Skip to main content

Search

קיימות

קיימות - יאנסן למען סביבה בריאה יותר

כחברה שעוסקת בבריאות אנחנו יודעים כי אנשים בריאים צריכים כדור ארץ בריא. במסגרת המחויבות שלנו למען סביבה ירוקה אנו משלימים את המעבר לאנרגיה נקייה ומתחדשת ועד 2023 כל החשמל ששבו נעשה שימוש יופק מאנרגיה סולרית ומרוח

כחברה שעוסקת בבריאות אנחנו יודעים כי אנשים בריאים צריכים כדור ארץ בריא. במסגרת המחויבות שלנו למען סביבה ירוקה אנו משלימים את המעבר לאנרגיה נקייה ומתחדשת ועד 2023 כל החשמל שבו נעשה שימוש יופק מאנרגיה סולארית ומרוח

 

כחלק מחברת הבריאות הגדולה בעולם, אנו מכירים באחריות שלנו לשמור על משאבי הטבע ולשמור על כדור הארץ. לשם כך, אנו מחויבים לצמצם כל הזמן את ההשפעה שלנו על הסביבה ועוברים לאנרגיה מתחדשת ונקייה.

כוכב לכת בריא וקהילה בריאה הולכים יד ביד, וקיימות עוסקת בניהול ההשפעות האישיות, העסקיות והחברתיות שלנו כדי להבטיח תוצאות טובות יותר למטופלים ולחברה. לשם כך אנו פועלים כדי להפוך לחסכוניים יותר באנרגיה, בפחמן ובמים בכל הפעילות, במוצרים שאנו מפיקים ובשרשרת האספקה שלנו. אנו מפתחים מוצרים בני קיימא יותר שייצרו בסופו של דבר כוכב לכת בריא יותר.

חשמל נקי

בעוד מספר חודשים, בשנת 2023, כל מתקני חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון באירופה ויאנסן בתוכם ישלימו את המעבר לשימוש ב-100% חשמל "מתחדש". החברה חתמה על שני הסכמי רכישת חשמל המופק מרוח ומאנרגיה סולארית שיספקו 270,000 מגה וואט שעה (MWh) של חשמל נקי מדי שנה (שווה ערך לאספקה השנתית של 41,000 מכוניות, או 82,000 בתים).

אנחנו "חברת אקלים

לג'ונסון אנד ג'ונסון מחויבות ארוכת שנים לבריאות הסביבה, הכוללת שני עשורים של קביעת יעדי הפחתת פליטת פחמן והשגתם. יעדי האקלים הנוכחיים שלנו הם השאפתניים ביותר עד כה וכוללים את האצת המעבר שלנו לחשמל מתחדש ולניטרליות פחמן בפעילות הגלובלית שלנו והפחתת פליטת הפחמן שלנו במעלה הזרם.

כימיה ירוקה

אנו ביאנסן מאמצים עקרונות של "כימיה ירוקה" לא רק במעבדות שלנו, אלא גם באמצעות מנהיגות בתעשייה. אנו אומדים ומעריכים את ההשפעה הסביבתית של המוצרים שלנו, כולל האנרגיה, החומרים והמים המשמשים במהלך מחזור חיי המוצר. אנו מאתגרים את צוותי הפיתוח שלנו לחקור גישות חדשות, כגון שימוש בחומרי גלם מתחדשים, הפחתת המורכבות בסינתזה של תרופות ושימוש בכימיקלים ותהליכים ידידותיים יותר לסביבה. יותר מכל, אנו מתמקדים בתכנון וייצור המוצרים ובפתרונות הבריאות הברי-קיימא ביותר כדי ליצור עתיד בריא לכולנו.

אנרגיה גיאותרמית בקמפוס Beerse Janssen

הקמפוס של יאנסן בבארסה, בלגיה משתמש בכמות האנרגיה הגדולה ביותר מכל אתרי ג'ונסון אנד ג'ונסון ברחבי העולם, כאשר צריכת החשמל שלו שווה כיום לזו של 38,000 בתים. בשנת 2019, התחלנו לקדוח שתי בארות אנרגיה גיאותרמית, כל אחת בעומק של כ-2.4 קילומטרים, שיעלו מים חמים מהקרקע. לאחר השלמתו, המים החמים המתחדשים יצמצמו באופן משמעותי את צורכי האנרגיה ואת פליטת הפחמן הדו-חמצני (CO2) של האתר. 

 

המידע מוגש כשירות לציבור מטעם חברת ג'יי-סי הלת'קר בע"מ (יאנסן ישראל) ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. המידע נכון  לנובמבר 2022. יש לעיין בעלון לצרכן לפני שימוש.
EM-106865