Skip to main content

Search

Title

קהילה

יאנסן בקהילה – המעורבות שלנו

 

 

אנחנו שואפים להפוך את העולם למקום טוב ובריא יותר בכל מה שאנחנו עושים, בתרופות שאנו מגלים ומפתחים, בעמדותינו בנושאי מדיניות ציבורית, באופן בו אנו מנהלים את העסקים שלנו, בתוכניות שאנו מוציאים לפועל ובהתקשרויות שלנו עם שותפים.

 

הנתינה שלנו

אנו בוחנים את כל ההיבטים של צרכי המטופלים ומבינים את חשיבות שיתוף הפעולה שלנו עם עמותות וארגוני החולים. עמותות אלו ממלאות תפקיד חשוב בהעברת מידע, תמיכה ועזרה למטופלים. ביאנסן, אנחנו לומדים כל הזמן משיתוף פעולה זה, והדבר עוזר לנו בפיתוח טיפולים חדשים ובהעברת מידע שימושי. מטרתנו היא להבטיח כי יחסים ושותפויות אלו ימשיכו להתנהל במסגרת מבוססת עקרונות של כבוד הדדי ולמידה, יושרה, עצמאות ושקיפות.

יאנסן מחויבת לעקרונות "קוד הנהלים בנושא היחסים בין תעשיית התרופות לבין ארגוני המטופלים" של הפדרציה האירופית של ארגוני תעשיית התרופות (EFPIA) בשיתוף פעולה עם עמותות חולים כלל אירופיות. אלו המרכיבים העיקריים שבו:

 • עצמאותם של ארגוני המטופלים תובטח מבחינת השתייכותם הפוליטית, קווי המדיניות שלהם ופעילויותיהם.

 • כל השותפויות בין ארגוני המטופלים לבין תעשיית התרופות יהיו מבוססים על כבוד הדדי ויינתן ערך שווה לדעות ולהחלטות של כל אחד מן השותפים.

 • תעשיית התרופות לא תבקש לקדם תרופה מסוימת וארגוני המטופלים לא יתחייבו לעשות זאת.

 • מטרותיהן והיקף פעילותן של כל שותפות יהיו שקופים. תמיכה כספית ולא כספית הניתנת על ידי תעשיית התרופות תוצהר תמיד באופן ברור.

 • תעשיית התרופות מברכת על מימון רחב של עמותות החולים ממקורות שונים.

בואו נשתף פעולה

במטרה לקדם שיתוף פעולה, יאנסן פיתחה תהליך בדיקה על ידי ועדה רב-תחומית להערכת הבקשות למימון או לשיתוף פעולה. אנו חושפים את המימון הניתן לעמותות החולים. מטרת חשיפת התרומות שלנו היא להוכיח מחויבות מתמשכת לשקיפות.

סוגי הבקשות שניתן להגיש במסגרת שיתוף פעולה עם ארגוני מטופלים:

 • תמיכה בתוכניות חינוך ובכנסים

 • מתן חסות לאירועי גיוס כספים

 • תרומה למען תמיכה בתוכניות ושירותים לקהילת המטופלים ומטפליהם

 • תרומה לתמיכה בפעילויות המסייעות למטופלים ולמטפליהם לדרוש טיפול, שירותים ותמיכה טובים יותר; כמו גם שיתוף פעולה לשם העלאת המודעות למחלות

סוגי הבקשות שלא עומדות בקריטריונים לתרומה:

 • מלגות לאנשים פרטיים

 • תרומות ישירות לאנשים פרטיים

 • הלוואות

הצהרה על תהליך התרומה

כל הבקשות לתרומה נבדקות על ידי ועדה רב-תחומית. הן חייבות לכלול את הצהרת הכוונות של הארגון, מעמד החברה בפני שלטונות המס, תיאור הפרויקט או האירוע, תיאור השימוש בכספים, תקציב הפרויקט (במידה וישים) והתקציב התפעולי השנתי.

להגשת בקשות ניתן ליצור קשר עם קרן אשכנזי - ברנדט   [email protected] 

 

 

המידע מוגש כשירות לציבור מטעם חברת ג'יי-סי הלת'קר בע"מ (יאנסן ישראל) ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. המידע נכון  לנובמבר 2022. יש לעיין בעלון לצרכן לפני שימוש.
EM-110109