen gaat dit verder dan alleen het naleven van de wet en voorschriften. We hebben interne richtlijnen en regels die nog strenger zijn, omdat thema's als eerlijkheid, bedrijfsintegriteit, rechtvaardigheid en transparantie ook ethische thema’s zijn. Deze zijn verweven in ons credo: onze eigen, wereldwijde gedragscode: het juiste doen voor de patiënt, maar ook voor de omgeving waarin wij allen leven. Evgenia legt uit: ''Als iets bij wet is toegestaan, maar niet goed voelt vanuit het oogpunt van zakelijke integriteit, dan doen we het niet. Datzelfde verwachten we van al onze partners''.

Health Care Compliance

Om deze ambitie waar te maken, onderneemt het Health Care Compliance team verschillende acties:

  • Op microniveau integreert het team zakelijke integriteitsprincipes in Janssens activiteiten en in contacten met partners, waardoor ze transparantie en verantwoordelijkheid waarborgen.

  • Op macroniveau draagt het team bij aan de ontwikkeling en implementatie van internationale normen en standaarden. Zo steunen ze ethische codes van verschillende belangenverenigingen op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

  • Ze publiceren alle financiële transacties aan gezondheidsprofessionals, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties; niet alleen om te voldoen aan de huidige wetgeving, maar ook om transparant te zijn naar patiënten en het algemene publiek. ''Je kunt zelf online opzoeken hoeveel jouw arts heeft ontvangen van een farmaceutisch bedrijf. Zoeken kan op naam, wat het heel toegankelijk maakt'', vertelt Evgenia.

Daarnaast onderzoekt het Health Care Compliance team of samenwerkingen eerlijke intenties hebben, met als doel om corruptie uit te sluiten. ''Dit houdt in dat we van verzoeken, zoals bijvoorbeeld sponsoring van een congres of training van een artsengroep, systematisch beoordelen of deze niet alleen aan de wettelijke, maar ook aan onze eigen richtlijnen en voorschriften voldoen'', vertelt Revital. “En we hebben ook onze Credo Integriteit Lijn”, legt Evgenia uit. “Daar kunnen collega's of zelfs onze klanten en partners anoniem melding maken van activiteiten waarvan ze denken dat ze in strijd zijn met het beleid van Johnson & Johnson of de geldende wetgeving.''

Impact

Revital en Evgenia zetten zich ook in om deze manier van denken te integreren binnen Janssen. Ze organiseren opleidingen voor collega's en communiceren voortdurend over het belang van health care compliance en bedrijfsintegriteit. “We streven ernaar onze collega's de middelen te geven om het juiste te doen'', benadrukt Revital. ''Uiteindelijk draait health care compliance om het doen van de juiste dingen op de juiste manier voor alle betrokken partijen.''

Andere duurzaamheidsinitiatieven

Health Care Compliance is slechts een voorbeeld van de inzet van Janssen voor een duurzame wereld. Wil je weten hoe we ons inzetten voor de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Ontdek het hier!