Skip to main content

Search

Janssen geeft start-upbedrijven een boost

Janssen geeft start-upbedrijven een boost

Janssen speelt een voortrekkersrol in het stimuleren van innovatie. We helpen tal van startende bedrijven om van hun innovatieve ideeën een succesvol businessplan te maken. Dit doen we door coaching en ondersteuning te bieden aan projecten met een hoge innovatieve factor die een belangrijke impact op de gezondheidszorg kunnen hebben.

Innovatie zit bij Janssen in de genen: we ontwikkelen nieuwe en vooruitstrevende therapeutische oplossingen voor patiënten. Daarvoor is open innovatie absoluut noodzakelijk. De jongste jaren is de overtuiging gegroeid dat we het niet allemaal alleen kunnen: de strijd tegen complexe ziekten zoals Alzheimer of kanker vereist veel meer kennis dan degene die vandaag in één bedrijf aanwezig is. We hanteren daarom een doorgedreven open-innovatiestrategie en brengen zoveel mogelijk kennis van buiten het bedrijf binnen. Janssen stelt zich ook meer op als een ‘business incubator’ om kennis die buiten het bedrijf aanwezig is, om te zetten in concrete oplossingen voor een betere gezondheidszorg.

Vooruitgang stimuleren

Zeven bedrijven namen deel aan de Janssen Entrepreneurial Innovation Boot Camp. Deze boot camps bieden een trainings- en begeleidingstraject aan een groep van startende ondernemingen in de medische sector. Daarbij helpen multidisciplinaire teams innovatieve ideeën omzetten in haalbare businessplannen. Het einddoel is een idee of onderzoeksresultaat als product of dienst op de markt brengen, samen met of onafhankelijk van Janssen.

Samenwerking kan de wetenschappelijke vooruitgang enorm versnellen. Maar om een product of dienst te ontwikkelen en op de markt te brengen, is meestal heel wat geld nodig, zeker als het om geneesmiddelen gaat. Daarom brengt Janssen op het einde van het traject de start-ups in contact met verschaffers van durfkapitaal. De business cases worden voorgesteld en potentiële investeerders stellen gerichte vragen om de commerciële en financiële haalbaarheid van de projecten te beoordelen.

Van idee naar product

“Deelnemen aan de Janssen Boot Camp heeft ons dieper doen nadenken over ons product en onze doelstellingen”, liet een van de deelnemende start-upbedrijven optekenen. “Dankzij de begeleiding, onder meer door professoren van de Vlerick Business School, hebben we de omslag kunnen maken van een puur wetenschappelijke vondst naar een mogelijk product. Bijzonder aan de Janssen Boot Camps is dat alle advies gestructureerd en gebundeld in de tijd wordt aangeboden. Ook het contact met mogelijke investeerders is belangrijk. Dat verplichtte ons ertoe onze business case goed te onderbouwen en onszelf duidelijk te profileren.”