Skip to main content

Traži

Održivost

Održivost
 
Zaštita okoliša

U tvrtki Janssen trudimo se poboljšavati zdravlje i stanje bolesnika diljem svijeta. Pri tome je bitno i čuvati okoliš u kojem živimo i radimo. Zdrav planet i zdravo društvo idu ruku pod ruku.

A što se tiče odgovornosti prema okolišu, mi postavljamo visoke standarde – nastojimo biti uspješni, ali u skladu s propisima i tako da smanjimo svoj utjecaj na okoliš. Odgovorni smo za očuvanje ljepote, izvora i snage našeg planeta za sadašnje i buduće naraštaje.

Primjer odgovornosti prema okolišu

Naš istraživački laboratorij u mjestu Beerse u Belgiji ima svoj centar za pročišćavanje vode. Time pokazujemo odgovornost prema okolišu, a iz ovoga je vidljivo i kako razvijamo i proizvodimo lijekove. U Europi smo za brigu o okolišu namijenili 13 milijuna eura. Tako smanjujemo jaz između teškoća i rješenja ovih teškoća.

Ravnoteža ciljeva

Nastojimo održati zdravu ravnotežu ekološke osviještenosti, gospodarskog uspjeha i društvene odgovornosti. Upravljanjem prirodnim izvorima, učinkovitom potrošnjom energije i sirovina te odgovarajućim zbrinjavanjem otpada nastojimo smanjivati utjecaj na okoliš.

U tvrtki Jannsen svake godine organiziramo „tjedan energije”. Svi zaposlenici odgovorno pristupaju zaštiti okoliša. Mi smo stanovnici svijeta i svjesni smo mjera kojima možemo uštedjeti energiju kod kuće i na poslu.

Poštovanje ljudi

Čovjek koji se dobro osjeća dobro radi. Briga ili bol mogu smanjiti usredotočenost na posao.

Zaposlenici u tvrtki Jannsen imaju sigurnu i prilagodljivu radnu okolinu. Cijenimo različitost i suradnju. Zato je naš život zdraviji i sigurniji – kod kuće, na poslu i na putu. Sigurna i zdrava radna okolina koristi zaposlenicima i društvu. 

Podižemo kvalitetu života

U tvrtki Janssen s više od 6000 zaposlenika cijenimo organizacijsku izvrsnost, posvećenost učinkovitosti i usredotočenost na bolesnike. Zaposlenici svakog dana uvode novosti, stvaraju, razvijaju i poboljšavaju naše lijekove. Zadovoljstvo u radu u tvrtki prenosimo na svoje korisnike i partnere.

Očuvanje zdravlja i dobra radna atmosfera među svim zaposlenicima naš su prioritet.

Etička istraživanja i razvoj

U radu u laboratorijima i kod kliničkih istraživanja pridržavamo se najviših etičkih standarda. Redovitom provjerom svojih istraživačkih smjernica omogućavamo ravnotežu između inovativnosti i etičnosti.

  • Laboratoriji
  • Klinička ispitivanja
  • Zemlje u razvoju

Laboratoriji

  • Inovativnu djelatnost vodimo odgovorno i u skladu s visokim etičkim i društvenim normama koje vrijede za sve aspekte naše znanstvenoistraživačke djelatnosti. Savjesno se pridržavamo usmjerenja koja se temelje na međunarodnim standardima istraživanja, koja uređuju humano postupanje sa životinjama, istraživanja matičnih stanica i genetički obrađenih organizama. Znanstvena istraživanja od bitnog su značenja za uspješno otkrivanje i razvoj novih i poboljšanih lijekova.
  • Razvoj potencijalnih lijekova ima kemijski, pretklinički i farmaceutski stupanj. Neki pretklinički pokusi izvode se u epruvetama, a druge je potrebno obaviti na životinjama. Propisi u Europi, SAD-u i ostalim državama osiguravaju da se testiranja na životinjama provode samo ako je to nužno potrebno. Pritom se koristimo točno određenim i humanim tehnikama. Trudimo se smanjiti broj pokusa na životinjama, koji su potrebni primjerice za otkrivanje novih tehnika mjerenja doziranja lijekova u ljudskom tijelu. Doze su tako male da nisu štetne.
 
Klinička ispitivanja

Tvrtka Janssen podupire klinička ispitivanja u više od 40 zemalja i zato su sudionici vrlo različiti. Odgovorni smo prema ljudima koji sudjeluju u našim istraživanjima. Pridržavamo se načela dobre kliničke prakse. Naš Etički kodeks postupanja kod istraživanja i razvoja određuje standarde postupanja i ponašanja prema kojima postupaju liječnici, znanstvenici koji sudjeluju u kliničkim istraživanjima te ostali koji su odgovorni za istraživanja i razvoj.

Otkrivanje novih lijekova

Kliničkim ispitivanjima ispitujemo učinke potencijalnih novih lijekova. Utvrđujemo njihovu sigurnost i učinkovitost te kako se ponašaju u tijelu (apsorpcija, raspodjela, izlučivanje). Prije široke primjene novi lijek moramo istražiti u tri kliničke faze: ispitivanje na zdravim dobrovoljcima (faza 1) i ispitivanje na bolesnicima (faze 2 i 3).

Klinička istraživanja provodimo u strogo kontroliranim uvjetima. To je uvjet za odobravanje liječenja. S dolaskom lijeka na tržište ispitivanje nije završilo. Slijedi 4. faza, koja je namijenjena za ispitivanje dugoročnih učinaka lijeka. Kod bolesnika po cijelom svijetu redovito nadziremo sigurnost lijeka, rijetke nuspojave i eventualnu učinkovitost kod liječenja drugih bolesti.

Zemlje u razvoju

Trudimo se pronaći način za omogućavanje dijagnostike i liječenja gdje je to najpotrebnije. Brojne izvore namjenjujemo otkrivanju i razvoju novih, boljih metoda liječenja zaraznih bolesti koje zahvaćaju ljude u zemljama u razvoju.

Sigurnost bolesnika i kvaliteta lijekova

Omogućavanje sigurnosti bolesnika koji uzimaju naše lijekove naš je prioritet. Smjernice kvalitete i sigurnosti uzimamo u obzir kod kreiranja izrade i prodaje svojih lijekova. Naša posvećenost sigurnosti bolesnika nastavlja se i kod dolaska lijeka na tržište. I dalje pratimo dugoročne učinke lijekova, eventualne rijetke nuspojave i eventualnu učinkovitost u liječenju drugih bolesti.

Visokokvalitetni lijekovi

Neprestano smanjujemo rizik i povećavamo korist od svakog našeg lijeka. Svrha nadzora kvalitete je osiguravati sigurne i učinkovite lijekove sukladne propisima.

Sigurnost sastojaka

Stalno provjeravamo kvalitetu i sigurnost lijekova: od pripreme do izrade, analize, pakiranja i distribucije. Provjeravamo čistoću, sigurnost i učinkovitost materijala i sastojaka. Primjerice, s pomoću najnovijih analitičkih metoda učinkovitije utvrđujemo prisutnost nečistoća ili produkata razgradnje. Za dobivanje još čišćeg proizvoda prilagođavamo i proizvodni postupak i cjelokupnu formulaciju lijeka. U analitičkim laboratorijima precizno provjeravamo kvalitetu i stabilnost gotovih proizvoda prije nego što su dostupni bolesnicima.

Ugrađena kvaliteta

Bliskom suradnjom tvrtke Janssen s vanjskim proizvodnim partnerima poboljšava se kvaliteta razvojnog i proizvodnog procesa. Partnere biramo temeljem standarda tvrtke Johnson & Johnson za odgovornu proizvodnju u suradnji s vanjskim partnerima, koji temeljem ovih standarda lakše razumiju naša očekivanja.

Sigurnost lijekova na tržištu

Obvezali smo se na sigurnu uporabu svojih lijekova i zato se brinemo oko obavješćivanja i obrazovanja zdravstvenih radnika.


 
The future of healthcare in Europe
The future of healthcare in Europe

A report from the Economist Intelligence Unit
Sponsored by Janssen
2011