Skip to main content

Traži

Donatorstvo

Donatorstvo

U tvrtki Janssen omogućavamo visoku kvalitetu lijekova i usluga namijenjenih zdravstvenim radnicima, bolesnicima i njihovim obiteljima. Za nas su bitni zadovoljavanje čovjekovih potreba i briga za njegovu dobrobit.

Da bismo bolje razumjeli bolesnikove potrebe, surađujemo s udrugama bolesnika i skrbnika, koji imaju bitnu ulogu kod pružanja informacija, potpore i pomoći bolesnicima. Ova nam suradnja pomaže kod razvoja novih načina liječenja i osiguravanja korisnih informacija.

Pritom vodimo računa o tome da se odnosi i partnerstva razvijaju prema načelima međusobnog poštovanja, učenja, integriteta, neovisnosti i transparentnosti.

Načela su opisana u Kodeksu postupanja u odnosima između farmaceutske industrije i udruga bolesnika  koji je pripremio Europski savez društava farmaceutske industrije (EFPIA) u suradnji s europskim udrugama bolesnika. Ključne točke kodeksa su:

 • Udruge bolesnika su, kod svoje procjene, usmjerenja i djelatnosti, neovisne.
 • Sva partnerstva između udruga bolesnika i farmaceutske industrije zasnivaju se na međusobnom poštovanju, a mišljenja i odluke obaju partnera jednako su bitna.
 • Farmaceutska industrija ne smije zahtijevati promidžbu lijeka, jednako tako udruge bolesnika ne smiju provoditi promidžbu.
 • Ciljevi i opseg svakog partnerstva su transparentni, financijska i nefinancijska potpora farmaceutske industrije uvijek je nedvojbeno objavljena.
 • Farmaceutska industrija potiče opsežno financiranje udruga bolesnika iz različitih izvora.

Za unaprjeđenje suradnje Janssen je razvio:

 • postupak pregledavanja molbi za financiranje ili suradnju koji obavlja interdisciplinarni odbor,
 • objavu podataka o novčanoj potpori, koju primaju udruge bolesnika; svrha ovog objavljivanja je pokazati našu posvećenost transparentnosti.

Kako surađujemo s udrugama bolesnika? U tvrtki Janssen možemo surađivati s udrugama bolesnika:   

 • potporom obrazovnih programa i konferencija, sponzoriranjem priredbi za prikupljanje novca;
 • potporom programa i usluga namijenjenih bolesnicima i njihovim skrbnicima;
 • potporom djelatnostima koje bolesnicima i njihovim skrbnicima omogućavaju bolji život, usluge i pomoć te sudjelovanje kod osvješćivanja o bolestima.

Doprinos obično ne odobravamo kod molba za:

 • školarine pojedincima;
 • neposredne doprinose pojedincima;
 • zajmove.

Postupak za dobivanje potpore

Interdisciplinarni odbor razmatra molbu koja treba obuhvaćati izjavu o misiji udruge, podatke o poreznom statusu, opis projekta/događaja, način korištenja sredstava, proračun projekta (ako je potrebno) i godišnji operativni proračun.

Za detaljnija objašnjenja o inicijativama u kojima sudjeluje više država s područja EMEA (Europa, Bliski istok i Afrika) posjetite krovnu internetsku stranicu EMEA.