Skip to main content

Traži

Pravni uvjeti korištenja

Pravni uvjeti korištenja

Posljednja izmjena 5.3. 2015.

Pristup ovoj internetskoj stranici (web-stranici) omogućen vam je pod sljedećim uvjetima korištenja i svim izmjenama ili dopunama istih (u daljnjem tekstu skupno kao Ugovor) koje Johnson & Johnson S.E., d.o.o. ili jedno od povezanih društava (zajedničkog naziva „vlasnik straniceˮ, „miˮ) imaju pravo s vremena na vrijeme objaviti. Smatra se da korištenjem ove web-stranice ili bilo koje druge usluge ili sadržaja koji se nude putem ove stranice [ili softvera za mobilne telefone] potvrđujete da prihvaćate zakonsku obvezu pridržavanja uvjeta i pravila ovog Ugovora, koja vrijede na jednak način kao da ste i potpisali Ugovor. Ako ne prihvaćate uvjete i pravila ovog Ugovora, molimo vas da ne pristupate ovoj web-stranici i ne objavljujete niti nudite putem nje nikakve sadržaje.

Ciljana publika web-stranice

Ova web-stranica namijenjena je stanovnicima Republike Hrvatske. Ova web-stranica nije namijenjena osobama mlađima od 14 godina.

Izjava o odricanju odgovornosti

Informacije koje sadržavaju savjet i preporuke na web-stranici služe samo kao informacije općeg znanja. Ova web-stranica ne daje liječničke ni zdravstvene savjete niti služi za postavljanje liječničke dijagnoze ili liječenje bilo kojeg pojedinačnog zdravstvenog problema. Također nije zamjena za stručni savjet i usluge koje daje kvalificirani liječnik upoznat s vašom jedinstvenom situacijom. Uvijek zatražite savjet svog liječnika ili drugog zdravstvenog radnika u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem i prije početka nekog novog liječenja. Vaše korištenje ove web-stranice predmet je dodatnih izjava o ograničenju odgovornosti i upozorenja koji se mogu nalaziti na ovim web-stranicama.

Odričemo se svake odgovornosti za štetu nastalu izravnim ili neizravnim djelovanjem ili nedjelovanjem koje ste poduzeli na temelju informacija, usluga ili sadržaja na ovoj web-stranici. Iako se trudimo da informacije na ovoj web-stranici budu točne, potpune i pravodobne, ne dajemo nikakva jamstva i nismo odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitak nastao zbog netočne, nepotpune i nepravodobne informacije na web-stranici.

Vlasništvo

Ovime primate na znanje da je web-stranica dostupna samo za vaše osobno korištenje u nekomercijalne svrhe. Slažete se da je web-stranica vlasništvo vlasnika stranice uključujući sva prava intelektualnog vlasništva te da ih nemate pravo rabiti u svrhu različitu od one definirane ovim uvjetima korištenja. Nismo odgovorni za štetu ili gubitak nastao u vezi s korištenjem ove web-stranice u poslovne svrhe ili u neke druge svrhe koje nisu odobrene ovim uvjetima korištenja. Zadržavamo pravo da vam prema vlastitoj procjeni uskratimo pristup ovoj web-stranici. Pristup ovoj web-stranici je besplatan te na osnovi toga nismo obvezni pružati usluge njezina održavanja ili tehničke podrške te nismo odgovorni za štetu ili gubitak koji nastane kao posljedica neodržavanja ili neobnavljanja web-stranice.

Nemate pravo umnožavati, mijenjati ili reproducirati web-stranicu, izmjene i dopune u vezi s njom ni softver koji je njezin sastavni dio.

Imate se pravo koristiti ovom web-stranicom samo u zakonite svrhe i u skladu s ovim uvjetima korištenja. Imate neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu, ograničenu dozvolu za pregled, ispis i distribuciju sadržaja web-stranice u osobne, nekomercijalne svrhe uz uvjet da ne uklanjate ili zaklanjate napomenu o autorskim pravima ili bilo koje druge napomene navedene u sadržaju. Nemate pravo umnožavati, reproducirati, mijenjati, objavljivati, prevoditi, distribuirati, prilagođavati, objavljivati u javnosti putem telekomunikacija, prenositi ni prodavati sadržaj ove web-stranice na bilo koji način u komercijalne svrhe uključujući i ostale web-stranice bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika stranice. 

Nadalje, slažete se da nećete: (i) rabiti ovu web-stranicu tako da onemogućite, oštetite ili opteretite ovu web-stranicu te da nećete rabiti ovu web-stranicu tako da onemogućite bilo kojem korisniku sudjelovanje u aktivnostima u realnom vremenom preko ove web-stranice; (ii) rabiti robota, pauka ili neki drugi automatski uređaj, proces ili sredstvo za pristup ovoj web-stranici radi prikupljanja ili miniranja podataka, snimanja ili umnožavanja materijala s ove web-stranice; (iii) rabiti ručni postupak snimanja ili umnožavanja materijala s ove web-stranice ni sudjelovati u nekoj drugoj neovlaštenoj aktivnosti bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika stranice; (iv) rabiti uređaj ili softver koji može omesti pravilan rad ove web-stranice; (v) pokušavati ometati pravilan rad ove web-stranice na bilo koji drugi način.

Zadržavamo sva prava koja vam izričito nisu odobrena.

Vaš račun i zaporka

Pri prvoj registraciji na web-stranici upućujemo vas na izradu zaporke. Morate čuvati tajnost svoje zaporke, ne smijete je dati drugoj osobi niti smijete dopustiti drugoj osobi da se koristi vašim računom. Ne smijete se koristiti tuđom zaporkom ili računom. Dužni ste nas odmah obavijestiti ako sumnjate na neovlašteno korištenje svoje zaporke ili računa. Nismo odgovorni za štetu ili gubitak koji je nastao jer niste čuvali tajnost svoje zaporke, ako ste dopustili drugoj osobi da se koristi vašim računom, ako se koristite tuđom zaporkom ili računom ili ako ste utvrdili ili sumnjate na neovlašteno korištenje svoje zaporke ili računa, ali nas niste o tome pravodobno obavijestili.

Pravila o privatnosti i suglasnost za korištenje podataka

Podatke koje prikupljamo tijekom vašeg korištenja ove web-stranice, bilo u postupku registracije ili na neki drugi način, predmet je naših Pravila o privatnosti. Naša Pravila o privatnosti odnose se na prikupljanje i korištenje podataka koje ste nam dali uključujući i prava vezana za te podatke.

Komunikacija elektroničkim putem

Komunikacija vezana za podatke na ovoj web-stranici je elektronička. Kada komunicirate s nama preko ove web-stranice ili preko nekih drugih oblika elektroničkih medija, kao što je e-pošta, tada komunicirate s nama elektroničkim putem. Slažete se da možemo komunicirati elektroničkim putem u skladu s lokalnim pravilima o privatnosti te da je takva komunikacija, kao i obavijesti, objave, dogovori i sva ostala elektronička komunikacija jednaka komunikaciji pismenim putem te da ima istu snagu i učinak kao da se radi o pisanoj komunikaciji koju je potpisao pošiljatelj.

Korisnički sadržaji

Izradili smo i imamo pravo izraditi u budućnosti određena područja unutar web-stranice, kao što su oglasne ploče i sobe za čavrljanje (engl. chat rooms), gdje članovi mogu objavljivati i dijeliti svoja mišljenja, komentare, ocjene proizvoda, fotografije, videoisječke i sl. s ostalim članovima (skupno „forumiˮ). Ti su forumi dostupni samo registriranim članovima na web-stranici. Kako bi se osiguralo da su tekstovi, slike, softver, glazba, zvuk, fotografije, videoisječci, poruke, objave, podaci, informacije i ostali materijali koje šalju korisnici (skupno „korisnički sadržajˮ) korisni široj zajednici, utvrdili smo neka osnovna pravila ponašanja.

Nadalje, ako se unutar web-stranice nudi forum, on omogućuje korisnicima slanje pitanja na koja traže odgovore stručnjaka. Gdje je to moguće, mi plaćamo tim stručnjacima vrijeme koje su proveli u davanju odgovora članovima, ali izražena mišljenja su njihova vlastita. Članovima ove web-stranice omogućujemo pristup stručnjacima i njihovu mišljenju putem foruma samo kao informativnu i edukativnu uslugu.

Naše pravilo za ovu web-stranicu jest da pregledavamo korisnički sadržaj, onoliko koliko je to praktično, bilo prije, bilo nakon objave takva korisničkog sadržaja. Provjera dopustivosti sadržaja prije objave (engl. pre-moderation) znači da se korisnički sadržaj neće objaviti na forumu te mu ne mogu pristupiti ni pregledavati ga drugi članovi web-stranice prije nego što ga mi pregledamo i zaključimo da je on prikladan za objavu na forumu. Ovaj postupak također znači da korisnički sadržaj ne može biti objavljen  u realnom vremenu niti će biti objavljen ako odlučimo da je neprikladan za ovu web-stranicu. Naknadna provjera dopustivosti sadržaja (engl. post-moderation) znači da ćemo korisnički sadržaj pregledati nakon objave na web-stranici. Ako provjerom dopustivosti sadržaja nakon objave korisničkog sadržaja vlasnik stranice odluči da korisnički sadržaj nije sukladan ovim uvjetima korištenja ili da nije prikladan za ovu web-stranicu, bit će uklonjen s web-stranice bez slanja obavijesti korisniku.  

Korisnički sadržaj mora biti prikladan za forum. Ne ograničavajući razloge odbijanja korisničkog sadržaja, imamo pravo odbiti, urediti ili ukloniti svaki korisnički sadržaj koji nije u skladu s našim smjernicama, koje je potrebno pročitati prije slanja svakog korisničkog sadržaja na web-stranicu.

Slanjem korisničkog sadržaja na forum, vi također (1) potvrđujete da ste ovlašteni slati ili prenositi korisnički sadržaj; (2) slažete se da ste samo vi odgovorni za cijeli korisnički sadržaj koji šaljete; te (3) dajete vlasniku stranice i njegovim povezanim tvrtkama neopozivo, globalno, neekskluzivno, trajno, podložno podlicenciranju, prenosivo pravo oslobođeno tantijema i dozvolu za korištenje vašeg korisničkog sadržaja na ovoj web-stranici i na svim ostalim web-stranicama u vlasništvu vlasnika stranice ili njegovih podružnica (te na svim stranicama društvenih medija povezanih s vlasnikom stranice ili njegovim podružnicama).

Možemo slobodno rabiti sve ideje, koncepcije, znanja, vještine i tehnike sadržane u korisničkom sadržaju ili izvedene iz njega u bilo koju svrhu uključujući razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda. Stoga vas molimo da ne šaljete ideje, prijedloge ili materijale koje želite čuvati kao povjerljive ili za koje očekujete naknadu. Nemate pravo na potraživanja u vezi s korištenjem ili nekorištenjem korisničkog sadržaja. Slanjem korisničkog sadržaja primate na znanje da mi imamo pravo, ali ne i obvezu, rabiti, prikazivati i objavljivati vaše ime, fotografiju, glas, izgled, biografske podatke i/ili izjave diljem svijeta u okviru ove web-stranice i svih pridruženih web-stranica ili društvenih medija u vlasništvu vlasnika stranice ili njegovih podružnica. Ako iskoristimo bilo koje od tih prava, razumijete i slažete se da nećete dobiti nikakvu odštetu, naknadu, obavijest ili priznanje niti imate ikakvo pravo odobriti kako je vlasnik stranice iskoristio korisnički sadržaj. 

Svjesni ste da forumi sadržavaju mišljenja i poglede ostalih korisnika. Također ste svjesni da mi nismo odgovorni za točnost korisničkog sadržaja na web-stranici. Primate na znanje i slažete se da je korisnički sadržaj odgovornost jedino osobe koja ga je poslala na forum. Primate na znanje i slažete se da ćete procijeniti i snositi sav rizik vezan za korištenje korisničkog sadržaja uključujući i rizik oslanjanja na točnost, potpunost ili korisnost korisničkog sadržaja.

Zadržavamo pravo u svako doba i prema vlastitoj procjeni prekinuti, privremeno ili trajno, vašu mogućnost slanja korisničkog sadržaja i/ili vašu mogućnost pristupanja korisničkom sadržaju uz prethodnu obavijest ili bez prethodne obavijesti. Slažete se da nismo odgovorni prema vama ni prema trećim stranama za privremeni ili trajni prestanak prihvaćanja korisničkog sadržaja.

Ne zaboravite da se svaki korisnički sadržaj koji šaljete na web-stranicu preko mobilnog uređaja pohranjuje na taj mobilni uređaj. Sigurnost vašeg mobilnog uređaja te informacije i materijali sadržani na njemu, kao i zaporka koju imate na mobilnom uređaju za pristup web-stranici, samo je Vaša odgovornost. 

Čuvanje korisničkog sadržaja

Imamo pravo odrediti maksimalnu količinu korisničkog sadržaja koji se čuva na web-stranici. Nismo odgovorni za štetu ili gubitak koji je nastao kao posljedica brisanja ili nečuvanja poruka, komunikacija ili ostalog korisničkog sadržaja vezano uz održavanje maksimalne količine čuvanih podataka.

Dodatni uvjeti

Dodatni uvjeti reguliraju određene značajke ili sadržaje na web-stranici kao što su ponude, nagrade, natjecanja, natječaji i klađenja. Sudjelujući u aktivnosti na web-stranici koja je regulirana dodatnim uvjetima, kao što je nagrađivanje, natjecanje, natječaj ili klađenje sa službenim pravilima, slažete se i prihvaćate dodatne uvjete zajedno s ovim uvjetima korištenja.

Izjava o odricanju odgovornosti u vezi s korištenjem web-stranice

Ova web-stranica nudi se „kakva jestˮ i „prema dostupnostiˮ. Osim ako nije drukčije navedeno, sukladno zakonu koji je na snazi, vlasnik stranice se do najveće moguće mjere izričito odriče svakog jamstva, izričitog, zakonskog ili prešutnog uključujući, ali ne ograničavajući se na sva jamstva tržišne raspoloživosti, prikladnost za posebnu svrhu ili povrede prava.

Vlasnik stranice ne jamči da će web-stranica ispuniti vaše zahtjeve ili da će pristup web-stranici biti neprekinut, pravodoban, siguran ili bez nedostataka ni da će se nedostaci, ako postoje, ispraviti. Vlasnik stranice ne jamči za rezultate koji se mogu dobiti korištenjem ove web-stranice te za točnost, kvalitetu ili pouzdanost informacija dobivenih putem web-stranice.

Razumijete i slažete se da materijal i/ili podatke preuzete ili na neki drugi način dobivene putem ove web-stranice rabite na vlastiti rizik te da ste samo vi odgovorni za štetu na svom računalnom sustavu ili za gubitak podataka koji je proizašao iz preuzimanja takvih materijala i/ili podataka.

Nikakav savjet ili informacija, bilo usmena, bilo pismena, koju ste dobili od vlasnika stranice ili putem ove web-stranice nisu nikakvo jamstvo koje ovdje nije izričito navedeno.

Ograničenje odgovornosti

Razumijete i slažete se da ni u kojem slučaju vlasnik stranice, njegove podružnice i njegovi direktori, službenici, zaposlenici, zastupnici, opunomoćenici ili predstavnici nisu odgovorni za izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu, posljedičnu, kaznenu ili nematerijalnu štetu uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak prava na korištenje, gubitak prihoda, uštede ili dobiti, gubitak podataka, gubitak ugleda, troškove nabave zamjenske usluge te svaku drugu neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu bez obzira na uzrok i bilo koju teoriju odgovornosti, zbog kršenja ugovora, delikta (uključujući nemar i isključivu odgovornost) ili kao posljedice (1) korištenja ili nemogućnosti korištenja web-stranice; (2) troškova nabave zamjenske usluge, proizvoda ili web-stranice; (3) neovlaštenog pristupa ili mijenjanja vaših prijenosa ili podataka (uključujući osobne podatke); (4) izjava ili postupanja treće strane na web-stranici; ili (5) bilo koje druge stvari u vezi s web-stranicom. Ova ograničenja se primjenjuju bez obzira na to je li vlasnik stranice bio obaviješten o mogućnosti pojave takve štete te bez obzira na nemogućnost ispunjenja ključne svrhe bilo kojeg ograničenog pravnog lijeka. Ovo isključenje odgovornosti primjenjuje se u najvećoj mogućoj mjeri koja je dopuštena prema zakonima koji su na snazi.

Trgovački znakovi

Trgovački znakovi i logotipovi prikazani na ovoj web-stranici vlasništvo su vlasnika stranice, njegovih podružnica ili vlasnika treće strane. Nemate pravo rabiti ni prikazivati trgovačke znakove ili uslužne oznake u vlasništvu vlasnika stranice bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Nemate pravo rabiti ili prikazivati tržišne znakove ili uslužne oznake prikazane na ovoj web-stranici bez odobrenja vlasnika.

Izmjena ili uklanjanje web-stranice

Uložit ćemo razuman trud da omogućimo dostupnost ove web-stranice, ali imamo pravo s vremena na vrijeme prekinuti, ograničiti, izmijeniti ili ukloniti, privremeno ili trajno, web-stranicu ili neki njezin dio bez prethodne obavijesti. Nismo odgovorni za štetu ili gubitak koji je nastane kao posljedica takvih radnji.

Prekid

Imamo pravo u svako doba prekinuti vaše korištenje ili pristup web-stranici te imamo pravo potpuno ili djelomično izbrisati korisnički sadržaj bez prethodne obavijesti ako za to imamo dobar razlog koji uključuje kršenje ovih uvjeta korištenja i naših smjernica. Nismo odgovorni za štetu ili gubitak koji nastanu kao posljedica prekida korištenja web-stranice u ovakvim slučajevima. U slučaju prekida dužni ste obustaviti korištenje web-stranice i slažete se da odredbe Ugovora vezane za vlasništvo, trgovačke znakove, naknadu štete, odricanje odgovornosti ili jamstva, ograničenje odgovornosti i mjerodavno pravo ostaju na snazi i nakon prekida.

Poveznice na stranice trećih strana

Ova web-stranica može sadržavati poveznice na druge web-stranice. Te su poveznice ponuđene samo radi lakšeg pristupa tim drugim stranicama. Prihvaćanje proizvoda, usluga ili podataka trećih strana nije izričito ili neizravno izraženo podacima, materijalom ili sadržajem treće strane koje sadržava, na koje upućuje, koje uključuje i s kojima je povezana ova web-stranica. Sve informacije, podaci, mišljenja, preporuke, proizvodi ili usluge koje pruža treća strana preko poveznica na druge web-stranice ili koji su na drugi način dostupni preko tih web-stranica odgovornost su samo te treće strane, a ne vlasnika stranice. Vaše korištenje web-stranica treće strane predmet je uvjeta korištenja i pravila o privatnosti tih web-stranica.

Naknada štete

Slažete se da ćete nadoknaditi štetu i osloboditi odgovornosti vlasnika stranice, njegove podružnice, direktore, službenike, zaposlenike, zastupnike i druge predstavnike od svih potraživanja, obveza, prava na odštetu i troškova uključujući, ali ne ograničavajući se na takse i troškove koji proizlaze ili su povezani s: (a) kršenjem uvjeta korištenja; (b) vašim korištenjem ove web-stranice uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos ili postavljanje informacija ili materijala na ovu web-stranicu; i (c) tvrdnjom ili navodom da vaš korisnički sadržaj sadržava povrede intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava ili prava na privatnost treće strane.

Izmjene ovih uvjeta

Imamo pravo prema vlastitoj procjeni s vremena na vrijeme mijenjati ove uvjete korištenja ažurirajući ih na ovoj web-stranici te određujući datum stupanja na snagu nove verzije uvjeta korištenja. Datum „zadnje izmjeneˮ na vrhu uvjeta korištenja pokazuje kada je bila zadnja izmjena. Ako nastavite s korištenjem web-stranice nakon objave nove verzije uvjeta korištenja, to znači da prihvaćate te izmjene. U skladu s tim, pri svakom posjetu ovoj web-stranici trebali biste provjeriti je li objavljena nova verzija ovog Ugovora.

Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s ovim uvjetima korištenja ili u vezi s web-stranicom, možete stupiti s nama u kontakt kao što je prikazano u pravilima o privatnosti ili dijelu „Kontaktirajte s namaˮ na web-stranici.

Salvatorna klauzula

Ako bilo koja odredba iz ovih uvjeta korištenja postane bespravna, ništava, nevaljana ili neprovediva, taj dio će se izdvojiti iz uvjeta korištenja i neće utjecati na valjanost ili provedivost ostalih odredbi.  

Ostanak na snazi

Svi dijelovi će ostati na snazi i nakon prekida prava korištenja ove web-stranice.  

Mjerodavno pravo i nadležnost

Podaci o web-stranici namijenjeni su samo za korištenje stanovnicima Republike Hrvatske.  Ostale države mogu imati zakone, regulatorne uvjete ili liječničku praksu koji se razlikuju od ovih u Republici Hrvatskoj.  Ugovor i rješavanje bilo kakva spora u vezi s ovim Ugovorom, web-stranicom ili stavkama koje kupujete preko ove web-stranice te sve neugovorne obveze koje proizlaze ili su u vezi s uvjetima korištenja, regulirat će se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, bez utjecaja na načela vezana za pravne sukobe. Bilo kakva pravna radnja ili postupak između vlasnika stranice i vas u vezi s ovim Ugovorom vodit će se isključivo ispred nadležnog suda u Republici Hrvatskoj, čiju osobnu i isključivu nadležnost priznajete.