Skip to main content

Search

המחויבות שלנו לשמירה על האקלים

Yes

המחויבות שלנו לשמירה על האקלים

עם המומחיות והידע שלנו, אנו נוקטים בפעולות כדי להשפיע לטובה על הבריאות הגלובלית ולתמוך בחוסן שלנו למען הדורות הבאים.

אנו מציבים ומשיגים יעדים להפחתת פחמן כבר יותר משני עשורים, ויעדי האקלים הנוכחיים שלנו הם השאפתניים ביותר עד כה:

שימוש ב- 100% מצרכי החשמל שלנו ממקורות מתחדשים עד שנת 2025.

השגת ניטרליות פחמנית עבור הפעילות שלנו עד שנת 2030.

צמצום פליטות מזהמות ב-20% עד שנת 2030 (בהשוואה לרמות שנמדדו בשנת 2016).

אנו גם חתומים בגאווה על  Race to Zero וBusiness Ambition for 1.5 campaign, עם שאיפה להשיג פליטת פחמן אפסית עד 2045.

בג'ונסון אנד ג'ונסון , אנו פועלים בהתאם ליעדים אלה ומתאימים את הפעילויות שלנו כדי לשפר את טביעת הרגל הסביבתית שלנו.

כיום, למעלה מ-65% מצריכת החשמל העולמית של ג'ונסון אנד ג'ונסון מגיעה ממקורות מתחדשים.

בנינו יותר מ-50 מערכות אנרגיה מתחדשת באתרי החברה הממוקמים ב-20 מדינות וביצענו 15 חוזים לרכש חשמל מתחדש ממקורות חוץ.

 

 
המידע מוגש כשירות לציבור מטעם חברת ג'יי-סי הלת'קר בע"מ (יאנסן ישראל) ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. המידע נכון  לנובמבר 2023.
יש לעיין בעלון לצרכן לפני שימוש. המידע הכלול במאמר אינו מסופק על-ידי ג'יי סי הלת'קר בע"מ (יאנסן ישראל) ולפיכך יאנסן ישראל אינה אחראית לו, לנכונותו ולעדכניותו

 

EM-144925