Skip to main content

Traži

Janssenov pristup stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika

Janssenov pristup stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika

U tvrtci Janssen vjerujemo da je pokroviteljstvo i podrška programa stalnog stručnog usavršavanja (SSU) zdravstvenih radnika dio naše odgovornosti pri razvoju lijekova. Širenjem znanja o bolestima i najnovijim standardima zdravstvene skrbi, prema kojima se očekuje da će svi bolesnici biti liječeni, unapređujemo zdravstvenu praksu i poboljšavamo ishode liječenja bolesnika, što donosi dugoročnu korist društvu.

Našim programima stalnog stručnog usavršavanja želimo pridonijeti nepristranoj i transparentnoj edukaciji visoke kvalitete u pravom partnerstvu s medicinskom zajednicom i na taj način osigurati da se o važnim napretcima u medicini raspravlja u različitim postavkama, od međunarodnih kongresa do manjih edukacijskih sastanaka. Stroga načela tvrtke osiguravaju da se sve to odvija na nepristran način s jasno definiranim postupcima za suradnju sa zdravstvenim radnicima, kao i sa liječničkim društvima i medicinskim ustanovama.

U Janssenu su aktivnosti povezane sa stalnim stručnim usavršavanjem (koje se još zovu „trajna medicinska izobrazba“ - TMI) strogo regulirane i transparentne. Kod nas postoje tri vrste aktivnosti:

1-Potpora kongresima – Nudimo financijsku potporu u vidu stipendija i pokroviteljstva za velike nacionalne i europske kongrese, zato što se na kongresima iznose važne informacije o dostignućima u medicini, što je od ključnog značaja za poboljšanje bolesničke skrbi.

Edukacijski sastanci koje podupiremo moraju poticati znanstvenu razmjenu i promoviratii najnovije standarde skrbi koji omogućavaju sigurnije i djelotvornije liječenje bolesnika. Neki od tih sastanaka imaju odobrenje akreditacijskih tijela, dok drugi to nemaju. U Janssenu na obje vrste sastanaka primjenjujemo ista pravila kvalitete.

Janssen poštuje nacionalne propise u pogledu akreditacije događaja i dobivanja potvrdnica od nadležnih zdravstvenih tijela.

2-Programi medicinskog usavršavanja  – Podupiremo događanja i aktivnosti u svrhu medicinskog usavršavanja, koji se organiziraju s neovisnim stručnjacima sukladno strogim Janssenovim načelima. Politika koje se tvrtka Janssen pridržava temelji se na „Kodeksu Europskog udruženja farmaceutskih kompanija (eng. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association - EFPIA) o promidžbi lijekova koji se izdaju samo na recept i interakciji sa zdravstvenim radnicima”, kao i na kodeksima i propisima koji vrijede u pojedinoj zemlji: primjenjujemo one koji nameću strože kriterije.

Slijedi nekoliko ključnih točaka:

Sastanci nisu promidžbeni: Većina edukacijskih sastanaka koje organizira Janssen nije usmjerena samo na jedan lijek, nego na terapjiska područja. Koriste se samo međunarodno nezaštićeni nazivi (INN) lijekova i sve su rasprave o određenim terapijama uravnotežene i utemeljene na činjenicama.

Sadržaj: Sadržaj i program sastanaka osmišljavaju vanjski neovisni stručni Znanstveni odbori i/ili liječničke udruge. Oni odabiru teme za koje smatraju da su edukacijski važne te biraju predavače koji vode sekcije. Govornici su jedini odgovorni za svoje prezentacije; Janssen te prezentacije samo pregleda kako bi osigurao da su prkazane informacije o našim lijekovima ažurne, poštene i uravnotežene.

Sukob interesa: Svi govornici moraju objaviti koje su im farmaceutske tvrtke platile i u kojem svojstvu, npr., predavača, člana savjetodavnih odbora, sudionika kongresa, itd.

Format: U središtu pozornosti tih sastanaka je znanost i to se mora odražavati u programu tih sastanaka; mjesto mora biti primjereno navedenoj svrsi, a pruženo gostoprimstvo skromo i sporedno u odnosu na glavnu svrhu sastanka. Količna vremena posvećenog znanstvenom programu daleko je veća od trajanja stanki. Program ne sadrži zabavni dio.

Vanjsko vrednovanje: Da bi se osigurala kvaliteta pružene edukacije i obuke, surađujemo s vanjskim neovisnim edukacijskim tijelima kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini. Svi sastanci temelje se samo na ciljevima edukacije, koje definiraju znanstvena povjerenstva.

3-Pojedinačna potpora  – Nudimo potporu pojedinim zdravstvenim radnicima kako bi mogli sudjelovati na kongresima i sastancima. Nadležna tijela u mnogim zemljama zahtijevaju od zdravstvenih radnika da prate razvoj u medicini kroz trajno usavršavanje, ali često ne podupiru poslijediplomsko obrazovanje. Zajedno s drugim farmaceutskim tvrtkama, Janssen i tu preuzima dio odgovornosti. Postupak odabira za Janssen vrlo je transparentan i temelji se na edukacijskim potrebama zdravstvenih radnika ili aktivnom sudjelovanju na određenom sastanku ili događanju.

U nekim zemljama, zdravstveni radnici moraju pridonijeti vlastitoj edukaciji i mi poštujemo te lokalne propise gdje je to primjereno.

U drugim zemljama, nadležna zdravstvena tijela moraju biti unaprijed obaviještena kako bi odobrila sudjelovanje pojedinog zdravstvenog radnika na kongresima, mi se pridržavamo i tih propisa.

Uvjereni smo da „Janssenov pristup“ potpori programa stručnog usavršavanja zadovoljava očekivanja društva u smislu transparentnosti, dok istovremeno potiče znanstvenu razmjenu i širenje znanja kako bi se osigurali najbolji ishodi liječenja bolesnika, kao i uzajamno poštovanje i povjerenje.