Skip to main content

Search

Het Credo: ons moreel kompas

Het Credo: ons moreel kompas

De geneesmiddelen en vaccins waar we bij Janssen iedere dag aan werken raken de levens van miljoenen mensen over de hele wereld. Het vertrouwen dat mensen hebben in onze producten en diensten brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We hanteren daarom hoge ethische normen in alle onderdelen van ons bedrijf. Deze normen zijn vervat in het ‘Credo’ van ons moederbedrijf Johnson & Johnson.

In 1943 was ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ nog een onbekend fenomeen. Toch werd het Credo reeds in dat jaar geschreven door Robert Wood Johnson, één van de oprichters van Johnson & Johnson. Intussen geeft het Credo dus al meer dan 75 jaar richting aan ons werk en daar blijven we elke dag over waken. De feedback van onze medewerkers is hierin cruciaal. Elk jaar worden al onze medewerkers dan ook zeer actief betrokken bij een grondige evaluatie die nagaat in hoeverre onze organisatie voldoet aan de normen van Ons Credo en hoe we in de toekomst nog verder kunnen verbeteren.

Onze verantwoordelijkheden

In het Credo staan onze belangrijkste verantwoordelijkheden: onze eerste verantwoordelijkheid is die ten aanzien van patiënten en hun familie, artsen en verpleegkundigen, en alle andere mensen die gebruik maken van onze producten en diensten. Alles wat wij doen om aan hun behoeften tegemoet te komen moet van hoge kwaliteit zijn. Vervolgens zijn we verantwoordelijk voor onze medewerkers, en voor de maatschappij waarin we leven en werken. Als laatste hebben we een verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders om als bedrijf gezond te blijven, nu en in de toekomst.

Meer informatie over Janssen

Lees meer over de activiteiten van Janssen in België en hoe werken bij Janssen eruitziet. Je kunt ook meer lezen over onze verschillende expertisegebieden.

 

EM-45754 - 29-okt-2020