Skip to main content

Traži

Zašto Kodeks o javnom objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti?

Zašto javna objava podataka o prijenosu vrijednosti?

Tvrtka Janssen poznata je po razvoju i proizvodnji inovativnih lijekova, pri čemu su neki iz skupine životno važnih lijekova. Razvoj lijekova temelji se na istraživanjima i suradnji s liječnicima, znanstvenicima, bolnicama i drugim zdravstvenim radnicima te zdravstvenim organizacijama. Ta je suradnja dovela do odličnih ishoda za bolesnike.

U lipnju 2013. godine, Europsko udruženje farmaceutskih kompanija (eng. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association - EFPIA) službeno je prihvatila “Kodeks o javnom objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti od strane proizvođača lijekova u korist zdravstvenh radnika i zdravstvenih organizacija” (u daljnjem tekstu: Kodeks) kao dodatni korak u svrhu daljne samoregulacije načina suradnje farmaceutskih tvrtki sa zdravstvenim radnicima ili njihovim organizacijama kada je u to uključen prijenos vrijednosti (isplata honorara za pružene usluge, pokrivanje troškova edukacije itd).

“Understanding the working relationship between the pharmaceutical industry and healthcare”

Tvrtka Janssen je u lipnju 2016. godine, zajedno s drugim farmaceutskim tvrtkama članicama EFPIA-e, javno objavila podatke o prijenosu vrijednosti koji su izvršeni u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija, kao što su pružanje financijska potpore zdravstenim radnicima za odlazak na edukacijske sastanke, isplata honorara za usluge pružene tvrtki ili stipendije za edukaciju koje se daju zdravstvenim organizacijama, tijekom 2015. godine. Nadalje, ti će podaci biti javno objavljivani u lipnju svake godine, a uključit će podatke vezane uz prijenos vrijednosti izvršene u prethodnoj kalendarskoj godini.

U Janssenu, zdravstvene radnike s kojima smo ostvarili suradnju aktivno potičemo da daju svoju suglasnost za javnu objavu osobnih podataka pri čemu smo vrlo zadovoljni rezultatom koji ukazuje na to da velika većina svoju suglasnost i daje. Naše je nastojanje da podržimo i ohrabrimo još veći broj zdravstvenih radnika da nam se pridruže na putu ostvarenja veće transparentnosti zdravstvenog sektora. Vjerujemo u opću dobrobit otvorene komunikacija o ovim interakcijama stoga što pomaže pokazati da bolesnici imaju koristi od njih u obliku bolje informiranosti pri donošenju kliničkih odluka i adekvatne primjene lijekova.

Janssen svesrdno podržava objavu podataka o prijenosu vrijednosti. EFPIA-in Kodeks o javnom objavljivanju podataka i njegovo uključenje u kodekse farmaceutskih tvrtki na nacionalnoj razini imaju značajan utjecaj na povećanje transparentnosti suradnje industrije i zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija. Ova je suradnja neophodna zbog boljeg razumijevanja bolesti, kontinuiranog napretka u razvoju medicine, te ultimativnog poboljšanja ishoda za bolesnike.