Skip to main content

Прозрачност

За да можем ние като общество да се преборим със сериозните здравни предизвикателства, които стоят пред нас, е от съществено значение да създадем условия за доверие между партньорите от публичния и частния сектор. Ангажиментът на Janssen по отношение на прозрачността изгражда такова доверие.​