Skip to main content

Search

neurotieteen parissa

Terapia-alueet

Terapia-alueet

Janssenin työ neurotieteen parissa

Psyykkiset ongelmat ovat nyky-yhteiskunnassa kasvava ongelma. Psyykkisistä ongelmista kärsivä potilas kokee elämänlaatunsa usein huonoksi, jos toimivia hoitovaihtoehtoja ei ole tarjolla. Kolme neljästä masennuspotilaasta ei saa edelleenkään riittävää hoitoa.1 Skitsofreniapotilailla sairaus aiheuttaa psyykkisten ongelmien lisäksi usein myös sosiaalista ja taloudellista syrjäytymistä.2

Historiamme neurotieteiden parissa alkoi jo vuonna 1958, jolloin yrityksen perustaja Paul Janssen keksi ja kehitti skitsofrenialääkkeen, joka haastoi perinteisen laitoshoidon. Lääke päätyi myöhemmin WHO:n olennaisten lääkkeiden luetteloon. Nykyään valikoimaamme kuuluu yli 20 erilaista neurotieteellistä lääkevalmistetta ja innovaatiota, joista kaksi on mukana WHO:n luettelossa.3

Tällä erikoisalalla on tärkeää tunnistaa verestä biologisia markkereita, aivan kuten muillakin hoitoalueilla, joilla Janssen toimii. Verikokeen avulla esimerkiksi masennuksen hoito voidaan jatkossa mukauttaa potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Janssen pyrkii aina varmistamaan, että potilas saa oikeaa hoitoa mahdollisimman hyvissä ajoin.

ADHD

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) tarkoittaa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä. Oireyhtymässä aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevät hermoverkot eivät ole kehittyneet normaalisti. ADHD:ta sairastavalla ilmenee yliaktiivisuutta, impulsiivisuutta ja keskittymiskyvyn puutetta.

 

Masennus

Masennus on hyvin yleinen kansantauti. Suomessa noin 6 % väestöstä sairastaa masennusta.1 Masennusta esiintyy naisilla noin 1,5–2 kertaa yleisemmin kuin miehillä.2  

 

Skitsofrenia

Skitsofrenia on yleisin psykoosisairaus. Skitsofreniaa sairastavien todellisuudentaju on muuttunut, ja heidän on hankala erottaa todellisuutta omista kokemuksistaan.